THAI NR
  E-Magazine facebook
กิจกรรมสมาคมยางพาราไทย
corner corner
Activity
Activity
Activity
December 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
           
         

7-12-2018
งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)
7-12-2018
งานเลี้ยงประจำปีสมาคมยางเวียดนาม (VRA) - VRA Annual Dinner 2018
17-12-2018 ถึง 21-12-2018
ประชุมวิชาการนานาชาติด้านวัสดุศาสตร์ (International Conference on Materials Research and innovation : ICMARI)
17-12-2018
งานสัมมนาการค้าระหว่างไทยกับนครเฉิงตู และกิจกรรมสร้างเครือข่ายธุรกิจ (Business Networking) ร่วมกับนัก
17-12-2018
ประชุมวิชาการ The International Conference on Materials Research and Innovation (ICMARI)
21-12-2018
สัมมนาภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2561 และแนวโน้มปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “โลกเปลี่ยน เกษตรปรับ เกษตรกร
21-12-2018
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคใต้ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

คลิกดูปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด


 
 
 
กิจกรรมการประชุม  
     
  Date 20  กรกฏาคม  2561    
  webboardประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตยางเครพ ครั้งที่ 3-2/2561

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตยางเครพ ครั้งที่ 3-2/2561 ในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.3..
 
  Date 11  กรกฏาคม  2561    
  webboardกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับขั้นตอนการทำมาตรฐานการจัดการสวนป่า FSC ของประเทศไทย

ด้วย Forest Stewardship Council  (FSC) กำหนดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับขั้นตอนการทำมาตรฐานการจัดการสวนป่า FSC ของประเทศไทย ในวันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14:00 - 15:30 น. ณ ห..
 
  Date 6  กรกฏาคม  2561    
  webboardประชุมระดมความเห็นปัญหาอุปสรรคและโอกาสทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนและกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป (อียู)

ด้วยหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมระดมความเห็นปัญหาอุปสรรคและโอกาสทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนและกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป (อียู) ในวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.00-17.0..
 
  Date 6  กรกฏาคม  2561    
  webboardพิธีเปิดงาน NSTDA Investors' Day 2018

วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เมื่อเวลา 9.00 น. นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมยางพาราไทย เข้าร่วมพิธีเปิดงาน NSTDA Investors' Day 2018 โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโน..
 
  Date 5  กรกฏาคม  2561    
  webboardประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อร่วมให้ความคิดเห็นต่อร่าง “พระราชบัญญัติ สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...”

ด้วยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กำหนดจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อร่วมให้ความคิดเห็นต่อร่าง “พระราชบัญญัติ สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...” ในวัน..
 
  Date 5  กรกฏาคม  2561    
  webboardประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานควบคุมค่าความเข้มกลิ่นจากโรงงานยางพารา ครั้งที่ 2/2561

ด้วยกรมควบคุมมลพิษ กำหนดจัดประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานควบคุมค่าความเข้มกลิ่นจากโรงงานยางพารา ครั้งที่ 2/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 202 กรมควบคุมมลพิษ ใน..
 
  Date 26  มิถุนายน  2561    
  webboardสัมมนาเรื่อง “อนาคตเศรษฐกิจไทยยุคนวัตกรรม: ความท้าทายและโอกาส”

ด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และธนาคารโลก สำนักงานประเทศไทย ร่วมกันจัดงานสัมมนาเรื่อง “อนาคตเศรษฐกิจไทยยุคนวัตกรรม: ความท้าทายและโอกาส” ในวันอังคารที..
 
  Date 22  มิถุนายน  2561    
  webboardประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 6/2561

สมาคมยางพาราไทย กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 6/2561 ในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมยางพาราไทย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา..
 
  Date 30  พฤษภาคม  2561    
  webboardประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 5/2561

สมาคมยางพาราไทย กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 5/2561 ในวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมยางพาราไทย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา..
 
  Date 17  พฤษภาคม  2561    
  webboardประชุมพิจารณาเห็นชอบมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 3 อาชีพ

ด้วยโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านเพาะปลูกยางพารา เพื่อพิจารณาเห็นชอบ 3 อาชีพ ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกสร้างสวนยาง..
 
  Date 12  พฤษภาคม  2561    
  webboard21st Meeting of the Technical Committee on Contract Matters (TCCM) of the ASEAN Rubber Business Council (ARBC)

นายศุภเดช อ่องสกุล รองเลขาธิการสมาคมยางพาราไทย นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมฯ นายประสิทธิ์ เพชรหนูเสด เจ้าหน้าที่สมาคมฯ เข้าร่วม  Meeting of the Technical Committee on Contract Matters (T..
 
  Date 25  เมษายน  2561    
  webboardงานสัมมนารับฟังหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

ด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย กำหนดจัดงานประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องราชาวดี ชั้น 2 อาคารแกรนด..
 
