THAI NR
  facebook
ราคาเสนอซื้อยางพารา
corner corner
Activity
Activity
Activity
Activity
Activity
 
สมาชิกสมาคมยางพาราไทย TRA Membership

iconบริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (สตูล) จำกัด
iconบริษัท ฉลองอุตสาหกรรมน้ำยางข้น จำกัด
iconชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางจันทบุรี
iconบริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด
iconบริษัท เซาท์แลนด์รับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท ตรังลาเท็คซ์ จำกัด
iconบริษัท ถาวรอุตสาหกรรมยางพารา (1982) จำกัด
iconบริษัท ถารรอุตสาหกรรมยางแท่ง จำกัด
iconบริษัท เทอราโกร จำกัด
iconบริษัท ทองไทย เอ็น.บี. จำกัด
iconบริษัท ทองไทย รับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน)
iconบริษัท ไทยแมค เอสทีอาร์ จำกัด
iconบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
iconบริษัท ไทยเทครับเบอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
iconบริษัท ไทยแสงรับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท ทุ่งสงสี่สวัสดิ์ จำกัด
iconบริษัท นิยมรับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท บี.ไรท์. รับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท พี.ซี. รับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท แพนสตาร์ จำกัด
iconบริษัท เพียรประดิษฐ์รับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท มาล์เทครับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท มิตรไทยโฮลดิ้ง จำกัด
iconบริษัท เม้งไต๋ จำกัด
iconบริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด
iconบริษัท ยางไทยเอเชีย จำกัด
iconบริษัท ยูนิแมครับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท รันนา (ประเทศไทย) จำกัด
iconบริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด
iconบริษัท ศรีเจริญรับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
iconบริษัท สะเดา พี.เอส. รับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท อาร์วัน อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
iconบริษัท อินเตอร์รับเบอร์ลาเท็กซ์ จำกัด
iconบริษัท ไทยอีสเทิร์นรับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท เอ.ที.เอส. รับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท แอล ที การยาง จำกัด
iconบริษัท ไต๋รับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท ทองไทย เอ.เอส. จำกัด
iconบริษัท ทีที อุตสาหกรรมยาง จำกัด
iconบริษัท ย่งล้งรับเบอร์ จำกัด
iconสหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอบ่อทอง จำกัด
iconบริษัท แกรนด์รับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท ไทยรับเบอร์ เอช พี เอ็น อาร์ จำกัด
iconองค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
iconบริษัท วงศ์บัณฑิต ชุมพร จำกัด
iconบริษัท เซาท์-อีสต์ รับเบอร์ จำกัด
iconห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ทีเค. เจริญรุ่งเรือง
iconบริษัท ชุนเจริญรับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท ศุภาคย์ จำกัด

 
iconRubber Research Institute of Thailand (RRIT)
iconRubber Estate Organisation
iconOffice of Replanting Aid Fund, Ministry of Agricultural and Cooperative (ORRAF/MOAC)
iconThai Industrial Standards Institute (TISI)
 
message history message
     
  บทวิเคราะห์สถานการณ์ยางพารา  มีนาคม 2559 [เลือกปีปัจจุบัน]  
    
**กรุณาใช้ Adobe Acrobat Reader ในการอ่านไฟล์   
 

 รายงานสถานการณ์ยางพาราประจำเดือนมีนาคม 2559

(กรุณาคลิกที่รูปเพื่อขยาย หรือคลิก download file เพื่อดูด้วยโปรแกรม Adobe)

     ราคาเฉลี่ยยางแผ่นรมควันชั้น 3 ณ ตลาดกลางยางพาราสงขลา เดือนมีนาคม 2559 อยู่ที่กิโลกรัมละ 48.59 บาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 20.21 เปอร์เซ็นต์ สาเหตุจากปัจจัยดังต่อไปนี้ ปริมาณวัตถุดิบที่ออกสู่ตลาดมีน้อย เพราะอยู่ในช่วงฤดูยางผลัดใบและภาวะอากาศที่ร้อนจัด ขณะที่ผู้ประกอบการเร่งซื้อเพื่อส่งมอบ เพราะเกรงจะขาดแคลนยาง ราคาน้ำมันดิบตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น ณ ตลาด Nymex สาเหตุจากสหรัฐฯ ลดการผลิตน้ำมัน และประเทศผู้ส่งออกน้ำมันเริ่มมีการเจรจาเกี่ยวกับการลดปริมาณการผลิตน้ำมัน ส่งผลให้นักเก็งกำไรหันมาซื้อยางธรรมชาติมากขึ้น นโยบาย 3 ประเทศผู้ผลิตยาง คือ ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย จับมือลดการส่งออกยาง 15 เปอร์เซ็นต์นาน 6 เดือน อีกทั้งโครงการจับคู่ธุรกิจยางของรัฐบาล ตลอดจนมาตรการรับซื้อยางจากเกษตรกรโดยตรง ช่วยกระตุ้นราคายางได้ในระดับหนึ่ง ข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ ช่วยให้นักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับภาวะถดถอยของเศรษฐกิจสหรัฐฯ รัฐบาลจีนยืนยันว่าสามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจตามแผนพัฒนาระยะ 5 ปี นักลงทุนตอบรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางยุโรป (ECB) รวมถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงในการประชุมเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559

       ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ไทยส่งออกยางธรรมชาติ (รวมยางคอมปาวด์) 339,414 ตัน เพิ่มขึ้น 13.42 เปอร์เซ็นต์จากเดือนมกราคม และลดลง 3.39 เปอร์เซ็นต์ yoy มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 13,160.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.77 เปอร์เซ็นต์จากเดือนมกราคม และลดลง 18 เปอร์เซ็นต์ yoy โดยรวมแล้ว ตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนกุมภาพันธ์ ไทยส่งออกยางทั้งสิ้น 638,673 ตัน ลดลง 7.49 เปอร์เซ็นต์ yoy  สร้างมูลค่ารวม 25,260.60 ล้านบาท ลดลง 21.1 เปอร์เซ็นต์  yoy 

       สำหรับภาคยางล้อ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ไทยผลิตยางล้อรวมทั้งสิ้น 9.14 ล้านเส้น เพิ่มขึ้น 20.6 เปอร์เซ็นต์ yoy มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 9.72 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.32 เปอร์เซ็นต์ yoy โดยรวมแล้ว ตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนกุมภาพันธ์ ไทยส่งออกยางล้อรวมทั้งสิ้น 16.78 ล้านเส้น เพิ่มขึ้น 5.48 เปอร์เซ็นต์  yoy สร้างมูลค่ารวม 17.75 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.75 เปอร์เซ็นต์ yoy


 
 
Download file
 
 
     
 
 
 

 

เลือกปี  
prev มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฏาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม next

 
     


top

หน้าหลัก  | รายชื่อสมาชิก  | ข่าวสาร | กิจกรรม | ราคายาง | สถานการณ์ยางพารา | สถิติยางพารา | คุยกันเรื่องยาง | เชื่อมโยงเว็บไซต์ | ติดต่อสอบถาม

สมาคมยางพาราไทย  45-47 ถนนโชติวิทยะกุล 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์  074-429011-2 , 074-429311     โทรสาร  074-429312     E-mail  tra@csloxinfo.com
©Copyright 2007. All Rights Reserved. Designed by ME-FI dot com