THAI NR
  E-Magazine facebook
กิจกรรมสมาคมยางพาราไทย
corner corner
Activity
Activity
Activity
November 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
       
 

5-11-2018
ประชุมปิดโครงการวิจัยยางพารา ปีงบประมาณ 2560โครงการวิจัยแบบมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการของป
6-11-2018
งานเลี้ยงรับรองต้อนรับ ฯพณฯ จาง ซุนเสียน รองประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีน
22-11-2018
สัมมนาสมาคมการค้า ประจำปี 2561 Together is Power 2018 ภายใต้ชื่องาน Connecting the Future
26-11-2018
สัมมนาวิชาการ ประจำปี 2561 เรื่อง “พลิกโฉมเศรษฐกิจใต้ สู่ยุคดิจิทัล”
26-11-2018
สัมมนา เรื่อง ความคืบหน้า ร่าง พระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอ
29-11-2018
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “รอบรู้มาตรการการค้าเสริมสร้างศักยภาพธุรกิจกับกรมการค้าต่า

คลิกดูปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด


 
 
 
กิจกรรมการประชุม  
     
  Date 22  มีนาคม  2558    
  webboardประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมยางนานาชาติและประชุมใหญ่สามัญประจำ 2 ปี

ด้วยสมาคมยางนานาชาติ กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมยางนานาชาติ (เวลา 08.30 น.) และประชุมใหญ่สามัญประจำ 2 ปี (เวลา 10.30 น.) ในวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2558  ณ Orchid Room โรงแรม..
 
  Date 12  มีนาคม  2558    
  webboardประชุมระดมความคิดเห็น ภายใต้ โครงการศึกษาห่วงโซ่อุปทานสินค้า อุตสาหกรรม/เกษตร

การประชุมระดมความคิดเห็น ภายใต้ โครงการศึกษาห่วงโซ่อุปทานสินค้า อุตสาหกรรม/เกษตร(ยางและผลิตภัณฑ์ยาง) ที่สำคัญของไทยและแนวทางในการเจรจาการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค (RCEP) ในวันที่ 12 มีนาคม 2558 ณ ..
 
  Date 10  มีนาคม  2558    
  webboardประชุมคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหาสินค้ายางพาราอย่างเป็นระบบครบวงจร ระดับจังหวัด

ด้วยจังหวัดสงขลา กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหาสินค้ายางพาราอย่างเป็นระบบครบวงจร ระดับจังหวัด เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประช..
 
  Date 10  มีนาคม  2558    
  webboardการประชุมเพื่อหากรอบงานวิจัยประจำปี 2559 ด้านยางพารา

การประชุมเพื่อหากรอบงานวิจัยประจำปี 2559 ด้านยางพารา ในวันที่ 10 มีนาคม 2558 เวลา 9.00 –12.00 น. ณ ห้องประชุม 902 ชั้น 9 อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลั..
 
  Date 7  มีนาคม  2558    
  webboardประชุมคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคเรื่องสัญญาการค้าครั้งที่ 12

สภาธุรกิจยางอาเซียน เป็นเจ้าภาพจัดประชุม คณะกรรมการฝ่ายเทคนิคเรื่องสัญญาการค้าครั้งที่ 12 (12th Meeting of the Technical Committee on Contract Matters) ในวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2558 เวลา 9.30-13.00 น. ..
 
  Date 26  กุมภาพันธ์  2558    
  webboardประชุมสภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ (International Tripartite Rubber Council: ITRC) ครั้งที่ 24

นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมสภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ (International Tripartite Rubber Council: ITRC)  ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โที่โรงแรมฮิลตัน..
 
  Date 25  กุมภาพันธ์  2558    
  webboardการบรรยายภาพรวมของยางพาราโดย Dr.Hidde Smit

เมื่อวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 นายไชยยศ  สินเจริญกุล นายกสมาคมยางพาราไทย พร้อมด้วยนางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมฯ เข้าร่วมฟังการบรรยายของ Dr.Hidde Smit เวลา 09.00-16.00 น. ณ  โรงแร..
 
  Date 23  กุมภาพันธ์  2558    
  webboardประชุมเพื่อร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความเห็นเรื่อง การศึกษาศักยภาพและแรงจูงใจในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

  ในวันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมยางพาราไทย  เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความเห็นเรื่อง “การศึกษาศักยภาพและแรงจูงใจในการลดการปล่อยก๊าซเร..
 
  Date 19  กุมภาพันธ์  2558    
  webboardประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2558

  ด้วยนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ มีบัญชาให้เชิญประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.30 น. ณ ตึกสันติไมตรีหลังใน ทำเนี..
 
  Date 16  กุมภาพันธ์  2558    
  webboardสัมมนา "เครือข่ายพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา"

  ด้วยศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดสัมมนา "เครือข่ายพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา" ขึ้นในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30 - 15.30 น. ณ ห้องแ..
 
  Date 13  กุมภาพันธ์  2558    
  webboardประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการ (ครั้งที่ 3) โครงการศึกษาออกแบบระบบขนส่งมวลชนโดยระบบราง

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กำหนดจัดการประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการ (ครั้งที่ 3) โครงการศึกษาออกแบบระบบขนส่งมวลชนโดยระบบราง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในวันพฤหัสบดี 12 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 12.3..
 
  Date 12  กุมภาพันธ์  2558    
  webboardสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้แทนส่วนราชการใน 5 จังหวัดชายแดนใต้

ในช่วงบ่ายวานนี้ (11ก.พ.2558) นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ สัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้แทนส่วนราชการใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา สตูล ..
 
