THAI NR
  E-Magazine facebook
corner corner
November 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
       
 

22-11-2018
สัมมนาสมาคมการค้า ประจำปี 2561 Together is Power 2018 ภายใต้ชื่องาน Connecting the Future
26-11-2018
สัมมนา เรื่อง ความคืบหน้า ร่าง พระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอ
26-11-2018
สัมมนาวิชาการ ประจำปี 2561 เรื่อง “พลิกโฉมเศรษฐกิจใต้ สู่ยุคดิจิทัล”
29-11-2018
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “รอบรู้มาตรการการค้าเสริมสร้างศักยภาพธุรกิจกับกรมการค้าต่า

คลิกดูปฏิทินกิจกรรมทั้งหมดสมาชิกสมาคมยางพาราไทย TRA Membership

บริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (สตูล) จำกัด
บริษัท แกรนด์รับเบอร์ จำกัด
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์การเกษตร จำกัด
บริษัท ฉลองอุตสาหกรรมน้ำยางข้น จำกัด
บริษัท ชุนเจริญรับเบอร์ จำกัด 
ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง จำกัด
บริษัท ซิน หย่วน ด้า รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด
บริษัท เซาท์แลนด์รับเบอร์ จำกัด
บริษัท เซาท์-อีสต์ รับเบอร์ จำกัด
บริษัท ตรังลาเท็คซ์ จำกัด
บริษัท ไต๋รับเบอร์ จำกัด
บริษัท ถาวรอุตสาหกรรมยางพารา (1982) จำกัด
บริษัท ทองไทย รับเบอร์ จำกัด
บริษัท ทองไทย เอ.เอส. จำกัด 
บริษัท ทองไทย เอ็น.บี. จำกัด
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ทีเค. เจริญรุ่งเรือง
บริษัท ทุ่งสงสี่สวัสดิ์ จำกัด
บริษัท เทอราโกร จำกัด
บริษัท ไทยเทครับเบอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท ไทยแมค เอสทีอาร์ จำกัด
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยแสงรับเบอร์ จำกัด
บริษัท ไทยารี รับเบอร์ จำกัด
บริษัท ไทยอีสเทิร์นรับเบอร์ จำกัด
บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน)
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด
บริษัท นิยมรับเบอร์ จำกัด
บริษัท บี.ไรท์. รับเบอร์ จำกัด
บริษัท พี.ซี. รับเบอร์ จำกัด
บริษัท เพียรประดิษฐ์รับเบอร์ จำกัด
บริษัท แพนสตาร์ จำกัด
บริษัท มาล์เทครับเบอร์ จำกัด
บริษัท มิตรไทยโฮลดิ้ง จำกัด
บริษัท ย่งล้งรับเบอร์ จำกัด 
บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด
บริษัท ยางไทยเอเชีย จำกัด
บริษัท ยูนิแมครับเบอร์ จำกัด
บริษัท รันนา (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด
บริษัท วงศ์บัณฑิต ชุมพร จำกัด 
บริษัท ศรีเจริญรับเบอร์ จำกัด
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
บริษัท ศุภาคย์ จำกัด 
สหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอบ่อทอง จำกัด
บริษัท สะเดา พี.เอส. รับเบอร์ จำกัด
ห้างหุ้นส่วน แสงตวัน รับเบอร์
บริษัท อาร์วัน อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท อาร์ซีเอ็มเอ (หาดใหญ่) จำกัด
บริษัท อินเตอร์รับเบอร์ลาเท็กซ์ จำกัด
บริษัท เอ.ที.เอส. รับเบอร์ จำกัด
บริษัท เอ็นเทคโพลิเมอร์ จำกัด
บริษัท เอ็มที เซ็นเตอร์เทรด จำกัด
บริษัท แอล ที การยาง จำกัด

 
iconRubber Authority of Thailand (ROAT)
iconOffice of Replanting Aid Fund, Ministry of Agricultural and Cooperative (ORRAF/MOAC)
iconThai Industrial Standards Institute (TISI)
  • Ads


?????????
 
