E-Magazine facebook
สาส์นจากนายกสมาคม TRA PRESIDENT VIEW
 
   สารจากนายกสมาคมยางพาราไทย
   ตลาดจีน

ประเทศไทยมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศจีนทั้งในด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งออกยางธรรมชาติของไทยไปยังจีนมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จีนเป็นประเทศที่มีการใช้ยางธรรมชาติและผลิตยางรถยนต์มากที่สุดในโลก จึงเป็นตลาดสำคัญที่ชี้วัดความต้องการยางธรรมชาติในแต่ละปี ทิศทางเศรษฐกิจจีนเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความต้องการและราคายางธรรมชาติ การติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจจีนจึงสำคัญอย่างยิ่งต่อวงการยาง โดยในปี 2562 ถือเป็นปีที่หนักหน่วงสำหรับเศรษฐกิจจีน การขยายตัวต่ำสุดในรอบ 30 ปี เพราะได้รับผลกระทบจากสงครามการค้ากับสหรัฐ และความต้องการสินค้าในตลาดโลกซบเซา อย่างไรก็ตามทางการจีนได้ออกนโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ในเดือนตุลาคม 2562  รัฐบาลจีนได้ลดอัตรากันสำรองสำหรับธนาคารเพื่อให้ธนาคารปล่อยกู้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กเป็นส่วนใหญ่ และรัฐบาลจีนยังมีนโยบายลดภาษีหลายประเภทให้กับภาคธุรกิจ รวมทั้งการลดภาษีมูลค่าเพิ่ม ก่อให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจจีนกว่า 0.8 % โดยดัชนีราคาผู้บริโภค(CPI) จีนเดือนธันวาคม 2562 เพิ่มขึ้น 4.5 % เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า แต่ต่ำกว่าระดับที่คาดการณ์ไว้ที่ 4.7 %  และในปี 2563 จีนตั้งเป้าหมายในการลดภาษีเพิ่มเติมเพื่อทำการปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาษี  นอกจากนี้ในวันที่ 16 มกราคม 2563  จีนและสหรัฐอเมริกาได้มีการลงนามข้อตกลงการค้าเฟส 1 ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ จีน สหรัฐอเมริกา และประเทศทั่วโลก อย่างไรก็ตาม กองทุนการเงินระหว่างประเทศ(IMF) มีการปรับลดประมาณการการขยายตัวของเศรษฐกิจจีนลงเหลือ 5.8% ในปี 2563 ซึ่งต่ำกว่าอัตราการเติบโตที่ 6.1% ในปี 2562 เนื่องจากจีนอยู่ในระหว่างปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งหมายถึงการลดการก่อหนี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และหันมาพึ่งพาการบริโภคภายในประเทศมากขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนผ่านนี้ แม้ว่าจะทำให้ GDP ขยายตัวช้าลง แต่ก็เป็นการเติบโตอย่างมีคุณภาพมากขึ้น 

สมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ(Association of Natural Rubber Producing Countries) รายงานว่าในปี 2562 จีนมีการผลิตยางธรรมชาติ 836,300  ตัน มีความต้องการใช้ยางธรรมชาติ 5.48 ล้านตัน(39 % ของโลก)  ลดลง 3 % จากปี 2561  และนำเข้ายางธรรมชาติ 5.11 ล้านตัน  โดยนำเข้าในรูปแบบยางผสมและยางคอมปาวด์ 50 % ส่วนผลิตภัณฑ์ยาง LMC  รายงานว่าในปี 2562 จีนมีการผลิตยางรถยนต์ 611 ล้านเส้น เพิ่มขึ้น 1 % จากปี 2561   โดยเป็นยางเรเดียล  511 ล้านเส้น  และปี 2562  จีนมียอดขายรถยนต์ 26.2 ล้านคัน(28 % ของโลก) ลดลง 8.3 % จากปี 2561  จากข้อมูลดังกล่าวพบว่าขณะนี้ปริมาณการใช้ยางในจีนเริ่มลดลง เพราะจีนให้ความสำคัญกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม และได้ออกกฎระเบียบการควบคุมมลพิษออกมาเพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม ทำให้โรงงานอุตสาหกรรมยางในจีนหลายแห่งเริ่มปิดตัวลง  และได้ย้ายฐานการผลิตไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนได้แก่ เวียดนาม และไทย  ส่งผลให้ปริมาณการใช้ยางธรรมชาติในไทยเพิ่มมากขึ้น ที่เห็นได้ชัดคือ นโยบายการตั้งพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ของรัฐบาล โดยเฉพาะพื้นที่ จ.ชลบุรี และระยอง ล่าสุดมีโรงงานแปรรูปล้อยางของผู้ประกอบการจีนประมาณ 4-5 รายมาตั้ง  และเริ่มดำเนินการผลิตแล้ว

