THAI NR
  facebook
สาส์นจากนายกสมาคม TRA PRESIDENT VIEW
corner corner
February 2016
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 
         

11-2-2016
ประชุมหารือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า เพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมคณะทำงานย่อย
13-2-2016
สัมมนาเรื่อง “ยางพาราล่วงหน้า...อีกโอกาสทำกำไรและบริหารความเสี่ยงที่ TFEX”
16-2-2016
ประชุมเพื่อหากรอบวิจัยด้านยางพารา ประจำปีงบประมาณ 2560
18-2-2016
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2559
19-2-2016
สัมมนา เรื่อง “นโยบายและประเด็นวิจัยนวัตกรรมเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราไทย และการประเมิ

คลิกดูปฏิทินกิจกรรมทั้งหมดสมาชิกสมาคมยางพาราไทย TRA Membership

iconบริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (สตูล) จำกัด
iconบริษัท ฉลองอุตสาหกรรมน้ำยางข้น จำกัด
iconชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางจันทบุรี
iconบริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด
iconบริษัท เซาท์แลนด์รับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท ตรังลาเท็คซ์ จำกัด
iconบริษัท ถาวรอุตสาหกรรมยางพารา (1982) จำกัด
iconบริษัท ถารรอุตสาหกรรมยางแท่ง จำกัด
iconบริษัท เทอราโกร จำกัด
iconบริษัท ทองไทย เอ็น.บี. จำกัด
iconบริษัท ทองไทย รับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน)
iconบริษัท ไทยแมค เอสทีอาร์ จำกัด
iconบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
iconบริษัท ไทยเทครับเบอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
iconบริษัท ไทยแสงรับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท ทุ่งสงสี่สวัสดิ์ จำกัด
iconบริษัท นิยมรับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท บี.ไรท์. รับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท พี.ซี. รับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท แพนสตาร์ จำกัด
iconบริษัท เพียรประดิษฐ์รับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท มาล์เทครับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท มิตรไทยโฮลดิ้ง จำกัด
iconบริษัท เม้งไต๋ จำกัด
iconบริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด
iconบริษัท ยางไทยเอเชีย จำกัด
iconบริษัท ยูนิแมครับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท รันนา (ประเทศไทย) จำกัด
iconบริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด
iconบริษัท ศรีเจริญรับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
iconบริษัท สะเดา พี.เอส. รับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท อาร์วัน อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
iconบริษัท อินเตอร์รับเบอร์ลาเท็กซ์ จำกัด
iconบริษัท ไทยอีสเทิร์นรับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท เอ.ที.เอส. รับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท แอล ที การยาง จำกัด
iconบริษัท ไต๋รับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท ทองไทย เอ.เอส. จำกัด
iconบริษัท ทีที อุตสาหกรรมยาง จำกัด
iconบริษัท ย่งล้งรับเบอร์ จำกัด
iconสหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอบ่อทอง จำกัด
iconบริษัท แกรนด์รับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท ไทยรับเบอร์ เอช พี เอ็น อาร์ จำกัด
iconองค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
iconบริษัท วงศ์บัณฑิต ชุมพร จำกัด
iconบริษัท เซาท์-อีสต์ รับเบอร์ จำกัด
iconห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ทีเค. เจริญรุ่งเรือง
iconบริษัท ชุนเจริญรับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท ศุภาคย์ จำกัด

 
iconRubber Research Institute of Thailand (RRIT)
iconRubber Estate Organisation
iconOffice of Replanting Aid Fund, Ministry of Agricultural and Cooperative (ORRAF/MOAC)
iconThai Industrial Standards Institute (TISI)
?????????
 
icon หยุดการใช้กรดซัลฟิวริกในการจับตัวยาง - Stop using sulfuric acid binding rubber   

icon Mexico Imports of NR สถิติการนำเข้ายางของเม็กซิโก   

icon น้ำยางพรีวัลคาไนซ์ Pre-Vulcanized Latex   

icon Rubber Situation in India   

icon การเข้าสู่ภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน China's Economy Coming down to Earth   


Ads

Google

 
You are Visitor no : 6204856
User Online : 38

 

กรุณาเลือกหมวดเว็บบอร์ด

หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ จำนวนผู้ตอบ จำนวนผู้ชม วันที่
 
