THAI NR
  facebook
corner corner
February 2017
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
       


คลิกดูปฏิทินกิจกรรมทั้งหมดสมาชิกสมาคมยางพาราไทย TRA Membership

iconบริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (สตูล) จำกัด
iconบริษัท ฉลองอุตสาหกรรมน้ำยางข้น จำกัด
iconชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางจันทบุรี
iconบริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด
iconบริษัท เซาท์แลนด์รับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท ตรังลาเท็คซ์ จำกัด
iconบริษัท ถาวรอุตสาหกรรมยางพารา (1982) จำกัด
iconบริษัท ถารรอุตสาหกรรมยางแท่ง จำกัด
iconบริษัท เทอราโกร จำกัด
iconบริษัท ทองไทย เอ็น.บี. จำกัด
iconบริษัท ทองไทย รับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน)
iconบริษัท ไทยแมค เอสทีอาร์ จำกัด
iconบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
iconบริษัท ไทยเทครับเบอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
iconบริษัท ไทยแสงรับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท ทุ่งสงสี่สวัสดิ์ จำกัด
iconบริษัท นิยมรับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท บี.ไรท์. รับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท พี.ซี. รับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท แพนสตาร์ จำกัด
iconบริษัท เพียรประดิษฐ์รับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท มาล์เทครับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท มิตรไทยโฮลดิ้ง จำกัด
iconบริษัท เม้งไต๋ จำกัด
iconบริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด
iconบริษัท ยางไทยเอเชีย จำกัด
iconบริษัท ยูนิแมครับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท รันนา (ประเทศไทย) จำกัด
iconบริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด
iconบริษัท ศรีเจริญรับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
iconบริษัท สะเดา พี.เอส. รับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท อาร์วัน อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
iconบริษัท อินเตอร์รับเบอร์ลาเท็กซ์ จำกัด
iconบริษัท ไทยอีสเทิร์นรับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท เอ.ที.เอส. รับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท แอล ที การยาง จำกัด
iconบริษัท ไต๋รับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท ทองไทย เอ.เอส. จำกัด
iconบริษัท ทีที อุตสาหกรรมยาง จำกัด
iconบริษัท ย่งล้งรับเบอร์ จำกัด
iconสหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอบ่อทอง จำกัด
iconบริษัท แกรนด์รับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท ไทยรับเบอร์ เอช พี เอ็น อาร์ จำกัด
iconองค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
iconบริษัท วงศ์บัณฑิต ชุมพร จำกัด
iconบริษัท เซาท์-อีสต์ รับเบอร์ จำกัด
iconห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ทีเค. เจริญรุ่งเรือง
iconบริษัท ชุนเจริญรับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท ศุภาคย์ จำกัด

 
iconRubber Research Institute of Thailand (RRIT)
iconRubber Estate Organisation
iconOffice of Replanting Aid Fund, Ministry of Agricultural and Cooperative (ORRAF/MOAC)
iconThai Industrial Standards Institute (TISI)
?????????
 
icon รายงานสภาวะอุตสาหกรรมฯเดือน ธค 59 - Industry report December 2016   

icon บทบาทธนาคารแห่งประเทศไทยท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง   

icon เรื่องเล่าบรรณาธิการ “บทบาทและมุมมองธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้”   

icon 4 คำถาม ข้อตกลง TPP กับประเทศไทย - Thailand Future Foundation: Policy Watch (4Q TPP)   

icon มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาเพาะปลูกยางพาราของไทย Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization)   


Ads

Google

 
## เนื่องด้วยขณะนี้เครือข่ายโทรศัพท์และแฟ็กซ์ของสมาคมยางพาราไทยอยู่ระหว่างปรับปรุง ไม่สามารถใช้งานได้ กรุณาติดต่อผ่าน email : tra@csloxinfo.com -ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย ## วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ## TRA ## สมาคมยางพาราไทย ## TRA ## คาดการณ์ราคายาง 23 .พ. 2560 ราคายางมีแนวโน้มปรับตัวลดลงในทิศทางเดียวกับตลาดล่วงหน้าโตเกียว โดยมีแรงกดดันจากเงินเยนและเงินบาทแข็งค่าประกอบกับราคาน้ำมันปิดตลาดปรับตัวลดลง นอกจากนี้ราคายางยังมีปัจจัยลบจากนักลงทุนระมัดระวังในการซื้อขาย หลังจากรายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด)ระบุว่าเจ้าหน้าที่เฟดเห็นพ้องว่าควรจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆ นี้ 
23 .พ. 2560 
ยางแผ่นดิบ 
81.35
 
