THAI NR
  E-Magazine facebook
ราคาเสนอซื้อยางพารา
corner corner
Activity
Offer Price
Local Price of Market
Rubber Price Basis for CESS Calcllation
ARBC Price
Synthetic Rubber Price
 
สมาชิกสมาคมยางพาราไทย TRA Membership

บริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (สตูล) จำกัด
บริษัท แกรนด์รับเบอร์ จำกัด
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์การเกษตร จำกัด
บริษัท ฉลองอุตสาหกรรมน้ำยางข้น จำกัด
บริษัท ชุนเจริญรับเบอร์ จำกัด 
ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง จำกัด
บริษัท ซิน หย่วน ด้า รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด
บริษัท เซาท์แลนด์รับเบอร์ จำกัด
บริษัท เซาท์-อีสต์ รับเบอร์ จำกัด
บริษัท ตรังลาเท็คซ์ จำกัด
บริษัท ไต๋รับเบอร์ จำกัด
บริษัท ถาวรอุตสาหกรรมยางพารา (1982) จำกัด
บริษัท ทองไทย รับเบอร์ จำกัด
บริษัท ทองไทย เอ.เอส. จำกัด 
บริษัท ทองไทย เอ็น.บี. จำกัด
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ทีเค. เจริญรุ่งเรือง
บริษัท ทุ่งสงสี่สวัสดิ์ จำกัด
บริษัท เทอราโกร จำกัด
บริษัท ไทยเทครับเบอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท ไทยแมค เอสทีอาร์ จำกัด
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยแสงรับเบอร์ จำกัด
บริษัท ไทยารี รับเบอร์ จำกัด
บริษัท ไทยอีสเทิร์นรับเบอร์ จำกัด
บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน)
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด
บริษัท นิยมรับเบอร์ จำกัด
บริษัท บี.ไรท์. รับเบอร์ จำกัด
บริษัท พี.ซี. รับเบอร์ จำกัด
บริษัท เพียรประดิษฐ์รับเบอร์ จำกัด
บริษัท แพนสตาร์ จำกัด
บริษัท มาล์เทครับเบอร์ จำกัด
บริษัท มิตรไทยโฮลดิ้ง จำกัด
บริษัท ย่งล้งรับเบอร์ จำกัด 
บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด
บริษัท ยางไทยเอเชีย จำกัด
บริษัท ยูนิแมครับเบอร์ จำกัด
บริษัท รันนา (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด
บริษัท วงศ์บัณฑิต ชุมพร จำกัด 
บริษัท ศรีเจริญรับเบอร์ จำกัด
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
บริษัท ศุภาคย์ จำกัด 
สหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอบ่อทอง จำกัด
บริษัท สะเดา พี.เอส. รับเบอร์ จำกัด
ห้างหุ้นส่วน แสงตวัน รับเบอร์
บริษัท อาร์วัน อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท อาร์ซีเอ็มเอ (หาดใหญ่) จำกัด
บริษัท อินเตอร์รับเบอร์ลาเท็กซ์ จำกัด
บริษัท เอ.ที.เอส. รับเบอร์ จำกัด
บริษัท เอ็นเทคโพลิเมอร์ จำกัด
บริษัท เอ็มที เซ็นเตอร์เทรด จำกัด
บริษัท แอล ที การยาง จำกัด

 
iconRubber Authority of Thailand (ROAT)
iconOffice of Replanting Aid Fund, Ministry of Agricultural and Cooperative (ORRAF/MOAC)
iconThai Industrial Standards Institute (TISI)
 
message history message
     
  บทวิเคราะห์สถานการณ์ยางพารา  กันยายน 2561 [เลือกปีปัจจุบัน]  
    
**กรุณาใช้ Adobe Acrobat Reader ในการอ่านไฟล์   
 

 รายงานสถานการณ์ยางพาราประจำเดือนกันยายน 2561

       ราคาเฉลี่ยยางแผ่นรมควันชั้น 3 ณ ตลาดกลางยางพาราสงขลา เดือนกันยายน 2561 อยู่ที่กิโลกรัมละ 42.42 บาท ลดลงจากเดือนสิงหาคม 4.99 เปอร์เซ็นต์ มีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคายาง ดังนี้ สต็อกยางในจีนยังคงอยู่ในระดับสูง ปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนได้สร้างความกังวลให้นักลงทุน มีการวิเคราะห์ว่าเศรษฐกิจจีนจะได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นการจ้างงานและการส่งอก ความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลง เนื่องจากปัญหาเงินเฟ้อและปัญหาค่าเงินในหลายประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ ทำให้ต้นทุนในการผลิตสูงขึ้น ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกโดยรวมชะลอลง อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปัจจัยบวกที่ช่วยพยุงราคายาง เศรษฐกิจสหภาพยุโรปและสหรัฐฯ ยังคงขยายตัวอย่างแข็งแกร่ง โดยเฉพาะสหรัฐฯ ภาคการผลิตเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปริมาณยางลดลงในประเทศไทย หลังจากปริมาณฝนในพื้นที่ปลูกยางเป็นอุปสรรคในการกรีดยาง ค่าเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าลง เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาน้ำมันในตลาดโลกมีแนวโน้มสูงขึ้นเนื่องจากกลุ่มโอเปคคงอัตราการผลิตน้ำมัน โดยไม่สนใจข้อเรียกร้องของสหรัฐฯ ที่ต้องการให้เพิ่มกำลังการผลิต

       ในเดือนสิงหาคม ไทยส่งออกยางธรรมชาติ (รวมยางคอมปาวด์) 310,771 ตัน เพิ่มขึ้น  2.45 เปอร์เซ็นต์จากเดือนกรกฎาคม ลดลง 4.87 เปอร์เซ็นต์ yoy สร้างมูลค่าการส่งออก 1.33 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.64 เปอร์เซ็นต์จากเดือนกรกฎาคม ลดลง 18.25 เปอร์เซ็นต์ yoy โดยรวมแล้ว ในช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้ ไทยส่งออกยางทั้งสิ้น 2,482,480 ตัน เพิ่มขึ้น 2.63 เปอร์เซ็นต์ yoy สร้างมูลค่าการส่งออกรวม 1.09 แสนล้านบาท ลดลง 26.79 เปอร์เซ็นต์ yoy

       สำหรับภาคยางล้อ ในเดือนสิงหาคม ไทยส่งออกยางล้อรวมทั้งสิ้น 11.33 ล้านเส้น เพิ่มขึ้น 3.16 เปอร์เซ็นต์ yoy สร้างมูลค่าการส่งออก 1.43 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.66  เปอร์เซ็นต์ yoy โดยรวมแล้ว ในช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้ ไทยส่งออกยางล้อรวม 86.96 ล้านเส้น เพิ่มขึ้น 5.64 เปอร์เซ็นต์ yoy สร้างมูลค่าการส่งออกรวม 1.02 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.15 เปอร์เซ็นต์ yoy

 
 
 
 
     
 
 
 

 

เลือกปี  
prev มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฏาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม next

 
     


top

หน้าหลัก  | รายชื่อสมาชิก  | ข่าวสาร | กิจกรรม | ราคายาง | สถานการณ์ยางพารา | สถิติยางพารา | คุยกันเรื่องยาง | เชื่อมโยงเว็บไซต์ | ติดต่อสอบถาม

สมาคมยางพาราไทย  45, 47 ถนนโชติวิทยะกุล 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์  074-429011-2 , 074-429311     โทรสาร  074-429312     E-mail:  tra@csloxinfo.com
©Copyright 2007. All Rights Reserved. Developed by ME-FI dot com