E-Magazine facebook
 
ประกาศราคากลางเปิดตลาด วันที่ 23 กันยายน 2562 ยางแผ่นดิบคุณภาพดี (ความชื้นไม่เกิน 3 %) 40.05 บาท/กิโลกรัม ยางแผ่นรมควันชั้น 3 (ไม่อัดก้อน) 40.68 บาท/กิโลกรัม |DAILY RUBBER PRICES on 20 September 2019 (in US cents/kg) : TRA: STR20 138.57  RSS 3  152.02 GAPKINDO: SIR20 N.A. | MRE: SMR20 134.15 | RTAS: TSR20 132.60  RSS 3  146.00 | VRA: SVR10 138.50ARDC: CSR10 N.A.|

 
   สารจากนายกสมาคมยางพาราไทย
   การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมยางไทย
สถานการณ์การผลิตและส่งออกยางพาราของไทยในขณะนี้มีสัญญาณชะลอตัว การส่งออกยางแปรรูปขั้นต้นของไทยในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ มีปริมาณทั้งสิ้น 2.31ล้านตัน ลดลง 9.18 เปอร์เซ็นต์ สร้างมูลค่าการส่งออกรวม 9.87 หมื่นล้านบาท ลดลง 14.27 เปอร์เซ็นต์ จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (ข้อมูลจากกรมศุลกากร) เนื่องจากได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจที่ตกต่ำซึ่งมีสาเหตุจากสงครามการค้า ทำให้ความต้องการใช้ยางในตลาดโลกชะลอตัวลง โดยเฉพาะตลาดจีน ซึ่งเป็นตลาดยางที่ใหญ่ที่สุดของโลก 

ภาคการส่งออกยางพาราของไทย ประสบกับความท้าทายหลายรูปแบบ ซึ่งฉุดรั้งความสามารถในการแข่งขันกับประเทศผู้ผลิตอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงสินเชื่อ อัตราแลกเปลี่ยน ต้นทุนในการผลิต และสิทธิประโยชน์ด้านการค้า โดยสถาบันการเงินเพิ่มความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อแก่อุตสาหกรรมยาง เนื่องจากเป็นธุรกิจมีความเสี่ยงสูง จึงทำให้มีผู้ประกอบการหลายรายเลิกและหยุดกิจการ เนื่องจากไม่ได้รับการสนับสนุนทางการเงิน นอกจากนี้มีนักลงทุนจากประเทศจีนเข้ามาร่วมหุ้นในธุรกิจยาง ในขณะที่มีผู้ประกอบการรายใหญ่เร่งนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อระดมทุน ประการที่สอง อัตราแลกเปลี่ยนไทยที่แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนทำลายสถิติสูงสุดในรอบ 6 ปี ทำให้ราคายางไทยสูงกว่าประเทศคู่แข่งอย่างประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย ประการที่สาม ผู้ผลิตยางล้อนำเข้ายางจากแอฟริกาและอเมริกาใต้มากขึ้น รวมถึงน้องใหม่อย่างเมียนมาร์ เนื่องจากราคาต่ำกว่าไทย ทั้งด้านต้นทุนการผลิต และไม่มีค่าเซส ประการที่สี่ สิทธิประโยชน์ด้านการค้า การเจรจาการค้าระหว่างประเทศของไทยได้หยุดชะงักไปก่อนจะมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ในขณะที่เวียดนามได้เจรจาการค้าเสรีกับสหภาพยุโรปได้สำเร็จ อีกทั้งมาเลเซียอยู่ในหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) ทำให้ไม่ต้องเสียภาษี จึงมีความได้เปรียบในการแข่งขัน

ขณะนี้ประเทศไทยมีความพร้อมในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยรัฐบาลมีนโยบายการตลาดนำการเกษตร เพื่อให้ทันสถานการณ์ รักษาฐานการตลาดเดิมและสร้างตลาดใหม่เพิ่มขึ้น มุ่งขยายการส่งออกอย่างยั่งยืนและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน นอกจากนี้รัฐบาลจะเร่งการเจรจาการค้า ไม่ว่าจะเป็นการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป (FTA ไทย-อียู) เพื่อเป็นฐานหรือศูนย์กลางการผลิตและกระจายสินค้า ไปยังสหภาพยุโรป นอกจากนี้รัฐบาลควรเร่งเจรจาความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) และหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP)