(
-
 2.48
)
 
ยางแผ่นรมควันชั้น 3 
81.89
 
(-
 2.88
)
 
 
#
 น้ำยางสด ณ โรงงาน 
72.50
 
(-
 0.50
)
 
 
#
 เศษยาง (100%) ณ โรงงาน 
68.50
 
(-
 0.50
)
 
## TRA ## 

        ตลาดอิหร่าน

อิหร่านตลาดใหม่ที่น่าจับตามองในการส่งออกยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางพารา และมีลู่ทางการขยายตัวได้ดี อันเป็นผลจากการที่อิหร่านมีประชากรราว 80 ล้านคน และเป็นประเทศที่มั่งคั่งด้วยแหล่งพลังงาน ทั้งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ตลอดจนสินแร่สำคัญ มีอาณาเขตติดต่อกับคาซัคสถาน อุชเบกิสถาน อาเซอร์ไบจาน กลุ่มประเทศ CIS ซึ่งมีประชากรรวมหลายร้อยล้านคน จึงมีศักยภาพในการกระจายสินค้าเข้าสู่ประเทศข้างเคียง  สินค้าที่ไทยมีศักยภาพในการส่งออกไปยังประเทศอิหร่านได้แก่ ข้าว เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์ เครื่องปรับอากาศ ยางพารา เครื่องคอมพิวเตอร์ เหล็ก เหล็กกล้า รถยนต์และอะไหล่ เป็นต้น  โดยยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางพารา เป็นสินค้าที่มีความต้องการสูงอย่างมาก เนื่องจากอิหร่านมีอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันออกกลาง และอุตสาหกรรมรถยนต์ของอิหร่านเป็นอุตสาหกรรมใหญ่เป็นอันดับสองรองจากอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ คาดการณ์ว่าตลาดยางล้อในประเทศอิหร่านจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี(CAGR) มากกว่าร้อยละ 12 ในช่วงระยะเวลาปี 2559-2564 โดยมีบริษัทผู้ผลิตยางล้อรายสำคัญได้แก่ Barez, Kavir, Yazd and Goldstone , Kumho, Hankook ,Goodyear, Bridgestone, Continental , Michelin และ Pirelli (สำนักวิจัย TechSci Research)

อิหร่านเป็นประเทศผู้ใช้ยางรายใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกกลาง ปี 2558  มีปริมาณการใช้และนำเข้ายางธรรมชาติ 40,100 ตัน  และปี 2559(มกราคม-กันยายน)  อิหร่านมีปริมาณการใช้และนำเข้ายางธรรมชาติ 37,000 ตัน(องค์กรยางระหว่างประเทศ) โดยส่วนใหญ่นำเข้ามาเป็นวัตถุดิบในการผลิตยางรถยนต์ ถุงมือยาง และอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ที่มียางพาราเป็นส่วนประกอบสำคัญ โดยในปีงบประมาณปัจจุบัน(21 มีนาคม 2559-20 มกราคม 2560) อิหร่านนำเข้ายางพาราจากต่างประเทศมูลค่า 72,895,568 เหรียญสหรัฐฯ โดยนำเข้าจากประเทศมาเลเซียมากเป็นอันดับหนึ่ง(ร้อยละ 60) รองลงมาคือ ไทย(ร้อยละ 10.06) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์(ร้อยละ 7.04) อินเดีย(ร้อยละ 2.08) และจีน(ร้อยละ 0.94) ตามลำดับ(สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเตหะราน) ในปี 2559 อิหร่านนำเข้ายางพาราจากไทยปริมาณ 16,900 ตัน มูลค่า 737 ล้านบาท(กรมศุลกากร)

