THAI NR   THAI NR
E-Magazine facebook
สาส์นจากนายกสมาคม TRA PRESIDENT VIEW
corner corner
February 2019
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
         
   

23-2-2019
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคเรื่องสัญญาการค้า ครั้งที่ 25
23-2-2019
ประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจและสถิติ ครั้งที่ 22
25-2-2019
ประชุมประเมินสถานการณ์การส่งออกไตรมาส 1 ปี 2562
26-2-2019
ประชุมหารือร่วมกับสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์

คลิกดูปฏิทินกิจกรรมทั้งหมดสมาชิกสมาคมยางพาราไทย TRA Membership

บริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (สตูล) จำกัด
บริษัท แกรนด์รับเบอร์ จำกัด
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์การเกษตร จำกัด
บริษัท ฉลองอุตสาหกรรมน้ำยางข้น จำกัด
บริษัท ชุนเจริญรับเบอร์ จำกัด 
ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง จำกัด
บริษัท ซิน หย่วน ด้า รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด
บริษัท เซาท์แลนด์รับเบอร์ จำกัด
บริษัท เซาท์-อีสต์ รับเบอร์ จำกัด
บริษัท ตรังลาเท็คซ์ จำกัด
บริษัท ไต๋รับเบอร์ จำกัด
บริษัท ถาวรอุตสาหกรรมยางพารา (1982) จำกัด
บริษัท ทองไทย รับเบอร์ จำกัด
บริษัท ทองไทย เอ.เอส. จำกัด 
บริษัท ทองไทย เอ็น.บี. จำกัด
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ทีเค. เจริญรุ่งเรือง
บริษัท ทุ่งสงสี่สวัสดิ์ จำกัด
บริษัท เทอราโกร จำกัด
บริษัท ไทยเทครับเบอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท ไทยแมค เอสทีอาร์ จำกัด
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยแสงรับเบอร์ จำกัด
บริษัท ไทยารี รับเบอร์ จำกัด
บริษัท ไทยอีสเทิร์นรับเบอร์ จำกัด
บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน)
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด
บริษัท นิยมรับเบอร์ จำกัด
บริษัท บี.ไรท์. รับเบอร์ จำกัด
บริษัท พี.ซี. รับเบอร์ จำกัด
บริษัท เพียรประดิษฐ์รับเบอร์ จำกัด
บริษัท แพนสตาร์ จำกัด
บริษัท มาล์เทครับเบอร์ จำกัด
บริษัท มิตรไทยโฮลดิ้ง จำกัด
บริษัท ย่งล้งรับเบอร์ จำกัด 
บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด
บริษัท ยางไทยเอเชีย จำกัด
บริษัท ยูนิแมครับเบอร์ จำกัด
บริษัท รันนา (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด
บริษัท วงศ์บัณฑิต ชุมพร จำกัด 
บริษัท ศรีเจริญรับเบอร์ จำกัด
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
บริษัท ศุภาคย์ จำกัด 
สหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอบ่อทอง จำกัด
บริษัท สะเดา พี.เอส. รับเบอร์ จำกัด
ห้างหุ้นส่วน แสงตวัน รับเบอร์
บริษัท อาร์วัน อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท อาร์ซีเอ็มเอ (หาดใหญ่) จำกัด
บริษัท อินเตอร์รับเบอร์ลาเท็กซ์ จำกัด
บริษัท เอ.ที.เอส. รับเบอร์ จำกัด
บริษัท เอ็นเทคโพลิเมอร์ จำกัด
บริษัท เอ็มที เซ็นเตอร์เทรด จำกัด
บริษัท แอล ที การยาง จำกัด

 
iconRubber Authority of Thailand (ROAT)
iconOffice of Replanting Aid Fund, Ministry of Agricultural and Cooperative (ORRAF/MOAC)
iconThai Industrial Standards Institute (TISI)
  • Ads


?????????
 
