E-Magazine facebook
 
ประกาศราคากลางเปิดตลาด วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ยางแผ่นดิบคุณภาพดี (ความชื้นไม่เกิน 3 %) 43.65 บาท/กิโลกรัม ยางแผ่นรมควันชั้น 3 (ไม่อัดก้อน) 46.23 บาท/กิโลกรัม 

 
   สารจากนายกสมาคมยางพาราไทย
   ตลาดจีน

ประเทศไทยมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศจีนทั้งในด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งออกยางธรรมชาติของไทยไปยังจีนมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จีนเป็นประเทศที่มีการใช้ยางธรรมชาติและผลิตยางรถยนต์มากที่สุดในโลก จึงเป็นตลาดสำคัญที่ชี้วัดความต้องการยางธรรมชาติในแต่ละปี ทิศทางเศรษฐกิจจีนเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความต้องการและราคายางธรรมชาติ การติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจจีนจึงสำคัญอย่างยิ่งต่อวงการยาง โดยในปี 2562 ถือเป็นปีที่หนักหน่วงสำหรับเศรษฐกิจจีน การขยายตัวต่ำสุดในรอบ 30 ปี เพราะได้รับผลกระทบจากสงครามการค้ากับสหรัฐ และความต้องการสินค้าในตลาดโลกซบเซา อย่างไรก็ตามทางการจีนได้ออกนโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ในเดือนตุลาคม 2562  รัฐบาลจีนได้ลดอัตรากันสำรองสำหรับธนาคารเพื่อให้ธนาคารปล่อยกู้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กเป็นส่วนใหญ่ และรัฐบาลจีนยังมีนโยบายลดภาษีหลายประเภทให้กับภาคธุรกิจ รวมทั้งการลดภาษีมูลค่าเพิ่ม ก่อให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจจีนกว่า 0.8 % โดยดัชนีราคาผู้บริโภค(CPI) จีนเดือนธันวาคม 2562 เพิ่มขึ้น 4.5 % เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า แต่ต่ำกว่าระดับที่คาดการณ์ไว้ที่ 4.7 %  และในปี 2563 จีนตั้งเป้าหมายในการลดภาษีเพิ่มเติมเพื่อทำการปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาษี  นอกจากนี้ในวันที่ 16 มกราคม 2563  จีนและสหรัฐอเมริกาได้มีการลงนามข้อตกลงการค้าเฟส 1 ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ จีน สหรัฐอเมริกา และประเทศทั่วโลก อย่างไรก็ตาม กองทุนการเงินระหว่างประเทศ(IMF) มีการปรับลดประมาณการการขยายตัวของเศรษฐกิจจีนลงเหลือ 5.8% ในปี 2563 ซึ่งต่ำกว่าอัตราการเติบโตที่ 6.1% ในปี 2562 เนื่องจากจีนอยู่ในระหว่างปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งหมายถึงการลดการก่อหนี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และหันมาพึ่งพาการบริโภคภายในประเทศมากขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนผ่านนี้ แม้ว่าจะทำให้ GDP ขยายตัวช้าลง แต่ก็เป็นการเติบโตอย่างมีคุณภาพมากขึ้น 

สมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ(Association of Natural Rubber Producing Countries) รายงานว่าในปี 2562 จีนมีการผลิตยางธรรมชาติ 836,300  ตัน มีความต้องการใช้ยางธรรมชาติ 5.48 ล้านตัน(39 % ของโลก)  ลดลง 3 % จากปี 2561  และนำเข้ายางธรรมชาติ 5.11 ล้านตัน  โดยนำเข้าในรูปแบบยางผสมและยางคอมปาวด์ 50 % ส่วนผลิตภัณฑ์ยาง LMC  รายงานว่าในปี 2562 จีนมีการผลิตยางรถยนต์ 611 ล้านเส้น เพิ่มขึ้น 1 % จากปี 2561   โดยเป็นยางเรเดียล  511 ล้านเส้น  และปี 2562  จีนมียอดขายรถยนต์ 26.2 ล้านคัน(28 % ของโลก) ลดลง 8.3 % จากปี 2561  จากข้อมูลดังกล่าวพบว่าขณะนี้ปริมาณการใช้ยางในจีนเริ่มลดลง เพราะจีนให้ความสำคัญกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม และได้ออกกฎระเบียบการควบคุมมลพิษออกมาเพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม ทำให้โรงงานอุตสาหกรรมยางในจีนหลายแห่งเริ่มปิดตัวลง  และได้ย้ายฐานการผลิตไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนได้แก่ เวียดนาม และไทย  ส่งผลให้ปริมาณการใช้ยางธรรมชาติในไทยเพิ่มมากขึ้น ที่เห็นได้ชัดคือ นโยบายการตั้งพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ของรัฐบาล โดยเฉพาะพื้นที่ จ.ชลบุรี และระยอง ล่าสุดมีโรงงานแปรรูปล้อยางของผู้ประกอบการจีนประมาณ 4-5 รายมาตั้ง  และเริ่มดำเนินการผลิตแล้ว

