THAI NR
  E-Magazine facebook
กิจกรรมสมาคมยางพาราไทย
corner corner
Activity
Activity
Activity
October 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 
     

3-10-2018
สัมมนาเรื่อง “E-commerce พัฒนากลยุทธ์ก้าวสู่ตลาดโลกด้วย Alibaba”
4-10-2018
ประชุมพัฒนาข้อเสนอโครงการ ปีงบประมาณ 2562 โครงการวิจัยแบบมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการของประ
16-10-2018
ประชุมคณะกรรมการวิชาการรายสาขา คณะที่ 29 ครั้งที่ 34-9/2561
17-10-2018
ประชุมติดตามความคืบหน้าการเจรจาและหารือท่าทีไทยสำหรับการประชุม RCEP-TNC ครั้งที่ 24
19-10-2018
บรรยายทางวิชาการ เรื่อง “โต้คลื่นลูกใหม่ มองเมืองไทย ท่ามกลางความป่วนทางเทคโนโลยี”
30-10-2018
สัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่อง “การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการอุตสาหกรรมไม้ยางพาราเ

คลิกดูปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด


 
 
 
กิจกรรมการประชุม  
     
  Date 16  ตุลาคม  2558    
  webboard ประชุมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และคณะ ร่วมภาครัฐและเอกชน

ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางอภิรดี ตันตราภรณ์) และรัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวข้อง กำหนดลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์การค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย ในเขตพื้นที่ด่านศุลกากรสะเดาจังหวัดสงขลาและประชุ..
 
  Date 15  ตุลาคม  2558    
  webboardสัมมนาโครงการวิจัย การใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานและการปรับรูปแบบการขนส่ง

ด้วยโครงการการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานและการปรับรูปแบบการขนส่งเพื่อลดต้นทุนขนส่ง กรณีศึกษา ยางพารา (ภาคใต้) ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดสัมมนาโครงการวิจัย การใช้ประโยชน..
 
  Date 10  ตุลาคม  2558    
  webboardThe 15th Meeting of the Economics and Statistics Committee (ESC)

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558  นายศุภเดช อ่องสกุล รองเลขาธิการสมาคมยางพาราไทย  พร้อมด้วย นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมฯ นางสาวธัญวรัตน์ รุขะจี ผู้ช่วยผู้จัดการสมาคมฯ และนายประสิทธิ..
 
  Date 10  ตุลาคม  2558    
  webboardThe 21st Assembly of the ASEAN Rubber Business Council

ด้วยสภาธุรกิจยางอาเซียน (ARBC) กำหนดจัดประชุม The 21st Assembly of the ASEAN Rubber Business Council ในวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมแชงกรี-ล่า กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เวลา 10.30-13.00 ..
 
  Date 2  ตุลาคม  2558    
  webboardประชุมคณะทำงานเพื่อปรับลดขั้นตอนกระบวนการทำงานของหน่วยงานภาครัฐรายสินค้ายุทธศาสตร์ยางพารา ครั้งที่ 1/2558

การยางแห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมคณะทำงานเพื่อปรับลดขั้นตอนกระบวนการทำงานของหน่วยงานภาครัฐรายสินค้ายุทธศาสตร์ยางพารา ครั้งที่ 1/2558 ในวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมรัษฎา อาคาร..
 
  Date 1  ตุลาคม  2558    
  webboardประชุมเตรียมการร่วมกับภาครัฐและเอกชน เพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคทางการค้าชายแดน

ด้วยกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กำหนดจัดประชุมเตรียมการร่วมกับภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ก่อนการเดินทางของคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคทางการค้าชายแดนไทย-มาเ..
 
  Date 28  กันยายน  2558    
  webboardประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 7/2558

ด้วยสมาคมยางพาราไทย กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 7/2558 ในวันจันทร์ที่ 28กันยายน 2558 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสมาคมยางพาราไทย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ..
 
  Date 25  กันยายน  2558    
  webboardสัมมนาในหัวข้อ "Agricultural Innovation: Learning from Europe's Best Practices"

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศ กำหนดจัดสัมมนาในหัวข้อ "Agricultural Innovation: Learning from Europe's Best Practices" ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558 เวลา 09.00-12.00 น. ณ โรงแรม Siam Kempinski กรุงเทพฯ ในก..
 
  Date 24  กันยายน  2558    
  webboardสัมมนา “ยางพาราไทยกับงานวิจัยมุ่งเป้า 2558”

ด้วยเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กำหนดจัดการสัมมนา “ยางพาราไทยกับงานวิจัยมุ่งเป้า 2558” ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันย..
 
  Date 23  กันยายน  2558    
  webboardประชุมคณะกรรมการกำกับแผนงานวิจัยฯ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการกำกับแผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ (คณะที่ 1) จำนวน 19 กลุ่มเรื่อง ในวันพุธที่ 23 กันยายน 2558 เวลา 09.30-15.00 ..
 
  Date 21  กันยายน  2558    
  webboardประชุมคณะอนุกรรมการฯ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน

ด้วยกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน กำหนดจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ในวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2558 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา  ในการนี้นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู..
 
