THAI NR
  facebook
corner corner
May 2017
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 
     

24-5-2017
ประชุมหารือทางธุรกิจร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐจากประเทศอียิปต์
24-5-2017
สัมมนา e-Trade Facilitation เรื่อง “The New Change to e-Tax invoice”
24-5-2017
สัมมนาเชิงปฏิบัติการคลินิกเอสเอ็มอีสัญจรตามแนวประชารัฐ
26-5-2017
สัมมนาหลักสูตร “มาตรการส่งเสริมการลงทุนภายใต้ยุทธศาสตร์ใหม่”
30-5-2017 ถึง 31-5-2017
ประชุมธุรกิจการค้าและการลงทุน Sri Lanka Investment & Business Conclave 2017

คลิกดูปฏิทินกิจกรรมทั้งหมดสมาชิกสมาคมยางพาราไทย TRA Membership

iconบริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (สตูล) จำกัด
iconบริษัท ฉลองอุตสาหกรรมน้ำยางข้น จำกัด
iconชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางจันทบุรี
iconบริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด
iconบริษัท เซาท์แลนด์รับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท ตรังลาเท็คซ์ จำกัด
iconบริษัท ถาวรอุตสาหกรรมยางพารา (1982) จำกัด
iconบริษัท ถารรอุตสาหกรรมยางแท่ง จำกัด
iconบริษัท เทอราโกร จำกัด
iconบริษัท ทองไทย เอ็น.บี. จำกัด
iconบริษัท ทองไทย รับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน)
iconบริษัท ไทยแมค เอสทีอาร์ จำกัด
iconบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
iconบริษัท ไทยเทครับเบอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
iconบริษัท ไทยแสงรับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท ทุ่งสงสี่สวัสดิ์ จำกัด
iconบริษัท นิยมรับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท บี.ไรท์. รับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท พี.ซี. รับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท แพนสตาร์ จำกัด
iconบริษัท เพียรประดิษฐ์รับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท มาล์เทครับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท มิตรไทยโฮลดิ้ง จำกัด
iconบริษัท เม้งไต๋ จำกัด
iconบริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด
iconบริษัท ยางไทยเอเชีย จำกัด
iconบริษัท ยูนิแมครับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท รันนา (ประเทศไทย) จำกัด
iconบริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด
iconบริษัท ศรีเจริญรับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
iconบริษัท สะเดา พี.เอส. รับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท อาร์วัน อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
iconบริษัท อินเตอร์รับเบอร์ลาเท็กซ์ จำกัด
iconบริษัท ไทยอีสเทิร์นรับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท เอ.ที.เอส. รับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท แอล ที การยาง จำกัด
iconบริษัท ไต๋รับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท ทองไทย เอ.เอส. จำกัด
iconบริษัท ทีที อุตสาหกรรมยาง จำกัด
iconบริษัท ย่งล้งรับเบอร์ จำกัด
iconสหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอบ่อทอง จำกัด
iconบริษัท แกรนด์รับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท ไทยรับเบอร์ เอช พี เอ็น อาร์ จำกัด
iconองค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
iconบริษัท วงศ์บัณฑิต ชุมพร จำกัด
iconบริษัท เซาท์-อีสต์ รับเบอร์ จำกัด
iconห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ทีเค. เจริญรุ่งเรือง
iconบริษัท ชุนเจริญรับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท ศุภาคย์ จำกัด

 
iconRubber Research Institute of Thailand (RRIT)
iconRubber Estate Organisation
iconOffice of Replanting Aid Fund, Ministry of Agricultural and Cooperative (ORRAF/MOAC)
iconThai Industrial Standards Institute (TISI)
?????????
 
icon รายงานสภาวะอุตสาหกรรมฯเดือนมีนาคม 60 - Industry Report March 2017   

icon Speeches from TRA Annual Dinner 2017   

icon ผลกระทบด้านนโยบายเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนของสหรัฐฯ-The impact of economic, trade and investment policy of the United States.   

icon รายงานสภาวะอุตสาหกรรมฯเดือน ธค 59 - Industry report December 2016   

icon บทบาทธนาคารแห่งประเทศไทยท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง   


Ads

Google

 
วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ## ยินดีต้อนรับ ## สมาคมยางพาราไทย ## TRA ##
 