  Date 12  กุมภาพันธ์  2558    
  webboardประชุมโต๊ะกลมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

นายศุภเดช อ่องสกุลรองเรขาธิการสมาคมยางพาราไทย และนางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมยางพาราไทยเข้าร่วมประชุมโต๊ะกลมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางอภิรดี ตันตราภรณ์) ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภา..
 
  Date 5  กุมภาพันธ์  2558    
  webboardประชุมคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหาสินค้ายางพาราอย่างเป็นระบบครบวงจร

ตามที่นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมยางพาราไทย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหาสินค้ายางพาราอย่างเป็นระบบครบวงจร ผ่านระบบ Video Conference เรื่อง “การบริหารจัดการอุปสงค์ อุปทานยางพารา..
 
  Date 4  กุมภาพันธ์  2558    
  webboardสัมมนาในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนใหม่: เพื่อเศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน”

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนมีกำหนดจัดสัมมนาในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนใหม่: เพื่อเศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน” ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์ส่งเส..
 
  Date 4  กุมภาพันธ์  2558    
  webboardประชุมคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหาสินค้ายางพาราอย่างเป็นระบบครบวงจร

ตามที่นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมยางพาราไทย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหาสินค้ายางพาราอย่างเป็นระบบครบวงจร ผ่านระบบ Video Conference เรื่อง “การบริหารจัดการอุปสงค์ อุปทานยางพารา..
 
  Date 3  กุมภาพันธ์  2558    
  webboardประชุมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายางพาราในจังหวัดสงขลา

  ด้วยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา กำหนดจัดประชุมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายางพาราในจังหวัดสงขลา ขึ้นในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา (ชั้น 4) เวลา..
 
  Date 2  กุมภาพันธ์  2558    
  webboardประชุมการพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ และสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากยางพารา

ด้วยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กำหนดจัดประชุมการพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ และสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากยางพารา เพื่อต่อยอดในภาคอุตสาหกรรม ในวันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์..
 
  Date 23  มกราคม  2558    
  webboardประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2558

นายไชยยศ สินเจริญกุล นายกสมาคมฯ คณะกรรมการบริหาร นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2558  ในวันที่ 23 มกราคม 2558 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม..
 
  Date 19  มกราคม  2558    
  webboardประชุมกลุ่มย่อยรายสินค้า : ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ลำไย กาแฟ ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์ (ไตรมาสที่ 4/2557)

ประชุมกลุ่มย่อยรายสินค้า : ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ลำไย กาแฟ ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์ (ไตรมาสที่ 4/2557) ในวันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2558 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องพงษ์ศรีหดุลชัย (ชั้น 2) ตึกศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำน..
 
  Date 13  มกราคม  2558    
  webboardเวทีเสวนาเรื่อง “สถานการณ์ นโยบาย กฎหมายยาง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ด้วยกลุ่มจับตานโยบายยาง (Rubber Watch) กำหนดจัดเวทีเสวนาเรื่อง “สถานการณ์ นโยบาย กฎหมายยาง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ในวันอังคารที่ 13 มกราคม 2558 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยา..
 
  Date 7  มกราคม  2558    
  webboardประชุมเรื่อง “การขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ”

ด้วยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลาจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหาสินค้ายางพาราอย่างเป็นระบบครบวงจร ผ่านระบบ Web Conference เรื่อง “การขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ” ในวันพุธ..
 
  Date 25  ธันวาคม  2557    
  webboardประชุมคณะอนุกรรมาธิการการปฏิรูปการเกษตรฯ

การประชุมคณะอนุกรรมาธิการการปฏิรูปการเกษตร ในคณะกรรมาธิการ การเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย์ การท่องเที่ยวและบริการ สภาปฏิรูปแห่งชาติ  เรื่องการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำฯ เวลา 10.00-15.00 น. ณ อาคารรั..
 
  Date 22  ธันวาคม  2557    
  webboardประชุมหารือในประเด็นปัญหาอุปสรรคทางการค้าโดยเฉพาะจากมาตรการที่มิใช่ภาษี

ด้วยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กำหนดจัดการประชุมหารือในประเด็นปัญหาอุปสรรคทางการค้าโดยเฉพาะจากมาตรการที่มิใช่ภาษี เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการแก้ปัญหาการส่งออกสินค้าไทยในประเทศต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม ในว..
 
  Date 16  ธันวาคม  2557    
  webboardการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหารือแนวทางพัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในอาเซียน

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหารือแนวทางพัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในอาเซียน ในวันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557 เวลา 09.30-13.30 น. ณ ห้องเกาะยอ โรงแรมหรรษา เจ.บี. หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในการนี้นายภูมิเมธ ..
 
     
 
thai nr thai nr

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 

top

หน้าหลัก  | รายชื่อสมาชิก  | ข่าวสาร | กิจกรรม | ราคายาง | สถานการณ์ยางพารา | สถิติยางพารา | คุยกันเรื่องยาง | เชื่อมโยงเว็บไซต์ | ติดต่อสอบถาม

สมาคมยางพาราไทย  45, 47 ถนนโชติวิทยะกุล 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์  074-429011-2 , 074-429311     โทรสาร  074-429312     E-mail:  tra@csloxinfo.com
©Copyright 2007. All Rights Reserved. Developed by ME-FI dot com