  Date 19  เมษายน  2561    
  webboardประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 4/2561

สมาคมยางพาราไทย กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 4/2561 ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมยางพาราไทย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ..
 
  Date 7  เมษายน  2561    
  webboardประชุมคณะกรรมการฝ่ายเศรษฐกิจและสถิติ ครั้งที่ 20

ด้วยสภาธุรกิจยางอาเซียน (ARBC)กำหนดจัดการ (20th Meeting of the Economics & Statistics Committee (ESC) of the ARBC) ในวันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ณ Sihanouk Ville ประเทศกัมพูชา ใน..
 
  Date 5  เมษายน  2561    
  webboardสัมมนาเพื่อเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ระยะที่ 2

โครงการการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านเพาะปลูกยางพารา กำหนดจัดสัมมนาเพื่อเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ระยะที่ 2..
 
  Date 30  มีนาคม  2561    
  webboardประชุมคณะกรรมการ Trade Environment ครั้งที่ 3/2561

สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการ Trade Environment ครั้งที่ 3/2561 ในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุม 1 สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ช..
 
  Date 29  มีนาคม  2561    
  webboardประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานควบคุมค่าความเข้มกลิ่นจากโรงงานยางพารา

กรมควบคุมมลพิษ กำหนดจัดประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานควบคุมค่าความเข้มกลิ่นจากโรงงานยางพารา ครั้งที่ 1/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 301 กรมควบคุมมลพิษ ในการน..
 
  Date 29  มีนาคม  2561    
  webboardงาน China Rubber Conference 2018 (CRC 2018)

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 นายศุภเดช อ่องสกุล รองเลขาธิการ สมาคมยางพาราไทย เข้าร่วมเสวนาและบรรยายในงาน China Rubber Conference 2018 (CRC 2018) ในช่วงที่ 1: เรื่อง วัตถุดิบ (ยางธรรมชาติ และยางสังเคราะ..
 
  Date 22  มีนาคม  2561    
  webboardประชุม Focus Group โครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลา

สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดประชุม Focus Group โครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลา ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมด่านศุลกากรสงขลา ต..
 
  Date 16  มีนาคม  2561    
  webboardประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 3/2561 และ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

  ด้วยสมาคมยางพาราไทย กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 3/2561 ซึ่งกำหนดจัดประชุมในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 8.30-9.30 น. และประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้..
 
  Date 15  มีนาคม  2561    
  webboardประชุมจัดทำกรอบวิจัยด้านยางพารา ปีงบประมาณ 2562-2564

ด้วยสำนักประสานงานชุดโครงการยางพารา กำหนดจัดการประชุมจัดทำกรอบวิจัยด้านยางพารา ปีงบประมาณ 2562-2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมบรรยาย 3 ชั้น 19 มหาวิทยาลัยวลัยลัก..
 
  Date 8  มีนาคม  2561    
  webboardสัมมนาพิเศษเรื่อง “บริหารความเสี่ยงค่าเงินให้ธุรกิจอย่างมั่นใจด้วย USD Futures”

บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (TFEX) กำหนดจัดสัมมนาพิเศษเรื่อง “บริหารความเสี่ยงค่าเงินให้ธุรกิจอย่างมั่นใจด้วย USD Futures” ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 – 16..
 
  Date 23  กุมภาพันธ์  2561    
  webboardประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 2/2561

สมาคมยางพาราไทย กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 2/2561 ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมยางพาราไทย ..
 
  Date 20  กุมภาพันธ์  2561    
  webboardประชุมเพื่อเตรียมข้อมูลสำหรับการจัดทำมาตรฐาน FSC ประเทศไทย (FSC Thailand)

นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมข้อมูลสำหรับการจัดทำมาตรฐาน FSC ประเทศไทย (FSC Thailand) ในวันอังคารที่  20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง 406 ชั้น 4 อ..
 
  Date 26  มกราคม  2561    
  webboardประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง (ยางแห้ง) ครั้งที่ 1

การยางแห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง (ยางแห้ง) วงเงิน 20,000 ล้านบาท ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น..
 
     
 
thai nr thai nr

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 

top

หน้าหลัก  | รายชื่อสมาชิก  | ข่าวสาร | กิจกรรม | ราคายาง | สถานการณ์ยางพารา | สถิติยางพารา | คุยกันเรื่องยาง | เชื่อมโยงเว็บไซต์ | ติดต่อสอบถาม

สมาคมยางพาราไทย  45, 47 ถนนโชติวิทยะกุล 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์  074-429011-2 , 074-429311     โทรสาร  074-429312     E-mail:  tra@csloxinfo.com
©Copyright 2007. All Rights Reserved. Developed by ME-FI dot com