จากข้อมูลดังกล่าวแสดงถึงศักยภาพและการเติบโตของจีนที่มีผลดีต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจอาเซียน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมยาง  ควรที่ภาครัฐและเอกชนจะได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมการค้าการลงทุน และความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ  โอกาสนี้สมาคมอุตสาหกรรมยางจีน (China Rubber Industry Association) ซึ่งเป็นองค์กรด้านยางพาราระดับแนวหน้าของจีน กำหนดจัดงานประชุมนานาชาติ(China Rubber Conference 2020) ภายใต้หัวข้อ “Ahead by Pooling our Wisdom, Embracing a Splendid Future in the New Era” ระหว่างวันที่ 17-20 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมแชงกรีล่า  ชิงเต่า ประเทศจีน โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 1,000 คน จากภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง สมาคมยางพาราไทยมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในความร่วมมือกับสมาคมอุตสาหกรรมยางจีนเพื่อร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทยและจีนให้เติบโตอย่างยั่งยืนตลอดไป  และขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงาน China Rubber  Conference 2020 รายละเอียดงานเพิ่มเติมที่ www.criaevents.com

ในโอกาสเทศกาลตรุษจีน ผมขออวยพรให้ทุกท่านร่ำรวย สุขภาพแข็งแรง คิดสิ่งใดสมปรารถนา ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้ มีความสุขต้อนรับเทศกาลตรุษจีน 2563 ครับ


นายไชยยศ  สินเจริญกุล

 นายกสมาคมยางพาราไทย

สารจากนายกสมาคมฯ เดือน  มกราคม  2563     


   กิจกรรมสมาคมฯ

    iconกิจกรรมสมาคมฯ ทั้งหมด  
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 2/2563
icon 21  กุมภาพันธ์  2563
สมาคมยางพาราไทย กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 2/2563 ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมสมาคมยางพาราไทย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา..
ประชุม “หารือและรับฟังความคิดเห็นการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมไปสู่นโยบาย ปั้น ปรุง เปลี่ยน เอสเอ็มอี ให้ดีพร้อม (Diprom)”
icon 18  กุมภาพันธ์  2563
ด้วยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กำหนดจัดประชุม “หารือและรับฟังความคิดเห็นการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมไปสู่นโยบาย ปั้น ปรุง เปลี่ยน เอสเอ็มอี ให้ดีพร้อม (Diprom)” ในวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.30-14.00 น. ณ ห้องประชุมหลาโอน ชั้น 3 ศูนย์ส่งเ..
สัมมนา “มาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง”
icon 13  กุมภาพันธ์  2563
ด้วยศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กำหนดจัดสัมมนาเรื่อง “มาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง” ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8.00-15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ คอนเวนชั่นฮอลล์ บี ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในการนี้นายภูดิท จ..
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 1/2563
icon 28  มกราคม  2563
สมาคมยางพาราไทย กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 1/2563 ในวันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมสมาคมยางพาราไทย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา..
ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง (ยางแห้ง) วงเงินสินเชื่อ 20,000 ล้านบาท ครั้งที่ 1/2563
icon 27  มกราคม  2563
ด้วยการยางแห่งประเทศไทย จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง (ยางแห้ง) วงเงินสินเชื่อ 20,000  ล้านบาท ครั้งที่ 1/2563 ในวันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสถลสถานพิทักษ์ การยางแห่งประเทศไทย ในการนี้นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผ..
ประชุม “หารือและรับฟังความคิดเห็นการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมไปสู่นโยบาย ปั้น ปรุง เปลี่ยน เอสเอ็มอี ให้ดีพร้อม (Diprom)”
icon 18  กุมภาพันธ์  2563
สัมมนา “มาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง”
icon 13  กุมภาพันธ์  2563
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 1/2563
icon 28  มกราคม  2563
ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง (ยางแห้ง) วงเงินสินเชื่อ 20,000 ล้านบาท ครั้งที่ 1/2563
icon 27  มกราคม  2563

