THAI NR   THAI NR
E-Magazine facebook
กิจกรรมสมาคมยางพาราไทย
corner corner
Activity
Activity
Activity
February 2019
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
         
   

7-2-2019
สัมมนาเรื่อง “ส่งไม้ต่อ...กฎหมายการแข่งขันทางการค้า”
11-2-2019
ประชุมคณะกรรมการเจรจาความตกลงการค้าระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1/2562
14-2-2019
สัมมนา เรื่อง “เปิดตัวโครงการเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ SMEs ให้มีคุณภา
14-2-2019 ถึง 21-2-2019
อบรมหลักสูตร Lean Automation for Industrial ภายใต้โครงการพี่ช่วยน้อง (Big Brother)
20-2-2019
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 2/2562
21-2-2019
งาน สวทช.-วิทย์สัญจร “วิจัยเข้มแข็ง เสริมแกร่งภูมิภาค”
22-2-2019
RTAS Lunar New Year Dinner 2019
22-2-2019
ประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อร่วมให้ความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือ
23-2-2019
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคเรื่องสัญญาการค้า ครั้งที่ 25
23-2-2019
ประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจและสถิติ ครั้งที่ 22
25-2-2019
ประชุมประเมินสถานการณ์การส่งออกไตรมาส 1 ปี 2562
26-2-2019
ประชุมหารือร่วมกับสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์

คลิกดูปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด


 
 
 
กิจกรรมการประชุม  
     
  Date 26  มกราคม  2559    
  webboardประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 1/2559

ด้วยสมาคมยางพาราไทย กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 1/2559 ในวันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมยางพาราไทย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ..
 
  Date 6  มกราคม  2559    
  webboardโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การจัดการสวนยางพารา

ด้วยโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยสู่การจัดการสวนยางของเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน กำหนดจัดอบรมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การจัดการสวนยางพารา ในวันพุธที่ 6 มกราคม 2559 เวลา 08.30-14.30 น. ณ ห้องประชุ..
 
  Date 22  ธันวาคม  2558    
  webboardประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อสัมฤทธิ์ผลในการต่อยอดงานวิจัยยางพาราและการใช้ประโยชน์ในสถานการณ์ปัจจุบันที่การแข่งขันด้านอุปทานสูง”

ด้วยสำนักประสานงานชุดโครงการยางพารา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กำหนดจัด “การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อสัมฤทธิ์ผลในการต่อยอดงานวิจัยยางพาราและการใช้ประโยชน์ในสถานการณ์ปัจจุบันที่การแข่งขันด้านอุปท..
 
  Date 21  ธันวาคม  2558    
  webboardสัมมนา เรื่อง “เครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิด้านยางพารา”

ด้วยสำนักประสานงานชุดโครงการยางพารา ฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กำหนดจัดสัมมนา เรื่อง “เครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิด้านยางพารา” ในวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2558 เวลา 17.30-20.00 น. ณ..
 
  Date 15  ธันวาคม  2558    
  webboardการเสวนาเพื่อระดมความคิดเห็นในหัวข้อ “การวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศอุตสาหกรรมยางพารา

โครงการการออกแบบและการจัดการระบบฐานข้อมูลอุตสาหกรรมยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดการเสวนาเพื่อระดมความคิดเห็นในหัวข้อ “การวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศอุตสาหกรรมยางพาราปลายน้ำ” ในวันอังคารท..
 
  Date 3  ธันวาคม  2558    
  webboardประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อปรับลดขั้นตอนกระบวนการทำงานของหน่วยงานภาครัฐรายสินค้ายุทธศาสตร์ ครั้งที่ 3/2558

ด้วยประธานคณะอนุกรรมการเพื่อปรับลดขั้นตอนกระบวนการทำงานของหน่วยงานภาครัฐรายสินค้ายุทธศาสตร์ (น้ำตาล ข้าว ยางพารา สินค้าแช่แข็ง และวัตถุอันตราย) กำหนดจัดการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2558 ในวันพฤ..
 
