THAI NR
  facebook
สาส์นจากนายกสมาคม TRA PRESIDENT VIEW
corner corner
March 2017
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
 

30-3-2017
ประชุมคณะกรรมการเจรจาความตกลงการค้าระหว่างประเทศ (ด้านการค้าบริการและการลงทุน) ครั้งที่ 1
31-3-2017
เสวนาเรื่อง “การเกษตรไทย...ต้องพึ่งพาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชจริงหรือ?”

คลิกดูปฏิทินกิจกรรมทั้งหมดสมาชิกสมาคมยางพาราไทย TRA Membership

iconบริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (สตูล) จำกัด
iconบริษัท ฉลองอุตสาหกรรมน้ำยางข้น จำกัด
iconชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางจันทบุรี
iconบริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด
iconบริษัท เซาท์แลนด์รับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท ตรังลาเท็คซ์ จำกัด
iconบริษัท ถาวรอุตสาหกรรมยางพารา (1982) จำกัด
iconบริษัท ถารรอุตสาหกรรมยางแท่ง จำกัด
iconบริษัท เทอราโกร จำกัด
iconบริษัท ทองไทย เอ็น.บี. จำกัด
iconบริษัท ทองไทย รับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน)
iconบริษัท ไทยแมค เอสทีอาร์ จำกัด
iconบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
iconบริษัท ไทยเทครับเบอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
iconบริษัท ไทยแสงรับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท ทุ่งสงสี่สวัสดิ์ จำกัด
iconบริษัท นิยมรับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท บี.ไรท์. รับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท พี.ซี. รับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท แพนสตาร์ จำกัด
iconบริษัท เพียรประดิษฐ์รับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท มาล์เทครับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท มิตรไทยโฮลดิ้ง จำกัด
iconบริษัท เม้งไต๋ จำกัด
iconบริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด
iconบริษัท ยางไทยเอเชีย จำกัด
iconบริษัท ยูนิแมครับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท รันนา (ประเทศไทย) จำกัด
iconบริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด
iconบริษัท ศรีเจริญรับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
iconบริษัท สะเดา พี.เอส. รับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท อาร์วัน อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
iconบริษัท อินเตอร์รับเบอร์ลาเท็กซ์ จำกัด
iconบริษัท ไทยอีสเทิร์นรับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท เอ.ที.เอส. รับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท แอล ที การยาง จำกัด
iconบริษัท ไต๋รับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท ทองไทย เอ.เอส. จำกัด
iconบริษัท ทีที อุตสาหกรรมยาง จำกัด
iconบริษัท ย่งล้งรับเบอร์ จำกัด
iconสหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอบ่อทอง จำกัด
iconบริษัท แกรนด์รับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท ไทยรับเบอร์ เอช พี เอ็น อาร์ จำกัด
iconองค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
iconบริษัท วงศ์บัณฑิต ชุมพร จำกัด
iconบริษัท เซาท์-อีสต์ รับเบอร์ จำกัด
iconห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ทีเค. เจริญรุ่งเรือง
iconบริษัท ชุนเจริญรับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท ศุภาคย์ จำกัด

 
iconRubber Research Institute of Thailand (RRIT)
iconRubber Estate Organisation
iconOffice of Replanting Aid Fund, Ministry of Agricultural and Cooperative (ORRAF/MOAC)
iconThai Industrial Standards Institute (TISI)
?????????
 
icon ผลกระทบด้านนโยบายเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนของสหรัฐฯ-The impact of economic, trade and investment policy of the United States.   

icon รายงานสภาวะอุตสาหกรรมฯเดือน ธค 59 - Industry report December 2016   

icon บทบาทธนาคารแห่งประเทศไทยท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง   

icon เรื่องเล่าบรรณาธิการ “บทบาทและมุมมองธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้”   

icon 4 คำถาม ข้อตกลง TPP กับประเทศไทย - Thailand Future Foundation: Policy Watch (4Q TPP)   


