THAI NR
  E-Magazine facebook
กิจกรรมสมาคมยางพาราไทย
corner corner
Activity
Activity
Activity
September 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
           
           

5-9-2018
สัมมนาเรื่อง “การใช้แรงงานบังคับ : ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และผลกระทบต่อประชาชน”
6-9-2018
อบรมหลักสูตร “รู้จริง…เอกสารและขั้นตอนการนำเข้า-ส่งออก”
6-9-2018
งาน “วันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2561” ภายใต้แนวคิด “คนไทย ตื่นรู้สู้โกง”
10-9-2018
การจัดเจรจาการค้ากับบริษัท Laboratorios Americanos S.A. จากประเทศเปรู
10-9-2018
โครงการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในภาคใต้ (Academic Network) ครั้งที่ 2
10-9-2018
โครงการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในภาคใต้ (Academic Network) ครั้งที่ 2
12-9-2018
ประชุมกรรมการวิชาการรายสาขา คณะที่ 29 ยางและผลิตภัณฑ์ยาง ครั้งที่ 31-6/2561
13-9-2018
สัมมนา “โอกาสและความท้าทายของไทยในการเข้าร่วมความตกลงการค้าเสรี CPTPP”
15-9-2018
กิจกรรมงานสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนายางพาราและปาล์
17-9-2018
สัมมนาหัวข้อเรื่อง “SMEs ไทยก้าวไกลในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4”
18-9-2018
ประชุมคณะกรรมการกลุ่มพืชเศรษฐกิจหลัก ครั้งที่ 3-2/2561
19-9-2018
สัมมนาหัวข้อเรื่อง “โอกาสและความท้าทายของไทยในการเข้าร่วมความตกลงการค้าเสรี CPTPP”
21-9-2018
สัมมนาหัวข้อเรื่อง “อนาคตธุรกิจไทย เติบโตไปกับ AEC”
24-9-2018
ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐ

คลิกดูปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด


 
 
 
กิจกรรมการประชุม  
     
  Date 16  กุมภาพันธ์  2558    
  webboardสัมมนา "เครือข่ายพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา"

  ด้วยศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดสัมมนา "เครือข่ายพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา" ขึ้นในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30 - 15.30 น. ณ ห้องแ..
 
  Date 13  กุมภาพันธ์  2558    
  webboardประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการ (ครั้งที่ 3) โครงการศึกษาออกแบบระบบขนส่งมวลชนโดยระบบราง

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กำหนดจัดการประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการ (ครั้งที่ 3) โครงการศึกษาออกแบบระบบขนส่งมวลชนโดยระบบราง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในวันพฤหัสบดี 12 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 12.3..
 
  Date 12  กุมภาพันธ์  2558    
  webboardสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้แทนส่วนราชการใน 5 จังหวัดชายแดนใต้

ในช่วงบ่ายวานนี้ (11ก.พ.2558) นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ สัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้แทนส่วนราชการใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา สตูล ..
 
  Date 12  กุมภาพันธ์  2558    
  webboardประชุมโต๊ะกลมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

นายศุภเดช อ่องสกุลรองเรขาธิการสมาคมยางพาราไทย และนางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมยางพาราไทยเข้าร่วมประชุมโต๊ะกลมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางอภิรดี ตันตราภรณ์) ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภา..
 
  Date 5  กุมภาพันธ์  2558    
  webboardประชุมคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหาสินค้ายางพาราอย่างเป็นระบบครบวงจร

ตามที่นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมยางพาราไทย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหาสินค้ายางพาราอย่างเป็นระบบครบวงจร ผ่านระบบ Video Conference เรื่อง “การบริหารจัดการอุปสงค์ อุปทานยางพารา..
 
  Date 4  กุมภาพันธ์  2558    
  webboardสัมมนาในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนใหม่: เพื่อเศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน”

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนมีกำหนดจัดสัมมนาในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนใหม่: เพื่อเศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน” ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์ส่งเส..
 