  Date 2  ธันวาคม  2558    
  webboardประชุมคณะกรรมการกำกับแผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ (คณะที่ 1) กลุ่มเรื่องยางพารา

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการกำกับแผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ (คณะที่ 1) กลุ่มเรื่องยางพารา ครั้งที่ 2/2558 ในวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2558 เวลา..
 
  Date 1  ธันวาคม  2558    
  webboardประชุมหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนฝ่ายมาเลเซีย

ด้วยด่านศุลกากรบ้านประกอบ กำหนดจัดประชุมหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนฝ่ายมาเลเซีย โดยมี Dato’Tajul Urus Bih Hj Mat Zain (State EXCO of Transport) เป็นหัวหน้าคณะ กับ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนฝ..
 
  Date 13  พฤศจิกายน  2558    
  webboardประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 8/2558

ด้วยสมาคมยางพาราไทย กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 8/2558 ในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมสมาคมยางพาราไทย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ..
 
  Date 13  พฤศจิกายน  2558    
  webboardสัมมนาวิชาการเศรษฐกิจภาคใต้ ปี 2558 เรื่อง “เศรษฐกิจภาคใต้กับบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจ

ด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ กำหนดจัดโครงการสัมมนาวิชาการเศรษฐกิจภาคใต้ ปี 2558 เรื่อง “เศรษฐกิจภาคใต้กับบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจ (The Southern Economy under the New Normal)” ในวันศุกร์ที่ 13 พ..
 
  Date 8  พฤศจิกายน  2558    
  webboardTFEX Open House @หาดใหญ่

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) กำหนดจัด TFEX Open House @หาดใหญ่ ในวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสันติภาพ ชั้น 7 โรงแรม ลีการ์เดนส์พลาซ่า หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อส่งเ..
 
  Date 5  พฤศจิกายน  2558    
  webboardประชุมเวทีประชาคม โครงการวิจัยรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดสงขลาเพื่อความยั่งยืน

ด้วยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดประชุมเวทีประชาคม โครงการวิจัยรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดสงขลาเพื่อความยั่งยืน ในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30-13.00 น. ณ โรงแรมหรรษ..
 
  Date 4  พฤศจิกายน  2558    
  webboardสัมมนา เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)

ด้วยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 กำหนดจัดสัมมนา เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)” ในวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30 น. ..
 
  Date 27  ตุลาคม  2558    
  webboardประชุมคณะอนุกรรมการฯเพื่อปรับลดขั้นตอนกระบวนการทำงานของหน่วยงานภาครัฐรายสินค้า

ด้วยประธานคณะอนุกรรมการเพื่อปรับลดขั้นตอนกระบวนการทำงานของหน่วยงานภาครัฐรายสินค้ายุทธศาสตร์ (น้ำตาล ข้าว ยางพารา สินค้าแช่แข็ง และวัตถุอันตราย) กำหนดจัดการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2558 ในวันอั..
 
  Date 21  ตุลาคม  2558    
  webboardประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 3/2558

ด้วยนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ มีบัญชาให้เชิญประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 3/2558 ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมตึกสันติไมตรีหลังใน ทำเนียบรัฐบ..
 
  Date 19  ตุลาคม  2558    
  webboardประชุมวิชาการยางพารา ประจำปี 2558 (ANRPC)หัวข้อ NR in A Dynamic World Economy

สมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติกำหนดจัดประชุมวิชาการยางพารา ประจำปี 2558  (The Association of Natural Rubber Producing Countries: ANRPC) ในหัวข้อ NR in A Dynamic World Economy และประชุมสนทนาระหว่า..
 