อิหร่านประสบปัญหาการแซงชั่นจากสหรัฐอเมริกา จากการที่อิหร่านทำการทดลองยิงขีปนาวุธพิสัยกลาง รวมทั้งการที่ประธานาธิบดีของสหรัฐฯ ลงนามในคำสั่งห้ามประชากรของประเทศมุสลิม 7 ประเทศเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้อิหร่านประกาศมาตรการตอบโต้ โดยการเลิกใช้เงินดอลล่าร์สหรัฐฯ ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ และการค้าขายระหว่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2560  อย่างไรก็ตามการยกเลิกการใช้สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ ไม่ได้ส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจต่ออิหร่าน เนื่องจากที่ผ่านมาอิหร่านไม่สามารถทำการค้าระหว่างประเทศผ่านสกุลเงินดังกล่าวอยู่แล้ว ดังนั้นการทำการค้าระหว่างไทยและอิหร่าน ยังคงดำเนินการผ่านประเทศที่สาม ได้แก่ ยูเออี ตุรกี หรืออินเดีย เป็นหลัก  ปัญหาสำคัญด้านการค้ายางพาราไทยคืออิหร่านนิยมซื้อยางพาราจากมาเลเซีย และจีนมากกว่าไทย เนื่องจากราคาถูกกว่า การประนีประนอมในการทำธุรกรรมการเงิน การให้สินเชื่อ และการยืดระยะเวลาการชำระเงิน    เป็นต้น นอกจากนี้นี้รัฐบาลอิหร่านมีกฎระเบียบการค้าที่เคร่งครัด โดยสินค้านำเข้าทุกชนิดจะต้องขออนุญาตจากกระทรวงพาณิชย์ของอิหร่านก่อน และเอกสารนำเข้าต่าง ๆ จะต้องมีเลขทะเบียนของผู้นำเข้าปรากฏอยู่ด้วย (สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเตหะราน)

ตามข้อมูลเบื้องต้น ประมวลได้ว่าอิหร่านเป็นตลาดใหม่ซึ่งมีศักยภาพสำหรับยางธรรมชาติและยางล้อรถยนต์ มีแนวโน้มของความสำคัญสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต ควรที่ภาครัฐและเอกชนรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมการค้าการลงทุนและความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ เพื่อทดแทนตลาดหลักโดยเร่งด่วนต่อไป

