E-Magazine facebook
กิจกรรมสมาคมยางพาราไทย
 
   กิจกรรม
 
     
  Date 28  มิถุนายน  2559    
  webboardประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อปรับลดขั้นตอน ครั้งที่ 6/2559

ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อปรับลดขั้นตอนกระบวนการทำงานของหน่วยงานภาครัฐรายสินค้ายุทธศาสตร์ (น้ำตาล ข้าว ยางพารา สินค้าแช่แข็ง และวัตถุอันตราย) กำหนดจัดการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 6/2559 ในวันอังคาร...
 
  Date 24  มิถุนายน  2559    
  webboardประชุมการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)

ด้วยกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน กำหนดจัดประชุมการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม CEO ชั้น...
 
  Date 18  มิถุนายน  2559    
  webboardสัมมนาพิเศษเรื่อง “เพิ่มโอกาสเทรดยางอย่างมั่นใจด้วย TFEX RSS3D Futures”

บมจ.ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) (TFEX) กำหนดจัดสัมมนาพิเศษเรื่อง “เพิ่มโอกาสเทรดยางอย่างมั่นใจด้วย TFEX RSS3D Futures” ในวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องนพเก้า ชั้น 9 ...
 
  Date 17  มิถุนายน  2559    
  webboardคณะผู้บริหาร บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (TFEX) เข้าพบสมาคมยางพาราไทย

ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559 คณะผู้บริหาร บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (TFEX)  นำโดย ดร.รินใจ ชาครพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ เข้าพบสมาคมยางพาราไทยเพื่อร่วมหารือแนวทา...
 
  Date 16  มิถุนายน  2559    
  webboardการท่าเรือแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมสมาคมยางพาราไทย

ด้วยการท่าเรือแห่งประเทศไทย ขอเข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา สถานการณ์ทางการค้า สิทธิพิเศษด้านการลงทุนต่างๆ รวมถึงปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ใน...
 
  Date 16  มิถุนายน  2559    
  webboardประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 4/2559

สมาคมยางพาราไทยกำหนดจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 4/2559 ในวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30-11.30 น. ณ ห้องประชุมสมาคมยางพาราไทย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ...
 
  Date 10  มิถุนายน  2559    
  webboard ประชุมหารือพัฒนาโจทย์วิจัยการสร้างผลิตภัณฑ์ยางพาราระดับวิสาหกิจชุมชน

สำนักประสานงานชุดโครงการยางพารา กำหนดจัดประชุมหารือพัฒนาโจทย์วิจัยการสร้างผลิตภัณฑ์ยางพาราระดับวิสาหกิจชุมชน ในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 อาคารสุขประชา ว...
 
  Date 9  มิถุนายน  2559    
  webboardประชุมคณะทำงานการจัดตั้งตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาค (Regional Rubber Market: RRM)

การยางแห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมคณะทำงานการจัดตั้งตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาค (Regional Rubber Market: RRM) ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การสวนยาง การยางแห่งประเทศ...
 
  Date 8  มิถุนายน  2559    
  webboardประชุมคณะทำงานยกร่างยุทธศาสตร์ยางพารา

การยางแห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมคณะทำงานยกร่างยุทธศาสตร์ยางพารา ในวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมรัษฎา การยางแห่งประเทศไทย ในการนี้นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมยางพาราไท...
 
  Date 2  มิถุนายน  2559    
  webboardการประชุมสภาไตรภาคียางพารา ครั้งที่ 26

นายไชยยศ สินเจริญกุล นายกสมาคมยางพาราไทย นายกิตติคุณ เงาดีงาม บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด และนางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมยางพาราไทย เข้าร่วมการประชุมสภาไตรภาคียางพารา ครั้งที่ 26 ในวันที่ 2-3...
 
  Date 1  มิถุนายน  2559    
  webboardประชุมและการนำเสนอสถิติและมุมมองของยางพารา โดย Dr.Hidde Smit

วันนี้ (1 มิ.ย.)นายไชยยศ สินเจริญกุล นายกสมาคมยางพาราไทย นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมฯ และสมาชิกสมาคมยางพาราไทย เข้าร่วมประชุมในการนำเสนอสถิติและมุมมองของยางพารา โดย Dr.Hidde Smit เวลา 9.00-1...
 
  Date 30  พฤษภาคม  2559    
  webboardสัมมนาเรื่อง “เขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา: โอกาสทอง สู่มาเลเซีย”

ด้วยเนชั่นทีวี กำหนดจัดการสัมมนาเรื่อง “เขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา: โอกาสทอง สู่มาเลเซีย” ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม โรงแรมลีการ์เด้น พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในการนี้น...
 
  Date 18  พฤษภาคม  2559    
  webboardประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 3/2559

สมาคมยางพาราไทยกำหนดจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 3/2559 ในวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมยางพาราไทย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ...
 
