THAI NR
  E-Magazine facebook
กิจกรรมสมาคมยางพาราไทย
corner corner
Activity
Activity
Activity
June 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
         

7-6-2018
อบรมหลักสูตรการประกันภัยครบวงจร สำหรับผู้นำเข้าส่งออก
8-6-2018
งานฉลองครบรอบ 4 ปีและพิธีรับมอบตำแหน่งนายกสมาคม และกรรมการสมัยที่ 2
12-6-2018
สัมมนาเรื่อง “รับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียต่อมาตรการสนับสนุนการลงทุนระบบผลิตก๊าซ
12-6-2018
ประชุม “อนาคตประเทศไทย โจทย์วิจัยเพื่อประชาชน”
18-6-2018
การประชุมเตรียมการสำหรับการประชุม ACCSQ ครั้งที่ 49 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง
20-6-2018
การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตร ด้านพืช ครั้งที่ 2/2561
22-6-2018
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 6/2561
26-6-2018
สัมมนาเรื่อง “อนาคตเศรษฐกิจไทยยุคนวัตกรรม: ความท้าทายและโอกาส”

คลิกดูปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด


 
 
 
กิจกรรมกิจกรรมสมาคม  

June 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


7-6-2018 :: อบรมหลักสูตรการประกันภัยครบวงจร สำหรับผู้นำเข้าส่งออก
8-6-2018 :: งานฉลองครบรอบ 4 ปีและพิธีรับมอบตำแหน่งนายกสมาคม และกรรมการสมัยที่ 2
12-6-2018 :: สัมมนาเรื่อง “รับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียต่อมาตรการสนับสนุนการลงทุนระบบผลิตก๊าซ
12-6-2018 :: ประชุม “อนาคตประเทศไทย โจทย์วิจัยเพื่อประชาชน”
18-6-2018 :: การประชุมเตรียมการสำหรับการประชุม ACCSQ ครั้งที่ 49 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง
20-6-2018 :: การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตร ด้านพืช ครั้งที่ 2/2561
22-6-2018 :: ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 6/2561
26-6-2018 :: สัมมนาเรื่อง “อนาคตเศรษฐกิจไทยยุคนวัตกรรม: ความท้าทายและโอกาส”

 
thai nr thai nr

top

หน้าหลัก  | รายชื่อสมาชิก  | ข่าวสาร | กิจกรรม | ราคายาง | สถานการณ์ยางพารา | สถิติยางพารา | คุยกันเรื่องยาง | เชื่อมโยงเว็บไซต์ | ติดต่อสอบถาม

สมาคมยางพาราไทย  45, 47 ถนนโชติวิทยะกุล 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์  074-429011-2 , 074-429311     โทรสาร  074-429312     E-mail:  tra@csloxinfo.com
©Copyright 2007. All Rights Reserved. Developed by ME-FI dot com