  Date 10  กันยายน  2558    
  webboardการประชุมสภาความร่วมมือด้านยางพาราระหว่างประเทศ (ITRC) ครั้งที่ 25

ด้วยสถาบันวิจัยยาง กำหนดการประชุมสภาความร่วมมือด้านยางพาราระหว่างประเทศ (ITRC) ครั้งที่ 25 (25th Meeting of the International Tripartite Rubber Council: ITRC) ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2558 ณ โรงแร..
 
  Date 3  กันยายน  2558    
  webboardประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 2/2558

ด้วยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา กำหนดจัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 2/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ สถาบ..
 
  Date 29  สิงหาคม  2558    
  webboardประชุมคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคเรื่องสัญญาการค้า ครั้งที่ 14 ประเทศอินโดนีเซีย

สภาธุรกิจยางอาเซียน กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคเรื่องสัญญาการค้า ครั้งที่ 14 (14th Meeting of the Technical Committee on Contract Matters) ในวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2558 เวลา 09.30-12.30 น. ณ เ..
 
  Date 22  สิงหาคม  2558    
  webboardประชุมแลกเปลี่ยนประเด็น “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การแก้ปัญหายางพาราจังหวัดชายแดนใต้”

สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดการประชุมแลกเปลี่ยนประเด็น “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การแก้ปัญหายางพาราจังหวัดชายแดนใต้” ในวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00-15.30 น. ณ ห้องประช..
 
  Date 20  สิงหาคม  2558    
  webboardประชุมระดมความคิดเห็น โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาคลัสเตอร์

ด้วยมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กำหนดจัดประชุมระดมความคิดเห็น โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาคลัสเตอร์ผลิตภัณ..
 
  Date 20  สิงหาคม  2558    
  webboard งานสัมมนาสมาคมการค้า ประจำปี 2558

ด้วยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนดจัดงานสัมมนาสมาคมการค้า ประจำปี 2558 ภายใต้ชื่องาน “Together is Power 2015: Empowering Network” ในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหา..
 
  Date 19  สิงหาคม  2558    
  webboardประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 6/2558

ด้วยสมาคมยางพาราไทย กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 6/2558 ในวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสมาคมยางพาราไทย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ..
 
  Date 18  สิงหาคม  2558    
  webboardประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อแนะนำ Website ระบบสารสนเทศ ด้านการผลิต การตลาด และอุตสาหกรรมยางพาราและไม้ยางพาราใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ด้วยคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อแนะนำ Website ระบบสารสนเทศ ด้านการผลิต การตลาด และอุตสาหกรรมยางพาราและไม้ยางพาราใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในวันอังคาร..
 
  Date 14  สิงหาคม  2558    
  webboardพิธีปิดโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง

ด้วยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดพิธีปิดโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง กิจกรรมพัฒนาอุตสาหกรรมยาง พื้นที่ 5 จังหวัด..
 
  Date 14  สิงหาคม  2558    
  webboardกิจกรรม “Southern Talent Mobility Fair 2015” การเคลื่อนย้าย นักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญ จากหน่วยงานภาครัฐสู่ภาคเอกชน

ด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กำหนดจัดกิจกรรม “Southern Talent Mobility Fair 2015” การเคลื่อนย้าย นัก..
 
  Date 14  สิงหาคม  2558    
  webboardประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 51 (51st IRCo Board of Directors (BoDs) Meeting)

ด้วยบริษัท ร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จำกัด กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 51 (51st IRCo Board of Directors (BoDs) Meeting) ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558  เวลา 9.00-12.00 น. ณ โรงแรม..
 
  Date 7  สิงหาคม  2558    
  webboardสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี 2558 ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้

ด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ กำหนดจัดงานสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี 2558 เรื่อง “อนาคตเศรษฐกิจไทย ท่ามกลางความเปราะบางของเศรษฐกิจโลก” ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ศูนย์ปร..
 
  Date 6  สิงหาคม  2558    
  webboardประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหารือแนวทางพัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในอาเซียน

ด้วยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหารือแนวทางพัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในอาเซียน ในวันพุธที่ 6 สิงหาคม 2558 เวลา 9.00-13.30 น. ณ ห้องปาหนัน โรงแรมบุรี ศรีภู บูติก โฮเต็ล ห..
 
  Date 5  สิงหาคม  2558    
  webboardประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อปรับลดขั้นตอนกระบวนการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ รายสินค้ายุทธศาสตร์ (น้ำตาล ข้าว ยางพารา สินค้าแช่แข็ง และวัตถุอันตราย) ครั้งที่ 1/2558

นายไชยยศ สินเจริญกุล นายกสมาคมยางพาราไทย และนางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมยางพาราไทย เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อปรับลดขั้นตอนกระบวนการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ รายสินค้ายุทธศาสตร์ (น้ำตาล ข้า..
 
     
 
thai nr thai nr

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 

top

หน้าหลัก  | รายชื่อสมาชิก  | ข่าวสาร | กิจกรรม | ราคายาง | สถานการณ์ยางพารา | สถิติยางพารา | คุยกันเรื่องยาง | เชื่อมโยงเว็บไซต์ | ติดต่อสอบถาม

สมาคมยางพาราไทย  45, 47 ถนนโชติวิทยะกุล 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์  074-429011-2 , 074-429311     โทรสาร  074-429312     E-mail:  tra@csloxinfo.com
©Copyright 2007. All Rights Reserved. Developed by ME-FI dot com