Ads

Google

 
 

กรุณาเลือกหมวดเว็บบอร์ด

หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ จำนวนผู้ตอบ จำนวนผู้ชม วันที่
 
webboard ขายเศษไม้ยางพารา ความชื้นไม่เกิน 35% จ. นนทบุรี เป้ย 0 2 28  มีนาคม  2560
webboard รับสมัครคนกรีดยางพารา จำนวนมาก ติดต่อ0878844367 จุไรรัตน์ 0 4 26  มีนาคม  2560
webboard ขายยางแผ่นรมควัน RSS3@ส่งได้ตามกำลังผลิตของโรงงาน เอ๊ะ 0 15 24  มีนาคม  2560
webboard ขายแบบทำหมอนยางพารา TANAWADEE 0 12 23  มีนาคม  2560
webboard ขายเครื่องเครปมือสอง โรงเครป 0 40 8  มีนาคม  2560
webboard ขายยางแผ่นรมควันเบอร์3 (RSS3)ส่งได้ตามออเดอร์ ธัญรัศมิ์ 0 29 7  มีนาคม  2560
webboard ขายยางพารา ส่งได้ 1,000ตันต่อวัน ราคามิตรภาพ เอ๊ะ 0 55 1  มีนาคม  2560
webboard ตัวแทนขายยางพารา ส่งได้ 1,000ตันต่อวัน ราคามิตรภาพ ผ่านมาตรฐาน ธัญรัศมิ์ 0 31 26  กุมภาพันธ์  2560
webboard ชุดผลิตหมอนยางพาราทั้งชุดพร้อมสอนวิธีการทำจนกว่าจะเป็น TANAWADEE 0 30 24  กุมภาพันธ์  2560
webboard ขายไม้ยางพาราหน้าสิบหน้าสิบห้าขึ้นไปจำนวนมาก อรชร คมกร้ 0 19 24  กุมภาพันธ์  2560
webboard ภ่าคตะวันออก มีแหล่งรับซื้อที่ไหน อรชร คมกร้ 0 27 24  กุมภาพันธ์  2560
webboard พื้นที่ปลูกยางพาราในประเทศไทย นักศึกษา 1 29 23  กุมภาพันธ์  2560
webboard รับซื้อไม้ยางพารา ไม้ท่อน จำนวนมาก เป้ย 0 29 23  กุมภาพันธ์  2560
webboard โรงงานรีดเครป จากเชียงดา 1 49 21  กุมภาพันธ์  2560
webboard ทีมขายยางพารา จาก สกย.ภาคใต้ ส่งได้ 1,000ตันต่อวัน ราคามิตรภาพ ธัญรัศมิ์ 2 40 16  กุมภาพันธ์  2560
webboard หลักสูตรฝึกอบรมเรื่อง "ความรู้เกี่ยวกับยาง" Admin 1 54 9  กุมภาพันธ์  2560
webboard ทีมขายยางพารา จาก สกย.ภาคใต้ ส่งได้ 1,000 ตันต่อวัน ธัญรัศมิ์ 5 82 7  กุมภาพันธ์  2560
webboard Supply "High Security Seal" / A C Supply Co., Ltd. AC 0 59 25  มกราคม  2560
webboard !เปืดการอบรมเรื่อง "ความรู้เกี่ยวกับยาง"(ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง) ประชาสัมพั 1 94 23  มกราคม  2560
webboard ขายยางแผ่นรมควัน(400-500ตัน/เดือน) Sutsai1109@gmail.com 3 95 17  มกราคม  2560
webboard การคำนวณอัตรา cess ปุ้ย 5 100 16  มกราคม  2560
webboard แปรงล้างยางสำหรับเครื่องล้างยางแผ่นดิบในโรงรมควันยางแผ่นดิบ วป รุ่งเรื 0 45 11  มกราคม  2560
webboard อาท Para buri 0 72 31  ธันวาคม  2559
webboard ต้องการคนกรีดยางพารา บ้านโป่งฮาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ โทร 0819592426 คุณ สมพร 1 53 30  ธันวาคม  2559