คาดการณ์ราคายาง 
24 
พ.ค.
 2560 
ราคายางมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นในทิศทางเดียวกับตลาดล่วงหน้าโตเกียว จากการอ่อนค่าของเงินเยน และมีปัจจัยสำคัญที่เอื้อต่อราคายางคือ ภาวะฝนตกหนัก ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ขณะที่ผู้ประกอบการในประเทศยังมีความต้องการซื้อ อีกทั้งราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังได้รับแรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจที่สดใสของกลุ่มประเทศยูโรโซน และการที่สหรัฐฯ เสนองบประมาณประจำปี 2018 (2561) ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการขยายตัวร้อยละ 3.0 24 
พ.ค.
 2560 
ยางแผ่นดิบ 
XX 
(
+
 0.00
)
 
ยางแผ่นรมควันชั้น 3 
XX 
(
+
 0.00
)
 
#
 น้ำยางสด ณ โรงงาน 
XX 
(
+
 0.00
)
 
 
#
 เศษยาง (100%) ณ โรงงาน 
XX 
(
+
 0.00
)
 
## TRA ## 

        บทบาทไทยในสมาคมยางนานาชาติ

สมาคมยางนานาชาติก่อตั้งขึ้นที่เมืองออตตาวา ประเทศแคนาดา เมื่อปี 2514 ด้วยความร่วมมือของสมาคมการค้าจากประเทศผู้ผลิตและผู้ใช้ยางพารา มีสมาชิกทั้งหมด 21 องค์กร จาก 13 ประเทศ โดยสมาคมยางพาราไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกแรกเริ่ม และเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารซึ่งประกอบด้วย 9 สมาคมการค้า จากประเทศผู้ผลิตยาง 4 สมาคม และประเทศผู้ใช้ยาง 5 สมาคม มีวาระการบริหารงาน 2 ปี วัตถุประสงค์หลักของสมาคมยางนานาชาติคือ การกำหนดกฎเกณฑ์ทางด้านการค้ายาง การจัดทำสัญญาซื้อขายยางระหว่างประเทศด้วยความเป็นธรรม ประสานความร่วมมือด้านการผลิต การค้า และการใช้ยางธรรมชาติระหว่างประเทศผู้ผลิตยางและประเทศผู้ใช้ยาง และการแก้ปัญหาธุรกิจยาง รวมทั้งการพัฒนาการค้ายางอย่างเป็นธรรม  สมาคมยางนานาชาติได้รับการยอมรับว่ามีบทบาทสำคัญในการค้ายางระดับโลก ปัจจุบันสำนักงานกองเลขานุการสมาคมยางนานาชาติ ตั้งอยู่ที่สมาคมยางพาราไทย

สมาคมยางนานาชาติมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารทุกปี และประชุมสามัญประจำ 2 ปี โดยในปี 2560 นายสุเมธ สินเจริญกุล ประธานสมาคมยางนานาชาติ พร้อมด้วย นายศุภเดช อ่องสกุล เลขานุการบริหารสมาคมยางนานาชาติ นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมยางพาราไทย และนายประสิทธิ์ เพชรหนูเสด เจ้าหน้าที่สมาคมฯ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมยางนานาชาติ และประชุมสามัญประจำ 2 ปี เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม Marina Mandarin ประเทศสิงคโปร์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากตลาดโภคภัณฑ์ยางมาเลเซีย(MRE) ตลาดแลกเปลี่ยนสิงคโปร์(SGX SICOM)  สมาคมยางยุโรป(RTAE) สมาคมยางญี่ปุ่น(RTAJ) สมาคมยางอินโดนีเซีย(GAPKINDO) สมาคมยางสิงคโปร์(RTAS) สมาคมยางเวียดนาม(VRA) และสมาคมผู้ปลูกและผู้ผลิตยางเมียนมาร์(MRPPA)

ในโอกาสเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมยางนานาชาติ นายสุเมธ สินเจริญกุล ประธานสมาคมยางนานาชาติ ได้กล่าวว่าปีที่ผ่านมาเป็นปีที่ท้าทายอย่างมากในอุตสาหกรรมยาง ราคายางลดลงอย่างรุนแรง ท่ามกลางเงินดอลลาร์แข็งค่าและเศรษฐกิจโลกชะลอตัว การเก็งกำไรอย่างรุนแรงจากตลาดล่วงหน้าเซี่ยงไฮ้ ส่งผลกระทบต่อความผันผวนของราคายาง และไม่สะท้อนราคาที่แท้จริง นักลงทุนจำนวนมากได้ถอนการลงทุนในตลาด SGX SICOM และ TOCOM ส่งผลให้จำนวนสัญญาใน SGX SICOM  ลดลงจากวันละ 8,000-10,000 Lots เป็น 2,000 Lots ถึงเวลาแล้วที่เราต้องเป็นผู้นำสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อวงจรนี้ โดยลดการเก็งกำไรและลดจำนวนพ่อค้าคนกลาง(dealer)โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดล่วงหน้าเซี่ยงไฮ้  นอกจากนี้ท่านได้ตั้งข้อสังเกตการเสนอข่าวที่ส่งผลกระทบด้านลบต่อตลาดของ India Times อ้างอิงข้อมูล ANRPC  เมื่อวันที่ 9 มีนาคม2560  ได้เสนอหัวข้อข่าวว่าในปี 2017 ผลผลิตยางธรรมชาติจะเกินความต้องการกว่า 3 ล้านตัน ข้อเท็จจริงคือเป็นสถิติการผลิตและการใช้เฉพาะสมาชิกของประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ ไม่รวมสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลี และสหภาพยุโรป  เป็นต้น การเสนอหัวข้อข่าวดังกล่าวส่งผลกระทบด้านลบต่อตลาดยางพารา