  Date 4  กุมภาพันธ์  2558    
  webboardประชุมคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหาสินค้ายางพาราอย่างเป็นระบบครบวงจร

ตามที่นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมยางพาราไทย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหาสินค้ายางพาราอย่างเป็นระบบครบวงจร ผ่านระบบ Video Conference เรื่อง “การบริหารจัดการอุปสงค์ อุปทานยางพารา..
 
  Date 3  กุมภาพันธ์  2558    
  webboardประชุมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายางพาราในจังหวัดสงขลา

  ด้วยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา กำหนดจัดประชุมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายางพาราในจังหวัดสงขลา ขึ้นในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา (ชั้น 4) เวลา..
 
  Date 2  กุมภาพันธ์  2558    
  webboardประชุมการพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ และสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากยางพารา

ด้วยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กำหนดจัดประชุมการพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ และสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากยางพารา เพื่อต่อยอดในภาคอุตสาหกรรม ในวันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์..
 
  Date 23  มกราคม  2558    
  webboardประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2558

นายไชยยศ สินเจริญกุล นายกสมาคมฯ คณะกรรมการบริหาร นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2558  ในวันที่ 23 มกราคม 2558 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม..
 
  Date 19  มกราคม  2558    
  webboardประชุมกลุ่มย่อยรายสินค้า : ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ลำไย กาแฟ ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์ (ไตรมาสที่ 4/2557)

ประชุมกลุ่มย่อยรายสินค้า : ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ลำไย กาแฟ ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์ (ไตรมาสที่ 4/2557) ในวันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2558 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องพงษ์ศรีหดุลชัย (ชั้น 2) ตึกศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำน..
 
  Date 13  มกราคม  2558    
  webboardเวทีเสวนาเรื่อง “สถานการณ์ นโยบาย กฎหมายยาง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ด้วยกลุ่มจับตานโยบายยาง (Rubber Watch) กำหนดจัดเวทีเสวนาเรื่อง “สถานการณ์ นโยบาย กฎหมายยาง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ในวันอังคารที่ 13 มกราคม 2558 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยา..
 
  Date 7  มกราคม  2558    
  webboardประชุมเรื่อง “การขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ”

ด้วยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลาจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหาสินค้ายางพาราอย่างเป็นระบบครบวงจร ผ่านระบบ Web Conference เรื่อง “การขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ” ในวันพุธ..
 
  Date 25  ธันวาคม  2557    
  webboardประชุมคณะอนุกรรมาธิการการปฏิรูปการเกษตรฯ

การประชุมคณะอนุกรรมาธิการการปฏิรูปการเกษตร ในคณะกรรมาธิการ การเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย์ การท่องเที่ยวและบริการ สภาปฏิรูปแห่งชาติ  เรื่องการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำฯ เวลา 10.00-15.00 น. ณ อาคารรั..
 
  Date 22  ธันวาคม  2557    
  webboardประชุมหารือในประเด็นปัญหาอุปสรรคทางการค้าโดยเฉพาะจากมาตรการที่มิใช่ภาษี

ด้วยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กำหนดจัดการประชุมหารือในประเด็นปัญหาอุปสรรคทางการค้าโดยเฉพาะจากมาตรการที่มิใช่ภาษี เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการแก้ปัญหาการส่งออกสินค้าไทยในประเทศต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม ในว..
 
  Date 16  ธันวาคม  2557    
  webboardการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหารือแนวทางพัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในอาเซียน

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหารือแนวทางพัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในอาเซียน ในวันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557 เวลา 09.30-13.30 น. ณ ห้องเกาะยอ โรงแรมหรรษา เจ.บี. หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในการนี้นายภูมิเมธ ..
 
  Date 16  ธันวาคม  2557    
  webboardประชุมคณะกรรมการจัดตั้งตลาดแลกเปลี่ยนยางธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2557

ตามที่กรมวิชาการเกษตร กําหนดจัดประชุมคณะกรรมการจัดตั้งตลาดแลกเปลี่ยนยางธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2557 ในวันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ อาคารศรีโบ ไชยประสิทธิ์ สถาบันวิจัยยาง โดยมี 1...
 