webboard ขอทราบ ต้นทุนการเก็บรักษายางแผ่นรมควันเท่าไหร่อ่ะคะ วิจัย 1 113 17  ตุลาคม  2557
webboard ขอถามนายก ขอถามนายก 3 127 16  ตุลาคม  2557
webboard ขอความรู้(เริ่มศึกษาครับ ไม่มีความรู้เลย) คนเหนือ 3 127 15  ตุลาคม  2557
webboard ทำอย่างไรให้ต้นทุน คุณภาพ ถุงมือยางธรรมชาติ สูสี ถุงมือยางสังเคราะห์ Moochi 1 74 14  ตุลาคม  2557
webboard คำนวณราคายาง ราคายาง 1 127 6  ตุลาคม  2557
webboard หาแหล่งขายน้ำยาง Kawin 4 127 3  ตุลาคม  2557
webboard หาผู้ประมูลยางพารา นุกูล 2 127 17  กันยายน  2557
webboard MSDS 0 88 17  กันยายน  2557
webboard น้ำยาหยอดยางซุปเปอร์อินทรีย์หยอดยางตราชาวสวน ตราชาวสวน 0 76 15  กันยายน  2557
webboard หาร้าน โรงงาน รับชื้อยางเครฟ ภาคตะวันออกมีทีไหนบ้างครับ เพรช 4 127 7  กันยายน  2557
webboard น้ำยางไม่หยุดไหล เป็นเพราะอะไรครับ น้อย 4 127 6  กันยายน  2557
webboard อยากทราบ บริษัท เทรดเดอร์ ที่รับเทรดยางค่ะ ืnam 0 127 27  สิงหาคม  2557
webboard ทำโรงงานน้ำยางข้นดีหรือไม่ น้ำยางข้น 1 127 23  สิงหาคม  2557
webboard ยางเครฟ งง งง กับกา 8 127 5  สิงหาคม  2557
webboard อยากได้ข้อมูลจำนวนเกษตรกรที่ปลูกยางพาราในประเทศไทย นิยดา 3 127 4  สิงหาคม  2557
webboard เว็บไซต์ความรู้เรื่องยางธรรมชาติแะลการแปรรูปยางพารา RB_admin 0 127 2  สิงหาคม  2557
webboard เครื่องผสมสารเคมีด้วยยางแผ่นรมควันราคาเท่าไร? นักฆ่ๅ ชาไ 2 118 2  สิงหาคม  2557
webboard ต้องการนายทุนมาร่วมลงทุน (ด่วนพอสมควร) เชน 7 127 31  กรกฏาคม  2557
webboard เงินชดเชย 2 127 27  กรกฏาคม  2557
webboard 0 11 27  กรกฏาคม  2557
webboard เครื่องรีดเครฟ หนุ่ม 1 127 23  กรกฏาคม  2557
webboard TOCOM เปลี่ยนแปลงเวลาเทรด น้ำฝน 0 105 22  กรกฏาคม  2557
webboard ที่ ส่งยางเครปถาคใต้ ??????????? JOJO 2 127 17  กรกฏาคม  2557
webboard จะบำรุงต้นยางที่แกรนอย่างไร bigm 2 127 16  กรกฏาคม  2557
webboard ยางเครฟ TEE 7 127 11  กรกฏาคม  2557
webboard ทำไมผู้ประกอบการค้ายางยังสนใจมาซื้อขายใน AFET ทั้งๆที่ไม่มี Volume pisuit 2 127 7  กรกฏาคม  2557
webboard หาคนกรีดยางครับสวน อ.ภูกระดึง จ.เลย ยาง15ปีแล้ว ด่วนที่สุด!!! (เริ่มงานได้วันนี้เลย) ทอมทอม 1 109 2  กรกฏาคม  2557
webboard หาคนมารับซื้อยางต่อ คนซื้อยาง 6 127 1  กรกฏาคม  2557
webboard ถ้ามีแอพจัดการสวนยาง จะใช้ไหมครับ bill 1 92 30  มิถุนายน  2557
webboard ขอคำแนะนำเรื่องยางเครพ แม็ก 4 127 29  มิถุนายน  2557
webboard ไม่ต้องกรีดยาง แต่มียางขาย ด้วยวิธีการเจาะ เด็กอีสาน 3 127 28  มิถุนายน  2557
webboard บทความ เครื่องเครพ และ ราคาเครื่องเครพแท้ นำเข้า Thanakorn 4 127 27  มิถุนายน  2557
webboard เมื่อหมดยุคเครพจากก้อนถ้วย มาเป็นยางเครพขาวจากน้ำยางสด Thanakorn 2 127 26  มิถุนายน  2557
webboard ขอคำแนะนำ เรื่อง ส่งยาง ก้อนถ้วย ขายโรงงาน ฟ้า 12 127 26  มิถุนายน  2557
webboard ราคาประมูลศรีสะเกษ วุด 2 127 20  มิถุนายน  2557
webboard ราคายางก้อนที่พะเยาประมูลกันที่ 30.60 บาท เกิดอะไรขึ้นกับราคายางค่ะ เป็นงง 2 127 19  มิถุนายน  2557
webboard ถามเรื่องยางเครพอบ pam 7 127 16  มิถุนายน  2557
webboard ยางเครฟแห้ง และ บาง 2 ม.ม เจ๊นุ้ย พญ 1 127 11  มิถุนายน  2557
webboard จำหน่ายถ้วยรองน้ำยางตราต้นวาสนาและตราตะวันคุณภาพ จินตลา 0 67 9  มิถุนายน  2557
webboard (ขอความรู้ครับ)เราจะหาค่าDRCของเศษยาง กางก้อนถ้วย ได้อย่างไรบ้างครับ ผู้สนใจ 4 127 3  มิถุนายน  2557
webboard แนะนำส่งออกยางเครพไป จีน มาเลย์ และโอกาสทางธุรกิจ!!!!!! Thanakorn 9 127 1  มิถุนายน  2557
webboard ตลาดขายเครปสด คนรีดยาง 3 127 31  พฤษภาคม  2557
webboard การซื้อ ตลาดขาย เครื่องเครพ สำหรับผู้ที่สนใจทำยางเครพ ที่นี่มีคำตอบ!!!!!!! ธนากร 3 127 30  พฤษภาคม  2557
webboard อบรมเรื่อง “ยางธรรมชาติและสารเคมีที่ใช้ในยางคอมปาวด์” ADMIN 2 127 26  พฤษภาคม  2557
webboard RSS3 4 127 24  พฤษภาคม  2557
     
 
ตั้งกระทู้ใหม่
 
   

หน้า 1 2 3 4


top

หน้าหลัก  | ข่าวสาร | กิจกรรม | ราคายาง | สถานการณ์ยางพารา | สถิติยางพารา | คุยกันเรื่องยาง | เชื่อมโยงเว็บไซต์ | ติดต่อสอบถาม

สมาคมยางพาราไทย  45-47 ถนนโชติวิทยะกุล 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์  074-429011-2 , 074-429311     โทรสาร  074-429312     E-mail  tra@csloxinfo.com
©Copyright 2007. All Rights Reserved. Designed by ME-FI dot com