icon ส่วนมาตรฐานเออีโอ สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร Authorized Economic Operator   

icon เรื่องเล่าบรรณาธิการ – “มุ่งมั่นในคุณภาพของสินค้าระดับสากล ตอบสนองความต้องการของลูกค้า   

icon มอก. S มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (Thai Industrial Standard S)   

icon เรื่องเล่าบรรณาธิการ – “Rubber Land อุทยานการเรียนรู้ยางพารา”   

icon EXPOBOR 2018   


Google

 
ประกาศราคากลางเปิดตลาด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 # ยางแผ่นดิบคุณภาพดี (ความชื้นไม่เกิน 3 %) 37.89 บาท/กิโลกรัม ยางแผ่นรมควันชั้น 3 (ไม่อัดก้อน)  39.96 บาท/กิโลกรัม |DAILY RUBBER PRICES on 15 NOVEMBER 2018 (in US cents/kg) : TRA: STR20 124.28 RSS 3  135.38 GAPKINDO: SIR20 129.45 | MRE: SMR20 123.95 | RTAS: TSR20 123.70 RSS 3  135.80 | VRA: SVR10 124.00 | ARDC: CSR10 N.A.

        มุมมองตลาดยางพาราของสมาชิกสภาธุรกิจยางอาเซียน

สมาคมยางพาราไทย มีบทบาทสำคัญประการหนึ่งในกลุ่มสมาคมการค้าของภูมิภาคอาเซียน คือการเป็นประธานและสมาชิกสภาธุรกิจยางอาเซียน ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกสมาคมยาง 6 ประเทศได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนามและกัมพูชา และมีกิจกรรมการประชุมอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุด นายศุภเดช อ่องสกุล รองเลขาธิการสมาคมยางพาราไทย นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมฯ และนายประสิทธิ์ เพชรหนูเสด เจ้าหน้าที่สมาคมฯ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจและสถิติ ของสภาธุรกิจยางอาเซียน ครั้งที่ 21 ในวันที่ 6 ตุลาคม 2561 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

ที่ประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจและสถิติ สภาธุรกิจยางอาเซียนได้แลกเปลี่ยนมุมมองตลาดยางพาราและแนวโน้มตลาดยางพาราในระยะสั้น เพื่อให้เข้าใจปัญหาและเตรียมความพร้อมในการรับมือกับความเสี่ยงต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ที่ประชุมได้หารือในประเด็นสำคัญดังนี้  ราคายางพาราเฉลี่ยอยู่ที่ระดับต่ำกว่า 50 บาทต่อกิโลกรัมมาอย่างต่อเนื่องในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปีนี้ มีสาเหตุจากผลผลิตสะสมปริมาณมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ส่งผลให้มีสต็อกยางปริมาณมากในประเทศผู้ซื้อหลัก นั่นคือ ประเทศจีน สวนทางกับความต้องการยางพาราที่ปรับตัวลดลงในประเทศจีน อันเป็นผลจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจีนจะขยายตัวในอัตราถดถอยที่ 6.6 เปอร์เซ็นต์ในปีนี้ (ลดลงจากอัตรา 6.9 เปอร์เซ็นต์ในปีก่อน) และ 6.4 ในปีหน้า  ท่ามกลางภาวะความตึงเครียดจากสงครามการค้าระหว่างจีน และสหรัฐฯ ด้วยเหตุนี้ นักลงทุนจึงชะลอการซื้อและรอดูสถานการณ์ต่างๆ จนกว่าจะตัดสินใจลงทุน นอกจากนี้ ราคายางยังได้รับผลกระทบจากการเก็งกำไรในตลาดล่วงหน้าเซี่ยงไฮ้ และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ลดลง เนื่องจากเงินเฟ้อและปัญหาด้านค่าเงิน

อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปัจจัยบวกที่ช่วยพยุงราคายางไม่ให้ตกต่ำมากนัก ปัจจัยแรกคือการที่ประเทศผู้ผลิตรายใหญ่มีการผลิตและส่งออกยางพาราในอัตราเติบโตลดลง โดยสมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติเปิดเผยว่า ปริมาณผลผลิตยางธรรมชาติของโลกในช่วง 7 เดือนแรกของปีนี้เพิ่มขึ้น 3.7 เปอร์เซ็นต์ น้อยกว่าปริมาณการใช้ที่เติบโต 5.2 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้เกิดความขาดแคลนยาง 786,000 ตัน มีสาเหตุจากปัจจัยด้านราคายางตกต่ำ ส่งผลให้เกษตรกรกรีดยางลดลง กอปรกับสภาวะอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการผลิต หากสถานการณ์เช่นนี้ยังคงดำเนินไปเรื่อยๆ คาดว่าราคายางจะปรับตัวดีขึ้น  ปัจจัยที่สองคือความต้องการยางพาราในจีนและอินเดียยังคงเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ตามการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ ยางล้อ และผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ  จะเห็นได้ว่า กลไกราคายางพารานั้นขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานของตลาดโลกเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม ปัจจัยภายในแต่ละประเทศก็มีส่วนสำคัญในการพยุงราคายาง ทั้งการควบคุมปริมาณการผลิตตามความเหมาะสม การเพิ่มปริมาณการใช้ในประเทศ และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้เป็นผลิตภัณฑ์ยาง