  Date 15  ธันวาคม  2557    
  webboardสัมมนา "ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนใหม่ฯ"

  ด้วยสำนักงานส่งเสริมการลงทุนมีกำหนดจัดสัมมนา "ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนใหม่ฯ" ในวันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557  เวลา 09.00 - 16.00 น.  ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม  อิมแพ็ค เมื..
 
  Date 11  ธันวาคม  2557    
  webboardการเสวนา “อนาคตยางพาราไทยจะไปทางไหน”

ในวันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2557  นายประสิทธิ์ เพชรหนูเสด และนายภูมิเมธ จันทวดี เจ้าหน้าที่สมาคมฯ เข้าร่วมฟังการเสวนา โดยมีนายศุภเดช อ่องสกุล รองเลขาธิการสมาคมยางพาราไทย เป็นผู้ร่วมเสวนา ในหัวข้อ..
 
  Date 8  ธันวาคม  2557    
  webboardสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี 2557 เรื่อง “ปฏิรูปเศรษฐกิจไทย คิดใหม่เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน”

ในวันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2557 นายศุภเดช อ่องสกุล รองเลขาธิการสมาคมฯ นายสุจินต์ เอกวานนท์ เลขานุการสมาคมฯ นายประสิทธิ์ เพชรหนูเสด และนายภูมิเมธ จันทวดี เจ้าหน้าที่สมาคมฯ เข้าร่วมการโครงการสัมมนาทางวิชา..
 
  Date 27  พฤศจิกายน  2557    
  webboardประชุมฝ่ายสัญญา ราคา และการร้องเรียนด้านการค้า เพื่อพิจารณาร่างสัญญาการค้าน้ำยางข้น NR Latex International FOB Contract in Bulk

ด้วยประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายสัญญา ราคา และการร้องเรียนด้านการค้า สมาคมยางพาราไทย กำหนดจัดประชุมฝ่ายสัญญา ราคา และการร้องเรียนด้านการค้า เพื่อพิจารณาร่างสัญญาการค้าน้ำยางข้น NR Latex International FOB C..
 
  Date 27  พฤศจิกายน  2557    
  webboardประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 8/2557

นายไชยยศ สินเจริญกุล นายกสมาคมฯ คณะกรรมการบริหาร นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 8/2557  ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องปร..
 
  Date 12  พฤศจิกายน  2557    
  webboardประชุมคณะกรรมการกำกับแผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ (คณะที่ 1)

ด้วยประธานคณะกรรมการกำกับแผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ คณะที่ 1 กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการกำกับแผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ (คณะที่ 1) จำนวน 17 กลุ..
 
  Date 6  พฤศจิกายน  2557    
  webboardประชุมคณะกรรมการธุรกิจเกษตรและอาหาร ครั้งที่ 17-11/2557

ประธานคณะกรรมการธุรกิจเกษตรและอาหาร กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการธุรกิจเกษตรและอาหาร ครั้งที่ 17-11/2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9.30-13.00 น. ณ ห้องประชุมหมายเลข 2201 อาคารจรูญ สีบุญเรือง ห..
 
  Date 3  พฤศจิกายน  2557    
  webboardทางออก......วิกฤตการณ์ยางพาราไทย

            มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพาราร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมเสวนาในโครงการเสวนาเพื่อนำเสนอแนวทางการ..
 
     
 
thai nr thai nr

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 

top

หน้าหลัก  | รายชื่อสมาชิก  | ข่าวสาร | กิจกรรม | ราคายาง | สถานการณ์ยางพารา | สถิติยางพารา | คุยกันเรื่องยาง | เชื่อมโยงเว็บไซต์ | ติดต่อสอบถาม

สมาคมยางพาราไทย  45, 47 ถนนโชติวิทยะกุล 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์  074-429011-2 , 074-429311     โทรสาร  074-429312     E-mail:  tra@csloxinfo.com
©Copyright 2007. All Rights Reserved. Developed by ME-FI dot com