icon SPECIAL MINISTERIAL COMMITTEE MEETING (MCM) 2019 INTERNATIONAL TRIPARTITE RUBBER COUNCIL    new

icon รัฐบาลสหรัฐฯ ปิดทำการชั่วคราวอาจเสียหายเกินมูลค่าการสร้างกำแพง   

icon หลักปฏิบัติในสวนยางมาตรฐาน GAP สู่การผลิตยางแผ่นรมควันเกรดพรีเมี่ยมมาตรฐาน GMP   

icon เรื่องเล่าบรรณาธิการ – “นวัตกรรมใหม่ มีดกรีดยางนกเงือก”   

icon เรื่องเล่าบรรณาธิการ “บริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จำกัด   


Google

 
        ตลาดจีน
ประเทศไทยมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศจีนทั้งในด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งออกยางธรรมชาติของไทยไปยังจีนมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จีนเป็นประเทศที่มีความต้องการใช้ยางธรรมชาติและผลิตยางรถยนต์มากที่สุดในโลก จึงเป็นตลาดสำคัญที่ชี้วัดความต้องการยางธรรมชาติในแต่ละปี ทิศทางเศรษฐกิจจีนเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความต้องการและราคายางธรรมชาติ การติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจจีนจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อวงการยาง ในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา จีนมีประชุมแผนงานเศรษฐกิจส่วนกลาง ซึ่งเป็นการประชุมใหญ่ประจำปีที่ทุกคนจับตามอง ที่ประชุมได้กำหนดแผนกระตุ้นเศรษฐกิจในปี 2562 ได้แก่ การดำเนินนโยบายการเงินแบบรอบคอบที่ไม่ตึงและไม่หย่อนเกินไป และนโยบายการคลังเชิงรุก มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม่ ได้แก่ มาตรการตัดลดภาษีและค่าธรรมเนียมครั้งใหญ่ และการขยายการใช้จ่ายระดับปานกลาง เพื่อรักษาเสถียรภาพด้านความต้องการและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การปฏิรูปโครงสร้างด้านอุปทาน ได้แก่ การลดขนาดอุตสาหกรรมที่เทอะทะ ปรับเปลี่ยนจากการพัฒนาในอัตราเร็วไปสู่การเน้นคุณภาพ นอกจากนี้ มีนโยบายส่งเสริมการเปิดกว้างในการเข้าสู่ตลาด ตลอดจนปกป้องผลประโยชน์กลุ่มบริษัทต่างชาติ อย่างไรก็ตาม กองทุนการเงินระหว่างประเทศ คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจีนยังคงชะลอตัวในปีนี้ ท่ามกลางสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ
 
สำหรับตัวเลขสำคัญของอุตสาหกรรมยางจีนในปี 2561 จีนมีความต้องการใช้ยางธรรมชาติในปริมาณที่สูงที่สุดในโลก ที่ 5.61 ล้านตัน (42% ของโลก) เพิ่มขึ้น 4.6 % จากปีก่อนหน้า จีนผลิตยางรถยนต์ 530 ล้านเส้น (30% ของโลก) และยางรถบรรทุก 100 ล้านเส้น (48% ของโลก) ในช่วง 3 ไตรมาสแรกปี 2561 ผลผลิตยางรถยนต์จีนเพิ่มขึ้น 5.1% และผลผลิตยางรถบรรทุกเพิ่มขึ้น 3%  จากช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า  มียอดขายรถยนต์รายปีจำนวน 27.73 ล้านคัน (29% ของโลก) ลดลง 3.1% จากปีก่อนหน้า (LMC)  
จากข้อมูลดังกล่าวแสดงถึงศักยภาพและการเติบโตของจีนที่มีผลดีต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจอาเซียน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมยาง  ควรที่ภาครัฐและเอกชนจะได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมการค้าการลงทุน และความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ  โอกาสนี้สมาคมอุตสาหกรรมยางจีน (China Rubber Industry Association) ซึ่งเป็นองค์กรด้านยางพาราระดับแนวหน้าของจีน มีสมาชิกกว่า 1,200 ราย ประกอบด้วยผู้ผลิตยางล้อ สายพาน รองเท้า ผลิตภัณฑ์ยาง น้ำยาง คาร์บอนแบล็ค และอื่นๆ กำหนดจัดงานประชุมและงานแสดงสินค้า (China Rubber Conference & China Rubber Expo 2019) ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมนำพา สู่การพัฒนาแบบไม่สิ้นเปลือง” (Innovation Leading, Lean Development) ระหว่างวันที่ 24-27 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม Shangri-La  เมืองกวางโจว ประเทศจีน โดยตัวแทนสมาคมยางพาราไทย จะเข้าร่วมเวทีเสวนาสถานการณ์ยางพารา ในวันที่ 26 มีนาคม 2562 สมาคมยางพาราไทยมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการร่วมมือกับสมาคมอุตสาหกรรมยางจีนเพื่อร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทยและจีนให้เติบโตอย่างยั่งยืนตลอดไป  และขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงาน China Rubber  Conference & China Rubber Expo 2019 รายละเอียดงานเพิ่มเติมที่ con.criaevents.com 