สุดท้ายนี้ สมาชิกสภาธุรกิจยางอาเซียนยังคงมีมุมมองในเชิงบวกต่อตลาดยางพารา ถึงแม้ราคายางพาราจะผันผวนไปตามกลไกของตลาดโลก หากมีการศึกษาและติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่อง ก็จะสามารถรับมือและปรับเปลี่ยนได้อย่างมีประสิทธิภาพ


thainr สารจากนายกสมาคมฯ   ตุลาคม  2561     
  • �Ԩ������û�Ъ��
  • �Ԩ������û�Ъ��
    iconกิจกรรมประชุมทั้งหมด  
ประชุมสรุปผลการจัดทำเครื่องมือประเมินสมรรถนะโครงการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ (ส่วนการจัดทำเครื่องมือประเมิน)
icon 1  พฤศจิกายน  2561
ด้วยคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดการประชุมสรุปผลการจัดทำเครื่องมือประเมินสมรรถนะโครงการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ (ส่วนการจัดทำเครื่องมือประเมิน) สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านเพาะปลูกยางพารา ระยะที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561..
ประชุมหารือสถานการณ์การค้า/ปัญหาอุปสรรคการค้าชายแดน ที่ จ.สงขลา
icon 30  ตุลาคม  2561
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา กำหนดจัดประชุมหารือสถานการณ์การค้า/ปัญหาอุปสรรคการค้าชายแดน ในวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา  ในการนี้ นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมยางพาราไทย เข้าร่วมประชุม..
การบรรยายทางวิชาการ “โต้คลื่นลูกใหม่ มองเมืองไทย ท่ามกลางความป่วนทางเทคโนโลยี”
icon 19  ตุลาคม  2561
การบรรยายทางวิชาการ “โต้คลื่นลูกใหม่ มองเมืองไทย ท่ามกลางความป่วนทางเทคโนโลยี” ที่ จ.สงขลา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “โต้คลื่นลูกใหม่ มองเมืองไทย ท่ามกลางความป่วนทางเทคโนโลยี” โดย ดร.ไสว บุญมา อดีตเศรษฐกรอาวุโส ธนาคารโลกและนักเขียนอิสระ ในวันศุกร์ที่ 19 ..
ประชุมบูรณการภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ 4 และประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของสมาคมกลุ่มประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ
icon 9  ตุลาคม  2561
นายบัณฑิต เกิดวงศ์บัณฑิต เลขาธิการสมาคมยางพาราไทย และนางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมฯ เข้าร่วมการประชุมบูรณการภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ 4 ของสมาคมกลุ่มประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ และประชุมอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง ในวันอังคาร ที่ 9 ตุลาคม 2561 ณ โรงเเรมเดอะริเวอร์รี่ จังหวัดเชียงราย..
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคเรื่องสัญญาการค้า (TCCM) ครั้งที่ 23 และ ประชุมคณะกรรมการฝ่ายเศรษฐกิจและสถิติ (ESC) ครั้งที่ 21
icon 8  ตุลาคม  2561
นายศุภเดช อ่องสกุล รองเลขาธิการสมาคมยางพาราไทย นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมฯ และนายประสิทธิ์ เพชรหนูเสด เจ้าหน้าที่สมาคมฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคเรื่องสัญญาการค้า (TCCM) ครั้งที่ 23 ในวันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 - 11.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) และประชุมคณะกรรมการฝ่ายเศรษฐกิจ..
ประชุมหารือสถานการณ์การค้า/ปัญหาอุปสรรคการค้าชายแดน ที่ จ.สงขลา