  Date 12  พฤษภาคม  2559    
  webboardประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2560-2564)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กำหนดจัดประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2560-2564) : ภาคใต้ ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30-16.00 น...
 
  Date 8  พฤษภาคม  2559    
  webboardประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมยางนานาชาติ

ด้วยสมาคมยางนานาชาติ กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมยางนานาชาติ (เวลา 09.00 น.) ในวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2559  ณ Orchid Room โรงแรม Peninsula.Excelsior ประเทศสิงคโปร์  ในการนี้นายศ...
 
  Date 29  เมษายน  2559    
  webboardการแข่งขันกอล์ฟ ประจำปี 2559

สมาคมยางพาราไทยกำหนดจัดการแข่งขันกอล์ฟ ประจำปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 ณ สนามพัทยา คันทรี คลับ เวลา 6.00 - 13.00 น. ...
 
  Date 29  เมษายน  2559    
  webboardงานเลี้ยงสมาคมยางพาราไทย ประจำปี 2559

เมื่อวันศุกร์ ที่ 29 เมษายน 2559  ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานกล่าวสุนทรพจน์เปิดงานเลี้ยงสมาคมยางพาราไทย ประจำปี 255...
 
  Date 11  เมษายน  2559    
  webboardประชุมที่เกี่ยวข้องกับการก่อตั้งและพิธีเปิดตลาดยางภูมิภาค (Regional Rubber Market)

นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องกับการก่อตั้งและพิธีเปิดตลาดยางภูมิภาค (Regional Rubber Market) ในวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2559 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ...
 
  Date 5  เมษายน  2559    
  webboardขอแสดงความยินดีกับ ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย (กยท.)

เมื่อวันอังคารที่ 5 เมษายน 2599 (13.00 น.) นายไชยยศ สินเจริญกุล นายกสมาคมยางพาราไทย คุณชัยอนันต์ ภัทรพงศ์พันธุ์ คุณเชษฐา มีมั่งคั่ง และนางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมยางพาราไทย เข้าร่วมแสดงความย...
 
  Date 5  เมษายน  2559    
  webboardประชุมหารือเรื่อง “ผลพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร ปีเพาะปลูก 2559/60”

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กำหนดจัดประชุมหารือเรื่อง “ผลพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร ปีเพาะปลูก 2559/60” ในวันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 09.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมพงษ์ศรีหดุลชัย ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ใน...
 
  Date 4  เมษายน  2559    
  webboardประชุมหารือและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับกงสุลอินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลา

กงสุลอินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลา กำหนดจัดประชุมหารือและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ในวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2559 เวลา 12.30 น. ณ ร้านอาหารมาร็อค อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในการนี้ นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จ...
 
  Date 23  มีนาคม  2559    
  webboardประชุมคณะกรรมการกำกับแผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ (คณะที่ 1)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยประธานคณะกรรมการกำกับแผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ (คณะที่ 1) กลุ่มเรื่องยางพารา กำหนดจัดการประชุม ครั้งที่ 1/2559 ในวันพุธที่ 23 มีนาคม ...
 
  Date 17  มีนาคม  2559    
  webboardประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 2/2559 และ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

ด้วยสมาคมยางพาราไทย กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 2/2559 ในวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-10.30 น. ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องสงขลา โรงแรม เจ บี อ.ห...
 
  Date 14  มีนาคม  2559    
  webboardการประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมและติดตามการส่งยางออกนอกราชอาณาจักร (AETS)

การประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมและติดตามการส่งยางออกนอกราชอาณาจักร (AETS) นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมยางพาราไทย และสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม ในวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น.ที่ การ...
 
  Date 9  มีนาคม  2559    
  webboardประชุมเรื่อง “การแก้ไข อุปสรรค และปัญหาการส่งออกผ่านท่าเรือปีนัง ประเทศมาเลเซีย”

ด้วยสมาคมน้ำยางข้นไทย กำหนดจัดประชุมเรื่อง “การแก้ไข อุปสรรค และปัญหาการส่งออกผ่านท่าเรือปีนัง ประเทศมาเลเซีย” ในวันพุธที่ 9 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สมาคมน้ำยางข้นไทย อ.หาดใหญ่ ...
 
     
 
     

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

 

 

หน้าหลัก  |  รายชื่อสมาชิก  |  ข่าวสาร  |  กิจกรรม  |  ราคายาง  |  สถานการณ์ยางพารา  |  สถิติยางพารา  |  คุยกันเรื่องยาง  |  เชื่อมโยงเว็บไซต์  |  ติดต่อสอบถาม

สมาคมยางพาราไทย  45, 47 ถนนโชติวิทยะกุล 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์  074-429011-2 , 074-429311     โทรสาร  074-429312     E-mail:  tra@csloxinfo.com

 

©Copyright 2007. All Rights Reserved. Developed by ME-FI dot com