thainr สารจากนายกสมาคมฯ   กุมภาพันธ์  2560     
  • �Ԩ������û�Ъ��
  • �Ԩ������û�Ъ��
    iconกิจกรรมประชุมทั้งหมด  
ประชุมคณะรับรองเพื่อเสนอผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพในอาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านเพาะปลูกยางพารา
icon 23  กุมภาพันธ์  2560
ด้วยโครงการการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านเพาะปลูกยางพารา กำหนดจัดประชุมคณะรับรองเพื่อเสนอผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพในอาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านเพาะปลูกยางพารา ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00-16.00 น. ณ..
ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2/2560
icon 22  กุมภาพันธ์  2560
ด้วยสมาคมยางพาราไทย กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 2/2560 ในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมยางพาราไทย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ..
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคใต้ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559
icon 17  กุมภาพันธ์  2560
ด้วยเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคใต้ กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคใต้ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559 ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.30-12.30 น. ณ ห้องกัปตัน ชั้น 2 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในการนี้นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมฯ เ..
สัมมนาชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสิงปฏิกูลหรือวัสดุ ที่ไม่ใช้แล้ว ที่ไม่อันตราย
icon 15  กุมภาพันธ์  2560
ด้วยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา  กำหนดจัดสัมมนาชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสิงปฏิกูลหรือวัสดุ ที่ไม่ใช้แล้ว ที่ไม่อันตราย ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้  ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์  2560   เวลา 09.00 - 15.30 น.  ณ  โรงแรม ลี การ์เด้นส์ พลาซ่า ..
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคเรื่องสัญญาการค้า 17 (17th Meeting of the Technical Committee on Contract Matters)
icon 11  กุมภาพันธ์  2560
สภาธุรกิจยางอาเซียน กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคเรื่องสัญญาการค้า 17 (17th Meeting of the Technical Committee on Contract Matters) ในวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ประเทศสิงคโปร์  ในการนี้ นายศุภเดช อ่องสกุล รองเลขาธิการสมาคมฯ นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมฯ  และนายประสิทธิ์..
ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2/2560
icon 22  กุมภาพันธ์  2560
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคใต้ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559
icon 17  กุมภาพันธ์  2560
สัมมนาชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสิงปฏิกูลหรือวัสดุ ที่ไม่ใช้แล้ว ที่ไม่อันตราย
icon 15  กุมภาพันธ์  2560
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคเรื่องสัญญาการค้า 17 (17th Meeting of the Technical Committee on Contract Matters)
icon 11  กุมภาพันธ์  2560
    iconกิจกรรมพิเศษทั้งหมด  
สมาคมยางพาราไทยเข้าเยี่ยมสมาชิกฯ
icon  24  กุมภาพันธ์  2560
24 กุมภาพันธ์ 2560 - สมาคมยางพาราไทยเข้าเยี่ยม บริษัท ถาวรอุตสาหกรรมยางพารา (1982) จำกัด โดยดร.ถาวร เรืองวรุณวัฒนา ประธานกรรมการ บริษัท ถาวรอุตสาหกรรมยางพารา (1982) จำกัด พร้อมด้วยนายชัยพจน์ เรืองวรุณวัฒนา ให้การต้อนรับคณะฯ ของสมาคมยางพาราไทย นำโดยนางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมยางพาราไทย นายสุ..
งานเลี้ยงประจำปีสมาคมยางสิงคโปร์ 2560
icon  10  กุมภาพันธ์  2560
สมาคมยางสิงคโปร์จัดงานเลี้ยงประจำปี (RTAS Lunar New Year Dinner 2017) ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 19.30 - 23.00  น. ณ โรงแรมแฟร์มองต์ ประเทศสิงคโปร์ ในการนี้นายไชยยศ สินเจริญกุล นายกสมาคมยางพาราไทย ดร.พงษ์ศักดิ์ เกิดวงศ์บัณฑิต นายกกิตติมศักดิ์สมาคมยางพาราไทย นายศุภเดช อ่องสกุล  ..
งานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสฉลองวันตรุษจีน
icon  6  กุมภาพันธ์  2560
ฯพณฯ โจว ไห่ เฉิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำสงขลา และภริยา ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสฉลองวันตรุษจีน ณ ห้อง แกรนด์บอลรูม (ชั้น 8) โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 18.30 - 20.00 น. ในการนี้ นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัด..
สมาคมยางพาราไทยบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ผ่าน กยท.
icon  12  มกราคม  2560
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 12 มกราคม 2560 นายไชยยศ สินเจริญกุล นายกสมาคมยางพาราไทย พร้อมด้วยนางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมฯ เข้าพบดร.ธีธัช สุขสะอาด  ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เพื่อมอบเงินบริจาคเพื่อโครงการ “กยท. รวมน้ำใจ ช่วยภัยน้ำท่วมภาคใต้”..
สมาคมยางพาราไทยเข้าเยี่ยมพร้อมสวัสดีปีใหม่แก่ผู้อำนวยการอาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทย (ภาคใต้)
icon  27  ธันวาคม  2559
นายศุภเดช อ่องสกุล รองเลขาธิการ ผู้แทนนายไชยยศ สินเจริญกุล นายกสมาคมยางพาราไทย พร้อมด้วยนางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมฯ และนายภูดิท จันทวดี เจ้าหน้าที่สมาคมฯ เข้าพบและมองของขวัญเนื่องในโอกาสปีใหม่แก่นางสุรีรัตน์ ลัคนานิตย์ ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ ในวันอังคารท..
งานเลี้ยงประจำปีสมาคมยางสิงคโปร์ 2560
icon 10  กุมภาพันธ์  2560
งานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสฉลองวันตรุษจีน
icon 6  กุมภาพันธ์  2560
สมาคมยางพาราไทยบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ผ่าน กยท.
icon 12  มกราคม  2560
สมาคมยางพาราไทยเข้าเยี่ยมพร้อมสวัสดีปีใหม่แก่ผู้อำนวยการอาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทย (ภาคใต้)
icon 27  ธันวาคม  2559
 
thai nr thai nr

  • �������
  • �������
  • �������
 
thai nr thai nr

 ตั้งกระทู้ใหม่ ดูกระทู้ทั้งหมด
หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ จำนวนผู้ตอบ จำนวนผู้ชม วันที่
webboard ชุดผลิตหมอนยางพาราทั้งชุดพร้อมสอนวิธีการทำจนกว่าจะเป็น TANAWADEE 0 4 24  กุมภาพันธ์  2560
webboard ขายไม้ยางพาราหน้าสิบหน้าสิบห้าขึ้นไปจำนวนมาก อรชร คมกร้ 0 2 24  กุมภาพันธ์  2560
webboard ภ่าคตะวันออก มีแหล่งรับซื้อที่ไหน อรชร คมกร้ 0 4 24  กุมภาพันธ์  2560
webboard พื้นที่ปลูกยางพาราในประเทศไทย นักศึกษา 0 4 23  กุมภาพันธ์  2560
webboard รับซื้อไม้ยางพารา ไม้ท่อน จำนวนมาก เป้ย 0 8 23  กุมภาพันธ์  2560
webboard โรงงานรีดเครป จากเชียงดา 0 17 21  กุมภาพันธ์  2560
webboard ทีมขายยางพารา จาก สกย.ภาคใต้ ส่งได้ 1,000ตันต่อวัน ราคามิตรภาพ ธัญรัศมิ์ 1 22 16  กุมภาพันธ์  2560
webboard หลักสูตรฝึกอบรมเรื่อง "ความรู้เกี่ยวกับยาง" Admin 1 39 9  กุมภาพันธ์  2560
webboard ทีมขายยางพารา จาก สกย.ภาคใต้ ส่งได้ 1,000 ตันต่อวัน ธัญรัศมิ์ 2 58 7  กุมภาพันธ์  2560
webboard Supply "High Security Seal" / A C Supply Co., Ltd. AC 0 50 25  มกราคม  2560
           