ในโอกาสเทศกาลตรุษจีน ผมขออวยพรให้ทุกท่านร่ำรวย สุขภาพแข็งแรง คิดสิ่งใดสมปรารถนา ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้ มีความสุขต้อนรับเทศกาลตรุษจีน 2562 ครับ

thainr สารจากนายกสมาคมฯ   มกราคม  2562     

message history message
 
[   มกราคม  2562 ]
icon ตลาดจีน
ประเทศไทยมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศจีนทั้งในด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งออกยางธรรมชาติของไทยไปยังจีนมีการขยายตัวเพิ่มขึ้...
     [ อ่านต่อ...]  

[   ธันวาคม  2561 ]
icon สถานการณ์ยางพาราปี 2562

สถานการณ์ยางพาราปี 2562 คาดว่ามีแนวโน้มชะลอตัวในทิศทางเดียวกับการเติบโตของเศรษ...

     [ อ่านต่อ...]  

[   พฤศจิกายน  2561 ]
icon การจัดการบริหารข้อมูลยางพาราขนาดใหญ่ (Big Data)

ยุคปัจจุบัน ปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีดิจิตอลได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการพัฒนาประเทศ หลายท่านคงคุ้นเคยกับค...

     [ อ่านต่อ...]  

[   ตุลาคม  2561 ]
icon มุมมองตลาดยางพาราของสมาชิกสภาธุรกิจยางอาเซียน

สมาคมยางพาราไทย มีบทบาทสำคัญประการหนึ่งในกลุ่มสมาคมการค้าของภูมิภาคอาเซียน คือการเป็นประธานและสมาช...

     [ อ่านต่อ...]  

[   กันยายน  2561 ]
icon ยางพาราเพื่อความยั่งยืน

ยางพาราเป็นวัตถุดิบอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ เป็นพืชผลทางการเกษตรที่สำคัญ และพ...

     [ อ่านต่อ...]  

[   สิงหาคม  2561 ]
icon การประชุมสมัชชาสภาธุรกิจยางอาเซียนครั้งที่ 24

สภาธุรกิจยางอาเซียน (ASEAN Rubber Business Council) ก่อตั้งขึ้นภายใต้ชื่อ ชมรมธุรกิจยางอาเซียน (ASEAN Rubber Business Club) เมื่อปี 2535 ณ ประเท...

     [ อ่านต่อ...]  

[   กรกฏาคม  2561 ]
icon นิทรรศการมหกรรมยางพาราจังหวัดสงขลา ประจำปี 2561

ยางพารา พืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทย โดยประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกยางอันดับหนึ่งของโลกตั้งแต่ปี 2534 จนถึงปัจจุบัน ...

     [ อ่านต่อ...]  

[   มิถุนายน  2561 ]
icon การพัฒนาช่องทางการสื่อสารสมาคมยางพาราไทย

สมาคมยางพาราไทยได้ก่อตั้งมากกว่า 67 ปี ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 60 บริษัท ดำเนินงานเพื่อปกป้...

     [ อ่านต่อ...]  

[   พฤษภาคม  2561 ]
icon งานเลี้ยงประจำปี 2561

สมาคมยางพาราไทย ได้กำหนดจัดงานเลี้ยงประจำปี 2561  เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561  ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ และจ...

     [ อ่านต่อ...]  