  Date 16  ตุลาคม  2558    
  webboard ประชุมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และคณะ ร่วมภาครัฐและเอกชน

ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางอภิรดี ตันตราภรณ์) และรัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวข้อง กำหนดลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์การค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย ในเขตพื้นที่ด่านศุลกากรสะเดาจังหวัดสงขลาและประชุ..
 
  Date 15  ตุลาคม  2558    
  webboardสัมมนาโครงการวิจัย การใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานและการปรับรูปแบบการขนส่ง

ด้วยโครงการการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานและการปรับรูปแบบการขนส่งเพื่อลดต้นทุนขนส่ง กรณีศึกษา ยางพารา (ภาคใต้) ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดสัมมนาโครงการวิจัย การใช้ประโยชน..
 
  Date 10  ตุลาคม  2558    
  webboardThe 15th Meeting of the Economics and Statistics Committee (ESC)

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558  นายศุภเดช อ่องสกุล รองเลขาธิการสมาคมยางพาราไทย  พร้อมด้วย นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมฯ นางสาวธัญวรัตน์ รุขะจี ผู้ช่วยผู้จัดการสมาคมฯ และนายประสิทธิ..
 
  Date 10  ตุลาคม  2558    
  webboardThe 21st Assembly of the ASEAN Rubber Business Council

ด้วยสภาธุรกิจยางอาเซียน (ARBC) กำหนดจัดประชุม The 21st Assembly of the ASEAN Rubber Business Council ในวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมแชงกรี-ล่า กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เวลา 10.30-13.00 ..
 
  Date 2  ตุลาคม  2558    
  webboardประชุมคณะทำงานเพื่อปรับลดขั้นตอนกระบวนการทำงานของหน่วยงานภาครัฐรายสินค้ายุทธศาสตร์ยางพารา ครั้งที่ 1/2558

การยางแห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมคณะทำงานเพื่อปรับลดขั้นตอนกระบวนการทำงานของหน่วยงานภาครัฐรายสินค้ายุทธศาสตร์ยางพารา ครั้งที่ 1/2558 ในวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมรัษฎา อาคาร..
 
  Date 1  ตุลาคม  2558    
  webboardประชุมเตรียมการร่วมกับภาครัฐและเอกชน เพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคทางการค้าชายแดน

ด้วยกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กำหนดจัดประชุมเตรียมการร่วมกับภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ก่อนการเดินทางของคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคทางการค้าชายแดนไทย-มาเ..
 
  Date 28  กันยายน  2558    
  webboardประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 7/2558

ด้วยสมาคมยางพาราไทย กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 7/2558 ในวันจันทร์ที่ 28กันยายน 2558 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสมาคมยางพาราไทย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ..
 
  Date 25  กันยายน  2558    
  webboardสัมมนาในหัวข้อ "Agricultural Innovation: Learning from Europe's Best Practices"

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศ กำหนดจัดสัมมนาในหัวข้อ "Agricultural Innovation: Learning from Europe's Best Practices" ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558 เวลา 09.00-12.00 น. ณ โรงแรม Siam Kempinski กรุงเทพฯ ในก..
 
  Date 24  กันยายน  2558    
  webboardสัมมนา “ยางพาราไทยกับงานวิจัยมุ่งเป้า 2558”

ด้วยเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กำหนดจัดการสัมมนา “ยางพาราไทยกับงานวิจัยมุ่งเป้า 2558” ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันย..
 
     
 
thai nr thai nr

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 

top

หน้าหลัก  | รายชื่อสมาชิก  | ข่าวสาร | กิจกรรม | ราคายาง | สถานการณ์ยางพารา | สถิติยางพารา | คุยกันเรื่องยาง | เชื่อมโยงเว็บไซต์ | ติดต่อสอบถาม

สมาคมยางพาราไทย  45, 47 ถนนโชติวิทยะกุล 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์  074-429011-2 , 074-429311     โทรสาร  074-429312     E-mail:  tra@csloxinfo.com
©Copyright 2007. All Rights Reserved. Developed by ME-FI dot com