ตั้งกระทู้ใหม่ ดูกระทู้ทั้งหมด
หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ จำนวนผู้ตอบ จำนวนผู้ชม วันที่
webboard รับซื้อไม้ยางพารา ไม้ท่อน จำนวนมาก เป้ย 0 7 23  กุมภาพันธ์  2560
webboard ขายยางพารา จาก สกย.ภาคใต้ ส่งได้ 1,000 ตันต่อวัน ราคามิตรภาพถูกกว่าผ่านมาตราฐาน thanyarat 0 26 7  กุมภาพันธ์  2560
webboard ขายยางอัดก้อนมาตรฐาน400ตัน/เดือน Sutsai1109@gmail.con 1 29 4  กุมภาพันธ์  2560
webboard ต้องการซื้อ 0 109 15  มกราคม  2560
webboard ตลาดเครพใหม่ 1 127 15  มกราคม  2560
webboard แบบทำหมอนยางพารา 0 58 10  มกราคม  2560
webboard มีเครื่องจักรผลิตยางผสมคอมปาวด์ว่าง .ไครมีออเดอร์ยางคอมปาวด์.และซื้อวัตถุดิบมาผลิตได้ โจ 1 59 5  มกราคม  2560
webboard ขออนุญาติประกาศขายโปรแกรมรับซื้อยางพารา สำหรับผู้ที่ประกอบกิจการรับซื้อ เกด 1 123 23  ธันวาคม  2559
webboard ขายเครื่องเครปยางมือสอง TSP 2 เครื่อง(เครื่องยนต์) Pk 2 127 14  ธันวาคม  2559
webboard อยากเปลี่ยนแบบหล่อหมอนยางพาราที่เสื่อมสภาพแล้ว ติดต่อทางเรา NNN MOLD 0 36 12  ธันวาคม  2559
           

 

กฎ กติกา ในการร่วมแสดงความคิดเห็น
      1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
      2. ทุกความคาดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
      3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น

การเข้าร่วมในกิจกรรมของเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นการตั้งกระทู้ หรือการร่วมแสดงความเห็นในกระทู้ต่างๆ ในเว็บไซต์ จึงจำเป็นต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสังคมส่วนรวม การควบคุมและดูแลอาจไม่สามารถทำได้อย่างทั่วถึง เพราะทุกคนสามารถพิมพ์ข้อความต่างๆ เข้ามาได้โดยอิสระขึ้นอยู่กับสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ร่วมกิจกรรมว่าจะมีมากน้อยเพียงไร ดังนั้นทางทีมงานสมาคมยางพาราไทย จึงไม่อาจร่วมรับผิดชอบในข้อความทุกข้อความที่ส่งเข้ามา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกๆ ท่านที่ร่วมกิจกรรมด้วยดี และใคร่ขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านช่วยเป็นหูเป็นตาสอดส่องกระทู้ที่เข้าข่ายผิดกฎ กติกา มารยาทดังกล่าว หากพบก็โปรดแจ้งได้ภายในแต่ละกระทู้ได้ในทันที โดยทีมงานสมาคมยางพาราไทยจะพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป 
top

หน้าหลัก  | รายชื่อสมาชิก  | ข่าวสาร | กิจกรรม | ราคายาง | สถานการณ์ยางพารา | สถิติยางพารา | คุยกันเรื่องยาง | เชื่อมโยงเว็บไซต์ | ติดต่อสอบถาม

สมาคมยางพาราไทย  45-47 ถนนโชติวิทยะกุล 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์  074-429011-2 , 074-429311     โทรสาร  074-429312     E-mail  tra@csloxinfo.com
©Copyright 2007. All Rights Reserved. Designed by ME-FI dot com