   ข่าวสาร

    ข่าวสารทั้งหมด
'โคโรน่า' พ่นพิษเศรษฐกิจไทยปี 63 เข้าขั้นวิกฤติ พาณิชย์ เร่งกู้ส่งออก  new 24  กุมภาพันธ์  2563
จัดทัพส่งออกปี 63 ใหม่ ถกทูตพาณิชย์ทั่วโลกประเมินสถานการณ์พิษไวรัสโควิด 28 ก.พ.นี้  new 24  กุมภาพันธ์  2563
‘4 ปัจจัย’ หนุนเศรษฐกิจไทย ท่ามกลางมรสุมข่าวร้าย  new 24  กุมภาพันธ์  2563
“พาณิชย์” จัดประชุมวอร์รูมหารือเอกชนเตรียมการรองรับไวรัสโควิด-19  new 21  กุมภาพันธ์  2563
ดัชนีเชื่อมั่นอุตฯ ม.ค.ดีขึ้น ยอดขายสินค้าป้องกันโคโรน่าหนุน  new 21  กุมภาพันธ์  2563
'หมุนเวียนน้ำใน EEC' สู้วิกฤติขาดแคลนด้วยเทคโนโลยี  new 21  กุมภาพันธ์  2563
ก.แรงงาน ระดมสมองเร่งแผนพัฒนากำลังคนปี 63 ขับเคลื่อนสู่จังหวัด  new 20  กุมภาพันธ์  2563
สรท.เผยไวรัสโควิด-19 พ่นพิษ คาดส่งออกไทยไปจีน Q1/63 หดตัว 1% สูญกว่า 2,500 ล้านดอลล์  new 20  กุมภาพันธ์  2563
ขุนคลังหารือสภาธุรกิจอาเซียน ย้ำไทยเป็นประเทศน่าลงทุน  new 20  กุมภาพันธ์  2563
พาณิชย์ถกวอร์รูมรับมือไวรัสโควิด-19  new 20  กุมภาพันธ์  2563
   


 ตั้งกระทู้ใหม่ ดูกระทู้ทั้งหมด
หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ จำนวนผู้ตอบ จำนวนผู้ชม วันที่
webboard เปิดอบรมหลักสูตร"เทคโนโลยีน้ำยางพื้นฐาน" ประชาสัมพั 2 8 18  กุมภาพันธ์  2563
webboard อบรมหลักสูตร "เทคโนโลยียางพื้นฐาน" ADMIN 2 28 27  มกราคม  2563
webboard เปิดแล้ว!!!อบรมเทคโนโลยียางพื้นฐาน12-13/02/2563 ประชาสัมพั 2 21 24  มกราคม  2563
webboard ทดสอบ ทดสอบ 0 6 22  มกราคม  2563
webboard ยาง ads PTR 0 89 26  สิงหาคม  2562
           
ตั้งกระทู้ใหม่ ดูกระทู้ทั้งหมด
หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ จำนวนผู้ตอบ จำนวนผู้ชม วันที่
webboard ขายยางเครป,ยาง compound A,B และซ่อมสร้างเครื่องจักร ยางพาราทุกชนิด psc.r 0 6 17  กุมภาพันธ์  2563
webboard มือสอง18นิ้วขึ้นไป nakint 0 5 10  กุมภาพันธ์  2563
webboard ขายยางธรรมชาติ สารเคมี และมาสเตอร์แบทสี be;; 0 29 2  กันยายน  2562
webboard รับโค่นไม้ยางพารา รับซื้อไม้ยางพารา ภาคตะวันออก ชยพัทธ์ คร 0 29 7  สิงหาคม  2562
webboard แปรรูปยางพารา ศรัญญา 1 47 1  สิงหาคม  2562
           

 

กฎ กติกา ในการร่วมแสดงความคิดเห็น
      1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
      2. ทุกความคาดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
      3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น

การเข้าร่วมในกิจกรรมของเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นการตั้งกระทู้ หรือการร่วมแสดงความเห็นในกระทู้ต่างๆ ในเว็บไซต์ จึงจำเป็นต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสังคมส่วนรวม การควบคุมและดูแลอาจไม่สามารถทำได้อย่างทั่วถึง เพราะทุกคนสามารถพิมพ์ข้อความต่างๆ เข้ามาได้โดยอิสระขึ้นอยู่กับสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ร่วมกิจกรรมว่าจะมีมากน้อยเพียงไร ดังนั้นทางทีมงานสมาคมยางพาราไทย จึงไม่อาจร่วมรับผิดชอบในข้อความทุกข้อความที่ส่งเข้ามา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกๆ ท่านที่ร่วมกิจกรรมด้วยดี และใคร่ขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านช่วยเป็นหูเป็นตาสอดส่องกระทู้ที่เข้าข่ายผิดกฎ กติกา มารยาทดังกล่าว หากพบก็โปรดแจ้งได้ภายในแต่ละกระทู้ได้ในทันที โดยทีมงานสมาคมยางพาราไทยจะพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป


 

 

หน้าหลัก  |  รายชื่อสมาชิก  |  ข่าวสาร  |  กิจกรรม  |  ราคายาง  |  สถานการณ์ยางพารา  |  สถิติยางพารา  |  คุยกันเรื่องยาง  |  เชื่อมโยงเว็บไซต์  |  ติดต่อสอบถาม

สมาคมยางพาราไทย  45, 47 ถนนโชติวิทยะกุล 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์  074-429011-2 , 074-429311     โทรสาร  074-429312     E-mail:  tra@csloxinfo.com

 

©Copyright 2007. All Rights Reserved. Developed by ME-FI dot com