webboard ต้องการหาผู้รับซื้อยางสกิมบล็อกและเครพ พิสิษฐ์ 1 117 28  ธันวาคม  2559
webboard neoprene rubber sheet Daniel 2 82 20  ธันวาคม  2559
webboard รับซื้อไม้ยางพาราจำนวนมาก ราคาดี เป้ย ชูผิง 3 127 14  พฤศจิกายน  2559
webboard รับสมัครคนงานกรีดยางอุบล ยายติ๋ว 0 114 2  พฤศจิกายน  2559
webboard รับซื้อไม้ยางพารา ยูคา แบบเหมาสวน แถวพิษณุโลกและใกล้เคียง archiraphat 1 74 20  ตุลาคม  2559
webboard รับทำแบบหมอน ที่นอน ยางพารา NNN MOLD 1 127 7  กันยายน  2559
webboard supply synthetic rubber SBR1502, SBR1712, PBR, BUTYL RUBBER 1 127 30  สิงหาคม  2559
webboard Manufacture and exporter of solid Rubber Tires in Sri Lanka Exporter in Sri Lanka 0 127 23  สิงหาคม  2559
webboard ขายเศษยางพาราที่ผ่านกระบวนการผลิตแล้ว คุณนัยนา (แ 0 127 11  สิงหาคม  2559
webboard ขายยางรมควันชั้น3 (ศูนย์กลางรับซื้อสินค้าเอกชน)มียางมากใครสนใจติดต่อเสนอราคาได้ ตลาดยาง(เอ 1 127 13  กรกฏาคม  2559
webboard Supply with high quality flexitank for latex UR6N 0 102 12  กรกฏาคม  2559
webboard มียาง(RSS3)เซ็นสัญญาซื้อ-ขายเป็นงวด RSS3 1 127 12  กรกฏาคม  2559
webboard มียางรมควันชั้น3 100ตันต่อสัปดาห์ Sutsai1109@gmail.com 1 108 12  กรกฏาคม  2559
webboard ต้องการซื้อยางแผ่น RSS3 เดือนละ 600 ตัน ก้อย 3 127 11  กรกฏาคม  2559
webboard supply synthetic rubber 3 121 8  กรกฏาคม  2559
webboard มียางรมควันชั้น3 ถ้าราคาสูงกว่าปนะมูล ต้องการซื้อเท่าไรจะส่งได้ตามต้องการ Sutsai1109@gmail.com 1 127 26  มิถุนายน  2559
webboard มีลานเทน้ำยางสดพร้อมใช้งาน&รถเทรเลอร์(ให้เช่า) Sutsai1109@gmail.com 1 104 26  มิถุนายน  2559
webboard ต้องซื้อยางแผ่นรมควันชั้น 3 จำนวนมาก 092-7129888 โชค บูรพาร 2 127 23  มิถุนายน  2559
webboard Hello!! we can help you to export Ha latex! 1 116 16  มิถุนายน  2559
webboard หาแหล่งรับผลิต ผลิตภํณฑ์จากยางพารา หาแหล่งรับ 1 127 16  พฤษภาคม  2559
webboard ขายเครื่องเครพยางด่วน โรงเครพ 2 127 15  พฤษภาคม  2559
     
 
ตั้งกระทู้ใหม่
 
   

หน้า 1 2 3 4 5


top

หน้าหลัก  | รายชื่อสมาชิก  | ข่าวสาร | กิจกรรม | ราคายาง | สถานการณ์ยางพารา | สถิติยางพารา | คุยกันเรื่องยาง | เชื่อมโยงเว็บไซต์ | ติดต่อสอบถาม

สมาคมยางพาราไทย  45-47 ถนนโชติวิทยะกุล 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์  074-429011-2 , 074-429311     โทรสาร  074-429312     E-mail  tra@csloxinfo.com
©Copyright 2007. All Rights Reserved. Designed by ME-FI dot com