จากข้อมูลข้างต้น สมาคมยางพาราไทยเห็นว่าการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเป็นเรื่องที่สำคัญ อันจะทำให้ประเทศไทยยังคงเป็นที่หนึ่งในด้านการส่งออกยางพารา และเป็นฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ยางที่สำคัญของโลก เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยางให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

สารจากนายกสมาคมฯ เดือน  สิงหาคม  2562     


   กิจกรรมสมาคมฯ

    iconกิจกรรมสมาคมฯ ทั้งหมด  
การประชุมผู้มีส่วนได้เสียเพื่อพิจารณาร่างผลการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ และเครื่องมือในการประเมิน สาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยางพารา (อุตสาหกรรมยางล้อ)
icon 23  กันยายน  2562
ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดการประชุมผู้มีส่วนได้เสียเพื่อพิจารณาร่างผลการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ และเครื่องมือในการประเมิน สาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยางพารา (อุตสาหกรรมยางล้อ) ในวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 406 ชั้น 4 อาคารสุขประชาวาจานนท์..
การประชุมติดตามความก้าวหน้าของงานวิจัย (Flagship Project)
icon 19  กันยายน  2562
ด้วยสำนักประสานงานชุดโครงการยางพารา กำหนดจัดการประชุมติดตามความก้าวหน้าของงานวิจัย (Flagship Project) แบบมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการของประเทศด้านยางพารา ปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 18-19 กันยายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และโครงการวิจัย จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นในกระบวนการผลิตยางก้อนถ้วยและว..
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 8/2562 และร่วมประชุมหารือกับคณะจากตลาดสินค้าโภคภัณฑ์โตเกียว (TOCOM)
icon 13  กันยายน  2562
สมาคมยางพาราไทย กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 8/2562 และร่วมประชุมหารือกับคณะจากตลาดสินค้าโภคภัณฑ์โตเกียว (TOCOM) ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 11.00-13.00 น. ณ ห้องอาหาร Agehan ชั้น 2 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพ..
IMT-GT Business Forum 2019
icon 10  กันยายน  2562
ด้วยสภาธุรกิจ IMT-GT JBC ประเทศไทย กำหนดการจัด IMT-GT Business Forum 2019 ขึ้น ในวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 ณ จังหวัดกระบี่ โดยมีหัวข้อในการสนทนา คือ "Developments and Opportunities for the Rubber industry" ในการนี้นายศุภเดช อ่องสกุล รองเลขาธิการสมาคมยางพาราไทย เป็นผู้แทนเข้าร่วมเป็นวิทยากรในโอกา..
การประชุมคณะทำงานด้านผลิตภัณฑ์ยาง ภายใต้คณะทำงานที่ปรึกษาด้านมาตรฐานและคุณภาพของอาเซียน ครั้งที่ 29 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง
icon 4  กันยายน  2562
ด้วยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กำหนดจัดการประชุมคณะทำงานด้านผลิตภัณฑ์ยาง ภายใต้คณะทำงานที่ปรึกษาด้านมาตรฐานและคุณภาพของอาเซียน ครั้งที่ 29 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง (The 29th Meeting of the ACCSQ Rubber-Based Product Working Group (RBPWG) and Its Related Meetings) ระหว่างวันที่ 4-6 ก..
การประชุมติดตามความก้าวหน้าของงานวิจัย (Flagship Project)
icon 19  กันยายน  2562
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 8/2562 และร่วมประชุมหารือกับคณะจากตลาดสินค้าโภคภัณฑ์โตเกียว (TOCOM)
icon 13  กันยายน  2562
IMT-GT Business Forum 2019
icon 10  กันยายน  2562
การประชุมคณะทำงานด้านผลิตภัณฑ์ยาง ภายใต้คณะทำงานที่ปรึกษาด้านมาตรฐานและคุณภาพของอาเซียน ครั้งที่ 29 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง
icon 4  กันยายน  2562