icon 30  ตุลาคม  2561
การบรรยายทางวิชาการ “โต้คลื่นลูกใหม่ มองเมืองไทย ท่ามกลางความป่วนทางเทคโนโลยี”
icon 19  ตุลาคม  2561
ประชุมบูรณการภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ 4 และประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของสมาคมกลุ่มประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ
icon 9  ตุลาคม  2561
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคเรื่องสัญญาการค้า (TCCM) ครั้งที่ 23 และ ประชุมคณะกรรมการฝ่ายเศรษฐกิจและสถิติ (ESC) ครั้งที่ 21
icon 8  ตุลาคม  2561
    iconกิจกรรมพิเศษทั้งหมด  
งานเลี้ยงประจำปีตลาดสินค้าโภคภัณฑ์มาเลเซีย (Malaysian Rubber Exchange: MRE) 2561
icon  5  ตุลาคม  2561
ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์มาเลเซีย (Malaysian Rubber Exchange: MRE) จัดงานเลี้ยงประจำปี (MRE Annual Dinner 2018) ในวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 19.30 - 22.00 (เวลาท้องถิ่น) ณ โรงแรม อิสตาน่า กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย..
งาน "นวัตกรรมยางพาราไทย" Thailand Rubber Innovation Expo 2018 ครั้งที่ 1
icon  14  กันยายน  2561
นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน "นวัตกรรมยางพาราไทย” Thailand Rubber Innovation Expo 2018 ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กล่าวว่า งาน "นวัตกรรมยางพาราไทย” Thailand Rubber Innovation Expo 2018 ครั..
งานเลี้ยงสมาคมยางอินโดนีเซีย (Gapkindo) ประจำปี 2018
icon  3  สิงหาคม  2561
ด้วยสมาคมยางอินโดนีเซีย (Gapkindo) กำหนดจัดงานเลี้ยงประจำปี 2018 (Gapkindo Gala Dinner 2018) ในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00-22.00 น. ณ โรงแรม Grand Hyatt Hotel เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย..
งานเลี้ยง 4th IMT-GT & BIMP - EAGA Trade Fair 2018
icon  19  กรกฏาคม  2561
เมื่อวันพุธ ที่ 18กรกฎาคม เวลา 19.40น. นายชัยรัตน์ เรืองวรุณวัฒนา เหรัญญิกสมาคมยางพาราไทย นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมยางพาราไทย และนายสุจินต์ เอกวานนท์ เลขานุการ เข้าร่วมเป็นเกียรติร่วมรับประทานอาหารค่ำกับ YBrs. Ir Dr. Mohd Shahreen Zainooreen Madros ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสำนักงานส่งเสริมก..
ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เข้าเยี่ยมสมาคมยางพาราไทย
icon  18  พฤษภาคม  2561
ด้วยศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ดำเนินการศึกษาโครงการวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน ยางพาราไทยกับมาเลเซียเพื่อแสวงหาแนวทางปฏิบัติที่ดีและสนองความต้องการของตลาดโลก” โดยนายพูนทวี ชัยวิจิตมลากูล รองผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พร้อมนั..
งาน "นวัตกรรมยางพาราไทย" Thailand Rubber Innovation Expo 2018 ครั้งที่ 1
icon 14  กันยายน  2561
งานเลี้ยงสมาคมยางอินโดนีเซีย (Gapkindo) ประจำปี 2018
icon 3  สิงหาคม  2561
งานเลี้ยง 4th IMT-GT & BIMP - EAGA Trade Fair 2018
icon 19  กรกฏาคม  2561
ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เข้าเยี่ยมสมาคมยางพาราไทย
icon 18  พฤษภาคม  2561
 