[   เมษายน  2561 ]
icon บทบาทไทยในสมาคมยางนานาชาติ

สมาคมยางนานาชาติก่อตั้งขึ้นที่เมืองออตตาวา ประเทศแคนาดา เมื่อปี 2514 ด้วยความร่วมมือของสมาคมการค้าจากประเทศผู้ผลิตและผู...

     [ อ่านต่อ...]  

[   มีนาคม  2561 ]
icon เหลียวหลังแลหน้า

คณะกรรมการบริหารสมาคมยางพาราไทย ได้บริหารกิจการของสมาคมฯ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559 จนถึงปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ มี...

     [ อ่านต่อ...]  

[   มกราคม  2561 ]
icon ตลาดจีน
ประเทศไทยมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศจีนทั้งในด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งออกยางธรรมชาติของไทยไปยังจีนมีการขยายตัวเพิ่มขึ้...
     [ อ่านต่อ...]  

[   ธันวาคม  2560 ]
icon สถานการณ์ยางพาราปี 2561

สถานการณ์ยางพาราปี 2561 คาดว่ามีแนวโน้มดีขึ้นในทิศทางเดียวกับการเติบโตของเศรษฐกิจโ...

     [ อ่านต่อ...]  

[   พฤศจิกายน  2560 ]
icon ยางพารากับภาวะโลกร้อน

การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลกหรือที่เรียกกันว่า ภาวะโลกร้อนเป็นสถานการณ์ปัญ...

     [ อ่านต่อ...]  

[   กันยายน  2560 ]
icon ความร่วมมือด้านยางพาราระหว่างไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย

ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกยางรายใหญ่ของโลก โดยปี 2559 ผลผลิตยางธรรมชาติโลก 12.4 ล้านตัน เป็นผลผลิ...

     [ อ่านต่อ...]  

[   สิงหาคม  2560 ]
icon พลิกวิกฤตเป็นโอกาสด้วยนวัตกรรมยางพารา

สถานการณ์ยางพาราครึ่งหลังปี 2560 คาดว่ามีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น ตามสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัว โดยเฉพาะจากประเทศจีน และการล...

     [ อ่านต่อ...]  

[   กรกฏาคม  2560 ]
icon บทบาทสภาไตรภาคียางพาราระหว่างประเทศ

การประกอบธุรกิจยางมีความเกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วน ทั้งเกษตรกรชาวสวนยาง ภาครัฐ ภาคเอกชนผู้ผลิตยาง ผู้ส่งออก และผู...

     [ อ่านต่อ...]  

[   มิถุนายน  2560 ]
icon การจัดการสวนยางในรูปแบบวนเกษตร

ยางพาราพืชเศรษฐกิจที่สำคัญยิ่งของประเทศไทยและของโลก นับตั้งแต่ปี 2534 เป็นต้นมา ประเทศไทยได้เ...

     [ อ่านต่อ...]  

[   พฤษภาคม  2560 ]
icon งานเลี้ยงประจำปี 2560

สมาคมยางพาราไทย ได้กำหนดจัดงานเลี้ยงประจำปี 2560  เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560  ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท ...

     [ อ่านต่อ...]  

[   เมษายน  2560 ]
icon บทบาทไทยในสมาคมยางนานาชาติ

สมาคมยางนานาชาติก่อตั้งขึ้นที่เมืองออตตาวา ประเทศแคนาดา เมื่อปี 2514 ด้วยความร่วมมือของสมาคมการค้าจากประเทศผู้ผลิตและผู้ใช...

     [ อ่านต่อ...]  


หน้า 1 2 3 4
top

หน้าหลัก  | รายชื่อสมาชิก  | ข่าวสาร | กิจกรรม | ราคายาง | สถานการณ์ยางพารา | สถิติยางพารา | คุยกันเรื่องยาง | เชื่อมโยงเว็บไซต์ | ติดต่อสอบถาม

สมาคมยางพาราไทย  45, 47 ถนนโชติวิทยะกุล 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์  074-429011-2 , 074-429311     โทรสาร  074-429312     E-mail:  tra@csloxinfo.com
©Copyright 2007. All Rights Reserved. Developed by ME-FI dot com