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมยางนานาชาติ ได้หารือในประเด็นสำคัญคือการเสนอตัวอย่างยางแผ่นรมควันชั้น1-5 ตามมาตรฐาน Green Book อ้างอิง RSS Master Samples ปี 1968  ซึ่งได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารสมาคมยางพาราไทยแล้วเมื่อวันที่  22 กุมภาพันธ์ 2560  และข้อเสนอขอแก้ไขสัญญาการค้ายางแท่ง(IRA Contract for TSR) ซึ่งคณะกรรมการบริหารสมาคมยางนานาชาติได้มีมติเห็นชอบและจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560   ส่วนการประชุมสามัญประจำ 2 ปี สมาคมยางนานาชาติ มีวาระสำคัญคือการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมยางนานาชาติชุดใหม่ปี 2017-2018 และตำแหน่งประธานและรองประธานสมาคมยางนานาชาติ ที่ประชุมมีมติคงรายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมยางนานาชาติชุดเดิม โดยเปลี่ยนแปลงเฉพาะสมาคมยางญี่ปุ่นเป็นสมาคมผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยางญี่ปุ่น(JRMA) และคงตำแหน่งประธาน นายสุเมธ สินเจริญกุล  รองประธาน Mr. Howard Evans เลขานุการบริหาร นายศุภเดช อ่องสกุล รวมทั้งกองเลขานุการสมาคมยางพาราไทย อีกวาระหนึ่ง

ในนามสมาคมยางพาราไทย ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่สมาคมฯ ได้รับความไว้วางใจดำรงตำแหน่งประธานสมาคมยางนานาชาติในอีกวาระหนึ่ง และขอขอบคุณนายสุเมธ สินเจริญกุล ประธานสมาคมยางนานาชาติ  และนายศุภเดช อ่องสกุล เลขานุการบริหารสมาคมยางนานาชาติ ตลอดจนกองเลขานุการสมาคมยางพาราไทย  ในการบริหารจัดการองค์กรระดับนานาชาติได้ประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยม  ผมคาดหวังว่าสมาคมยางนานาชาติจะมีบทบาทสำคัญในการประสานความร่วมมือระหว่างสมาคมการค้ายางจากประเทศผู้ผลิตและผู้ใช้ยางเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยางโลกให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป

thainr สารจากนายกสมาคมฯ   เมษายน  2560     
  • �Ԩ������û�Ъ��
  • �Ԩ������û�Ъ��
    iconกิจกรรมประชุมทั้งหมด  
ประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านเสถียรภาพราคายาง ครั้งที่ 4
icon 23  พฤษภาคม  2560
ด้วยการยางแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ (ANRPC) กำหนดจัดประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านเสถียรภาพราคายาง ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมบุรี ศรีภู บูติกโฮเต็ล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในการนี้นายศุภเดช อ่องสกุล รองเลขาธิการสมาคมยางาพาราไทย และนางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จ..
ประชุมคณะกรรมการกำกับแผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ (คณะที่ 1) กลุ่มเรื่องยางพารา ครั้งที่ 2/2560
icon 17  พฤษภาคม  2560
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการกำกับแผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ (คณะที่ 1) กลุ่มเรื่องยางพารา ครั้งที่ 2/2560 ในวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 12.30-13.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์ ชั้น 2 อาคาร วช. 2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัย..
ประชุม 18th Meeting of the Technical Committee on Contract Matters (TCCM) และ 18th Meeting of the Economics & Statistics Committee (ESC)
icon 13  พฤษภาคม  2560
ด้วยสภาธุรกิจยางอาเซียน กำหนดจัดการประชุม 18th Meeting of the Technical Committee on Contract Matters (TCCM) และ 18th Meeting of the Economics & Statistics Committee (ESC) ในวันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้อง Lotus Suite 7 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิล์ ในการน..
สัมมนา “นวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาดสำหรับอุตสาหกรรมยางพารา ปาล์มน้ำมัน และอาหารทะเลแปรรูปของประเทศไทย”
icon 27  เมษายน  2560
สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับกองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้กำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “นวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาดสำหรับอุตสาหกรรมยางพารา ปาล์มน้ำมัน และอาหารทะเลแปรรูปของประเทศไทย” ครั้งที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 8.30-16.30 น. ณ โรงแรมหรรษาเ..
ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจำปี ครั้งที่ 50 สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
icon 26  เมษายน  2560
คณะกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจำปี ครั้งที่ 50 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 11.00 น. ณ ห้องนภาลัยบอลรูม โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ในการนี้ นายไชยยศ สินเจริญกุล นายกสมาคมยางพาราไทย และนางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม..
ประชุมคณะกรรมการกำกับแผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ (คณะที่ 1) กลุ่มเรื่องยางพารา ครั้งที่ 2/2560
icon 17  พฤษภาคม  2560
ประชุม 18th Meeting of the Technical Committee on Contract Matters (TCCM) และ 18th Meeting of the Economics & Statistics Committee (ESC)
icon 13  พฤษภาคม  2560
สัมมนา “นวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาดสำหรับอุตสาหกรรมยางพารา ปาล์มน้ำมัน และอาหารทะเลแปรรูปของประเทศไทย”
icon 27  เมษายน  2560
ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจำปี ครั้งที่ 50 สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
icon 26  เมษายน  2560
    iconกิจกรรมพิเศษทั้งหมด  
TRA ANNUAL DINNER 2017
icon  15  พฤษภาคม  2560
ด้วยสมาคมยางพาราไทย ได้กำหนดจัดงานเลี้ยง TRA Annual Dinner 2017 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ  ในวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560 เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักธุรกิจยางจากทั่วโลก ..
การแข่งขันกอล์ฟประจำปี 2560
icon  12  พฤษภาคม  2560
การแข่งขันกอล์ฟ TRA Golf Tournament 2017 ณ สนาม Riverdale Golf & Country Club จ.ปทุมธานี ในวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560 เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักธุรกิจยางจากทั่วโลก..
The Financial Times เข้าพบสมาคมยางพาราไทย
icon  25  เมษายน  2560
คุณศุภเดช อ่องสกุล รองเลขาธิการสมาคมยางพาราไทย ให้การต้อนรับ Mr. Dan Gallucci (The Financial Times) พร้อมให้การสัมภาษณ์ในหัวข้อ สถานการ์ยางพาราในปัจจุบัน เมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14.30 น. ณ สมาคมยางพาราไทย อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา..
งาน China Rubber Conference and China Rubber Expo 2017 (CRC & CRE 2017)
icon  16  มีนาคม  2560
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2560 นายศุภเดช อ่องสกุล รองเลขาธิการ สมาคมยางพาราไทย เป็นผู้แทนนายกสมาคมฯ เข้าร่วมงานและเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "Natural Rubber, Synthetic Rubber and Futures" ณ เมืองกว่างโจว สาธารณณัฐประชาชนจีน..
ประชุมคณะทำงานจัดงานเลี้ยงและการแข่งขันกอล์ฟ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 พร้อมชิมอาหาร
icon  10  มีนาคม  2560
ด้วยสมาคมยางพาราไทย ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะทำงานจัดงานเลี้ยงและการแข่งขันกอล์ฟ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 พร้อมชิมอาหาร ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 10.30-13.00 น. ณ ห้องประชุม Boardroom ชั้น 23 และเชิญชิมอาหารร่วมกัน ณ ห้อง Lotus Suite 15 ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ..
การแข่งขันกอล์ฟประจำปี 2560
icon 12  พฤษภาคม  2560
The Financial Times เข้าพบสมาคมยางพาราไทย
icon 25  เมษายน  2560
งาน China Rubber Conference and China Rubber Expo 2017 (CRC & CRE 2017)
icon 16  มีนาคม  2560
ประชุมคณะทำงานจัดงานเลี้ยงและการแข่งขันกอล์ฟ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 พร้อมชิมอาหาร
icon 10  มีนาคม  2560
 