   ข่าวสาร

    ข่าวสารทั้งหมด
'เกาหลีใต้' เปิดศึก 'ญี่ปุ่น' ร้อง WTO ปมสงครามการค้า  new 23  กันยายน  2562
ไทยเปิดเกมรุกดันสินค้าเกษตรสู่ตลาดจีน  new 23  กันยายน  2562
ส่งออกไทย 8 เดือนแรกของปี ’62 หดตัว 2.2%  new 23  กันยายน  2562
ยางพาราของจีนยังคงซบเซา  new 23  กันยายน  2562
กยท.หนุนแปรรูปยางเพิ่มอำนาจต่อรอง  new 23  กันยายน  2562
"สนธิรัตน์" ชี้ยังไม่จำเป็นเพิ่มสำรองน้ำมัน  new 20  กันยายน  2562
‘ไทย’ จ่อเป็นฐานผลิตรถยนต์สำคัญของภูมิภาค ยอดแตะ 2.5 ล้านคันในปี 2030  new 20  กันยายน  2562
คลังกังวลเฟดลดดอกเบี้ยกดบาทแข็งฉุดส่งออก หวังแบงก์ชาติดูแลให้สอดคล้องกับคู่แข่ง-ขณะที่หนี้ครัวเรือนเอาอยู่  new 20  กันยายน  2562
พลาสติกผสมยางพารา  new 19  กันยายน  2562
“ส่งออก”โอกาสในอุปสรรค  new 18  กันยายน  2562
   


 ตั้งกระทู้ใหม่ ดูกระทู้ทั้งหมด
หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ จำนวนผู้ตอบ จำนวนผู้ชม วันที่
webboard ยาง ads PTR 0 22 26  สิงหาคม  2562
webboard แจ้งประชาสัมพันธ์สัมมนา "Development of Rubber Technology"(ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ประชาสัมพั 2 35 13  สิงหาคม  2562
webboard แปรรูปยางพารา ศรัญญา 0 43 1  สิงหาคม  2562
webboard เปิดอบรมหลักสูตร"เทคนิคการออกสูตรและปรับปรุงสมบัติเฉพาะของยาง 4/07/2562" ประชาสัมพั 1 43 10  มิถุนายน  2562
webboard ขายสวนยาง​ จ.เลย 0 42 5  มิถุนายน  2562
           
ตั้งกระทู้ใหม่ ดูกระทู้ทั้งหมด
หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ จำนวนผู้ตอบ จำนวนผู้ชม วันที่
webboard ขายยางธรรมชาติ สารเคมี และมาสเตอร์แบทสี be;; 0 7 2  กันยายน  2562
webboard รับโค่นไม้ยางพารา รับซื้อไม้ยางพารา ภาคตะวันออก ชยพัทธ์ คร 0 6 7  สิงหาคม  2562
webboard แปรรูปยางพารา ศรัญญา 0 14 1  สิงหาคม  2562
webboard น้ำยางคัมปาว ดวงเด่น 8 114 9  พฤษภาคม  2562
webboard จำหน่ายกรดฟอร์มิค94% กรดอะซิติก99.85% บริษัท พัน 0 27 3  พฤษภาคม  2562
           

 

กฎ กติกา ในการร่วมแสดงความคิดเห็น
      1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
      2. ทุกความคาดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
      3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น

การเข้าร่วมในกิจกรรมของเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นการตั้งกระทู้ หรือการร่วมแสดงความเห็นในกระทู้ต่างๆ ในเว็บไซต์ จึงจำเป็นต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสังคมส่วนรวม การควบคุมและดูแลอาจไม่สามารถทำได้อย่างทั่วถึง เพราะทุกคนสามารถพิมพ์ข้อความต่างๆ เข้ามาได้โดยอิสระขึ้นอยู่กับสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ร่วมกิจกรรมว่าจะมีมากน้อยเพียงไร ดังนั้นทางทีมงานสมาคมยางพาราไทย จึงไม่อาจร่วมรับผิดชอบในข้อความทุกข้อความที่ส่งเข้ามา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกๆ ท่านที่ร่วมกิจกรรมด้วยดี และใคร่ขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านช่วยเป็นหูเป็นตาสอดส่องกระทู้ที่เข้าข่ายผิดกฎ กติกา มารยาทดังกล่าว หากพบก็โปรดแจ้งได้ภายในแต่ละกระทู้ได้ในทันที โดยทีมงานสมาคมยางพาราไทยจะพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป


 

 

หน้าหลัก  |  รายชื่อสมาชิก  |  ข่าวสาร  |  กิจกรรม  |  ราคายาง  |  สถานการณ์ยางพารา  |  สถิติยางพารา  |  คุยกันเรื่องยาง  |  เชื่อมโยงเว็บไซต์  |  ติดต่อสอบถาม

สมาคมยางพาราไทย  45, 47 ถนนโชติวิทยะกุล 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์  074-429011-2 , 074-429311     โทรสาร  074-429312     E-mail:  tra@csloxinfo.com

 

©Copyright 2007. All Rights Reserved. Developed by ME-FI dot com