thai nr thai nr

  • �������
  • �������
  • �������
 
thai nr thai nr


Full Screen   Full Screen     
 

 ตั้งกระทู้ใหม่ ดูกระทู้ทั้งหมด
หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ จำนวนผู้ตอบ จำนวนผู้ชม วันที่
webboard สัมมนา เรื่อง ความคืบหน้า ร่าง พระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอ ADMIN 0 14 30  ตุลาคม  2561
webboard สอบถามเรื่องแปรรูปยางพาราครับ 0 44 1  ตุลาคม  2561
webboard ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียางเปิดหลักสูตรอบรม“ยางเทอร์โมพลาสติกและการนำไปใช้งาน”วันที่ 21พฤศจิ ประชาสัมพั 1 20 28  กันยายน  2561
webboard เปิดประมูลยางก้อนถ้วย กลุ่มรัฐวิสาหกิจ ต.ท่าด้วง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ น้อย โพธิส 0 23 24  กันยายน  2561
webboard TFEX Trader Day 2018 @หาดใหญ่ ADMIN 0 127 29  สิงหาคม  2561
webboard !เปิดอบรมหลักสูตร"การออกแบบและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ยางด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์" ประชาสัมพั 1 27 22  สิงหาคม  2561
webboard โครงการฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำทางการค้า (Train the Trainers by NEA) ADMIN 0 16 20  สิงหาคม  2561
webboard แนะนำชี้เป้า เครื่องอัดยาง ถังอัดยาง เครื่องผสมแป้ง พาเลทเหล็ก ไม้ไผ่ มือสองราคาถูก คุณจา 0 34 10  สิงหาคม  2561
webboard Istanbul Rubber Industry Fair #10 ADMIN 0 44 10  กรกฏาคม  2561
webboard เปิดอบรมหลักสูตร"เทคโนโลยีการติดของยาง" ประชาสัมพั 0 42 9  กรกฏาคม  2561
           
ตั้งกระทู้ใหม่ ดูกระทู้ทั้งหมด
หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ จำนวนผู้ตอบ จำนวนผู้ชม วันที่
webboard ขายเคมี DAP,TMTD และ อื่นๆที่ใช้ในกระบวนการผลิตยาง น้ำยางข้น newplus 0 14 2  พฤศจิกายน  2561
webboard เปิดประมูลยางก้อนถ้วย กลุ่มรัฐวิสาหกิจ ต.ท่าด้วง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ น้อย โพธิส 0 10 25  กันยายน  2561
webboard รับจ้างรีดยางเครปวันละ 100 ตัน เกษตรฮับ 0 29 16  กันยายน  2561
webboard ขาย NR Compound A นิล 0 22 15  กันยายน  2561
webboard ขายเครื่องรีดยางเครป ขนาดลูกกลิ้ง 14 นิ้ว มือสอง ยอด 0 43 11  กันยายน  2561
webboard รับคนกรีดยาง จ.ชุมพร 084-8480667 BIG 0 13 11  กันยายน  2561
webboard ขายจักรรีดยางรมควันมือสอง sun 1 40 9  กันยายน  2561
webboard รับซื้อต้นยางพาราเหมาสวน ชมพู่ 0952507822 0 58 23  มิถุนายน  2561
webboard รับสมัครคนกรีดยาง จ.ราชบุรี ชัย 1 43 6  มิถุนายน  2561
webboard ขายไม้ยางพารา 33 ไร่ ปลูก 30 ปี จ.สุราษ โทร 088 5446908 คุณอีต 0 44 30  พฤษภาคม  2561
           

 

กฎ กติกา ในการร่วมแสดงความคิดเห็น
      1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
      2. ทุกความคาดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
      3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น

การเข้าร่วมในกิจกรรมของเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นการตั้งกระทู้ หรือการร่วมแสดงความเห็นในกระทู้ต่างๆ ในเว็บไซต์ จึงจำเป็นต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสังคมส่วนรวม การควบคุมและดูแลอาจไม่สามารถทำได้อย่างทั่วถึง เพราะทุกคนสามารถพิมพ์ข้อความต่างๆ เข้ามาได้โดยอิสระขึ้นอยู่กับสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ร่วมกิจกรรมว่าจะมีมากน้อยเพียงไร ดังนั้นทางทีมงานสมาคมยางพาราไทย จึงไม่อาจร่วมรับผิดชอบในข้อความทุกข้อความที่ส่งเข้ามา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกๆ ท่านที่ร่วมกิจกรรมด้วยดี และใคร่ขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านช่วยเป็นหูเป็นตาสอดส่องกระทู้ที่เข้าข่ายผิดกฎ กติกา มารยาทดังกล่าว หากพบก็โปรดแจ้งได้ภายในแต่ละกระทู้ได้ในทันที โดยทีมงานสมาคมยางพาราไทยจะพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป 
top

หน้าหลัก  | รายชื่อสมาชิก  | ข่าวสาร | กิจกรรม | ราคายาง | สถานการณ์ยางพารา | สถิติยางพารา | คุยกันเรื่องยาง | เชื่อมโยงเว็บไซต์ | ติดต่อสอบถาม

สมาคมยางพาราไทย  45, 47 ถนนโชติวิทยะกุล 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์  074-429011-2 , 074-429311     โทรสาร  074-429312     E-mail:  tra@csloxinfo.com
©Copyright 2007. All Rights Reserved. Developed by ME-FI dot com