thai nr thai nr

  • �������
  • �������
  • �������
 
thai nr thai nr

 ตั้งกระทู้ใหม่ ดูกระทู้ทั้งหมด
หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ จำนวนผู้ตอบ จำนวนผู้ชม วันที่
webboard สเตียริกแอซิด, กรดสเตียริก, สเตียริกเอซิด, Stearic acid, Stearic acid price Technical Sales 0 3 21  พฤษภาคม  2560
webboard ขายหมอนยางพารา tuck 0 6 17  พฤษภาคม  2560
webboard “TFEX RSS3D Futures: Trade on Tour” @ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช ADMIN 0 10 17  พฤษภาคม  2560
webboard จำหน่ายหมวกกันฝนต้นยางพารา อาร์ท 0 4 16  พฤษภาคม  2560
webboard ต้องการกล้ายางพาราจำนวนมาก อาร์ท 0 4 16  พฤษภาคม  2560
webboard ต้องการมือสอง ชื้อมือสอง 0 11 13  พฤษภาคม  2560
webboard เศษยางพาราจากอุตสาหกรรมหมอนและที่นอนจากยางพารา Wirun 0 20 5  พฤษภาคม  2560
webboard รับทำอะไหล่เครื่องผลิตหมอน TANAWADEE 0 14 26  เมษายน  2560
webboard รับบิ้วเครื่องผลิตหมอนยางพาราและเปลี่ยนแบบหล่อหมอน TANAWADEE 0 15 26  เมษายน  2560
webboard เศษยางจากอุตสาหกรรมหมอนยางพารา tuck 0 22 26  เมษายน  2560
           
ตั้งกระทู้ใหม่ ดูกระทู้ทั้งหมด
หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ จำนวนผู้ตอบ จำนวนผู้ชม วันที่
webboard สเตียริกแอซิด, กรดสเตียริก, สเตียริกเอซิด, Stearic acid, Stearic acid price Technical Sales 0 3 21  พฤษภาคม  2560
webboard เชิญสัมมนา เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนภายใต้ยุทธศาสตร์ใหม่ ณ นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ สุนิสา 0 6 18  พฤษภาคม  2560
webboard ต้องการกล้ายางพาราจำนวนมาก อาร์ท 0 3 16  พฤษภาคม  2560
webboard ชื้อยางเครพ Tipo rubber 0 16 13  พฤษภาคม  2560
webboard ต้องการชื้อด่วน ต้องการด่ว 0 22 13  พฤษภาคม  2560
webboard ขาย STR20 ส่งกรุงเทพและปริมนทลมีอยู่ 5 ตัน นิล 0 25 5  พฤษภาคม  2560
webboard คนเคยทำธุรกิจยางพารา เล่าสู่กันฟัง 2 123 17  เมษายน  2560
webboard จำหน่ายเครื่องรีดยางเครป เครื่องสับยาง สายพาน ถูกที่สุด ณัฐสกรรจ์ 0 127 12  เมษายน  2560
webboard จำหน่ายหมวกกันฝนต้นยางพารา 0 15 3  เมษายน  2560
webboard รับสมัคร คนกรีดยางพารา จังหวัดระยอง Lotus 1 44 31  มีนาคม  2560
           

 

กฎ กติกา ในการร่วมแสดงความคิดเห็น
      1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
      2. ทุกความคาดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
      3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น

การเข้าร่วมในกิจกรรมของเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นการตั้งกระทู้ หรือการร่วมแสดงความเห็นในกระทู้ต่างๆ ในเว็บไซต์ จึงจำเป็นต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสังคมส่วนรวม การควบคุมและดูแลอาจไม่สามารถทำได้อย่างทั่วถึง เพราะทุกคนสามารถพิมพ์ข้อความต่างๆ เข้ามาได้โดยอิสระขึ้นอยู่กับสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ร่วมกิจกรรมว่าจะมีมากน้อยเพียงไร ดังนั้นทางทีมงานสมาคมยางพาราไทย จึงไม่อาจร่วมรับผิดชอบในข้อความทุกข้อความที่ส่งเข้ามา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกๆ ท่านที่ร่วมกิจกรรมด้วยดี และใคร่ขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านช่วยเป็นหูเป็นตาสอดส่องกระทู้ที่เข้าข่ายผิดกฎ กติกา มารยาทดังกล่าว หากพบก็โปรดแจ้งได้ภายในแต่ละกระทู้ได้ในทันที โดยทีมงานสมาคมยางพาราไทยจะพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป 
top

หน้าหลัก  | รายชื่อสมาชิก  | ข่าวสาร | กิจกรรม | ราคายาง | สถานการณ์ยางพารา | สถิติยางพารา | คุยกันเรื่องยาง | เชื่อมโยงเว็บไซต์ | ติดต่อสอบถาม

สมาคมยางพาราไทย  45-47 ถนนโชติวิทยะกุล 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์  074-429011-2 , 074-429311     โทรสาร  074-429312     E-mail  tra@csloxinfo.com
©Copyright 2007. All Rights Reserved. Designed by ME-FI dot com