จากข้อมูลดังกล่าวแสดงถึงศักยภาพและการเติบโตของจีนที่มีผลดีต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจอาเซียน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมยาง  ควรที่ภาครัฐและเอกชนจะได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมการค้าการลงทุน และความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ  โอกาสนี้สมาคมอุตสาหกรรมยางจีน (China Rubber Industry Association) ซึ่งเป็นองค์กรด้านยางพาราระดับแนวหน้าของจีน กำหนดจัดงานประชุมนานาชาติ(China Rubber Conference 2020) ภายใต้หัวข้อ “Ahead by Pooling our Wisdom, Embracing a Splendid Future in the New Era” ระหว่างวันที่ 17-20 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมแชงกรีล่า  ชิงเต่า ประเทศจีน โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 1,000 คน จากภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง สมาคมยางพาราไทยมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในความร่วมมือกับสมาคมอุตสาหกรรมยางจีนเพื่อร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทยและจีนให้เติบโตอย่างยั่งยืนตลอดไป  และขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงาน China Rubber  Conference 2020 รายละเอียดงานเพิ่มเติมที่ www.criaevents.com

ในโอกาสเทศกาลตรุษจีน ผมขออวยพรให้ทุกท่านร่ำรวย สุขภาพแข็งแรง คิดสิ่งใดสมปรารถนา ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้ มีความสุขต้อนรับเทศกาลตรุษจีน 2563 ครับ


นายไชยยศ  สินเจริญกุล

 นายกสมาคมยางพาราไทย

สารจากนายกสมาคมฯ เดือน  มกราคม  2563     
     
  history  
 
[   มกราคม  2563 ]
icon ตลาดจีน

ประเทศไทยมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศจีนทั้งในด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งออกยางธรรมชาติของไทยไปยังจีนม...

     [ อ่านต่อ...]  

[   ธันวาคม  2562 ]
icon สถานการณ์ยางพาราปี 2563
ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในปี 2563 คาดว่ามีทิศทางที่ดีขึ้นกว่าปีนี้เล็กน้อย โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดการณ์อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกที่ร้อยละ 3.4 ในปี 2563 โดยไทย...
     [ อ่านต่อ...]  

[   พฤศจิกายน  2562 ]
icon ปัจจัยพื้นฐานในตลาดซื้อขายยางพาราไทย
ตลาดซื้อขายยางพาราไทย เริ่มต้นจากชาวสวนยางเก็บผลผลิตจากสวนในรูปของน้ำยางสด ยางแผ่นดิบ ยางก้อนถ้วย และเศษยาง จากนั้นจำหน่ายผลผลิตของตนผ่านพ่อค้าผู้รวบรวมยางรา...
     [ อ่านต่อ...]  

[   ตุลาคม  2562 ]
icon การประชุมวิชาการสมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ

บทบาทสำคัญประการหนึ่งของสมาคมยางพาราไทย คือการเข้าร่วมการประชุมวิชาการในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนำความรู้ทางวิชากา...

     [ อ่านต่อ...]  

[   กันยายน  2562 ]
icon มาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน

Forest Stewardship Council หรือ FSC เป็นองค์กรเอกชนผู้ให้การรับรองมาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนที่ได้รับค...

     [ อ่านต่อ...]  


หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

 

หน้าหลัก  |  รายชื่อสมาชิก  |  ข่าวสาร  |  กิจกรรม  |  ราคายาง  |  สถานการณ์ยางพารา  |  สถิติยางพารา  |  คุยกันเรื่องยาง  |  เชื่อมโยงเว็บไซต์  |  ติดต่อสอบถาม

สมาคมยางพาราไทย  45, 47 ถนนโชติวิทยะกุล 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์  074-429011-2 , 074-429311     โทรสาร  074-429312     E-mail:  tra@csloxinfo.com

 

©Copyright 2007. All Rights Reserved. Developed by ME-FI dot com