THAI NR
  facebook
corner corner
July 2017
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
           
         

3-7-2017
ประชุมประจำปี 2560 ในหัวข้อเรื่อง “ขับเคลื่อนแผนฯ 12 สู่อนาคตประเทศไทย”
4-7-2017
ประชุมเพื่อหาแนวทางในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาจากการประกอบกิจการโรงงานยางพารา STR20 ในพื้นที
13-7-2017
ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดข้อเสนอแนะทางนโยบายในการพัฒนาศักยภาพของผู้ทำสวนยางพารา
13-7-2017 ถึง 14-7-2017
ประชุมความร่วมมือการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยียาง
17-7-2017
สัมมนา “โอกาสด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวในแอฟริกา”

คลิกดูปฏิทินกิจกรรมทั้งหมดสมาชิกสมาคมยางพาราไทย TRA Membership

บริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (สตูล) จำกัด
บริษัท แกรนด์รับเบอร์ จำกัด
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์การเกษตร จำกัด
บริษัท ฉลองอุตสาหกรรมน้ำยางข้น จำกัด
บริษัท ชุนเจริญรับเบอร์ จำกัด 
ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง จำกัด
บริษัท ซิน หย่วน ด้า รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด
บริษัท เซาท์แลนด์รับเบอร์ จำกัด
บริษัท เซาท์-อีสต์ รับเบอร์ จำกัด
บริษัท ตรังลาเท็คซ์ จำกัด
บริษัท ไต๋รับเบอร์ จำกัด
บริษัท ถาวรอุตสาหกรรมยางพารา (1982) จำกัด
บริษัท ทองไทย รับเบอร์ จำกัด
บริษัท ทองไทย เอ.เอส. จำกัด 
บริษัท ทองไทย เอ็น.บี. จำกัด
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ทีเค. เจริญรุ่งเรือง
บริษัท ทุ่งสงสี่สวัสดิ์ จำกัด
บริษัท เทอราโกร จำกัด
บริษัท ไทยเทครับเบอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท ไทยแมค เอสทีอาร์ จำกัด
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยแสงรับเบอร์ จำกัด
บริษัท ไทยารี รับเบอร์ จำกัด
บริษัท ไทยอีสเทิร์นรับเบอร์ จำกัด
บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน)
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด
บริษัท นิยมรับเบอร์ จำกัด
บริษัท บี.ไรท์. รับเบอร์ จำกัด
บริษัท พี.ซี. รับเบอร์ จำกัด
บริษัท เพียรประดิษฐ์รับเบอร์ จำกัด
บริษัท แพนสตาร์ จำกัด
บริษัท มาล์เทครับเบอร์ จำกัด
บริษัท มิตรไทยโฮลดิ้ง จำกัด
บริษัท ย่งล้งรับเบอร์ จำกัด 
บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด
บริษัท ยางไทยเอเชีย จำกัด
บริษัท ยูนิแมครับเบอร์ จำกัด
บริษัท รันนา (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด
บริษัท วงศ์บัณฑิต ชุมพร จำกัด 
บริษัท ศรีเจริญรับเบอร์ จำกัด
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
บริษัท ศุภาคย์ จำกัด 
สหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอบ่อทอง จำกัด
บริษัท สะเดา พี.เอส. รับเบอร์ จำกัด
ห้างหุ้นส่วน แสงตวัน รับเบอร์
บริษัท อาร์วัน อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท อาร์ซีเอ็มเอ (หาดใหญ่) จำกัด
บริษัท อินเตอร์รับเบอร์ลาเท็กซ์ จำกัด
บริษัท เอ.ที.เอส. รับเบอร์ จำกัด
บริษัท เอ็นเทคโพลิเมอร์ จำกัด
บริษัท เอ็มที เซ็นเตอร์เทรด จำกัด
บริษัท แอล ที การยาง จำกัด

 
iconRubber Authority of Thailand (ROAT)
iconOffice of Replanting Aid Fund, Ministry of Agricultural and Cooperative (ORRAF/MOAC)
iconThai Industrial Standards Institute (TISI)
?????????
 
icon ผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านเพาะปลูกยางพาราของไทย   

icon เกษตรวิถีพุทธ - Buddhist approach to agriculture By Mr. Witoon Hnoo-san   

icon รายงานสภาวะอุตสาหกรรมฯเดือนมีนาคม 60 - Industry Report March 2017   

icon Speeches from TRA Annual Dinner 2017   

icon ผลกระทบด้านนโยบายเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนของสหรัฐฯ-The impact of economic, trade and investment policy of the United States.   


Ads

Google

 
วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560  ## ยินดีต้อนรับ ## สมาคมยางพาราไทย ## TRA ##
 
ราคาประมูลตลาดกลางยางพาราสงขลา วันที่ 22 กันยายน 2560 # ยางแผ่นดิบ 50.90 บาท/กก. # ยางแผ่นรมควันชั้น 3 533.98 บาท/กก. # น้ำยางสด ณ โรงงาน DRC ไม่ต่ำกว่า 35% 50.00 าท/กก. # เศษยาง 100% ณ โรงงาน 43.00 บาท/กก. ## 

        พลิกวิกฤตเป็นโอกาสด้วยนวัตกรรมยางพารา

สถานการณ์ยางพาราครึ่งหลังปี 2560 คาดว่ามีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น ตามสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัว โดยเฉพาะจากประเทศจีน และการลงทุนในประเทศที่พัฒนาแล้วมีเพิ่มขึ้น  โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ(IMF) คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกจะขยายตัว 3.5% ในปี 2560 และเติบโต 3.6% ในปี 2561 อย่างไรก็ตามในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ราคาน้ำมันและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวลดลง ค่าเงินและปริมาณสต็อกยางจีนมีความผันผวน เป็นปัจจัยส่งผลให้ราคายางตกต่ำต่อเนื่องเป็นเวลานาน ทำให้เกษตรกรชาวสวนยางบางส่วนโค่นต้นยาง และหันไปประกอบอาชีพอื่น

ภายใต้สภาวะวิกฤตด้านราคายางเป็นโอกาสอันดีที่ไทยจะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสในการสร้างความยั่งยืน  โดยการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาแปรรูปยางดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์ยางเพื่อใช้ในประเทศและส่งออก เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มการใช้ยางในประเทศ ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการสร้างความยั่งยืนแก่อุตสาหกรรมยาง  โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ(เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ เครือข่ายนวัตกรรมยางพารา ซึ่งประกอบด้วย การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้จัดการประชุมความร่วมมือการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยียาง ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี โดยมุ่งหวังให้เป็นเวทีการพบปะ แลกเปลี่ยนทัศนะ และระดมความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่ความร่วมมือในการสร้างงานวิจัย และต่อยอดในเชิงพาณิชย์ต่อไป

สำหรับการวิจัยและพัฒนาด้านยางพาราที่มีการนำเสนอที่น่าสนใจคืองานวิจัยยางล้อ จากศูนย์เอ็มเทค สวทช. ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 โดยอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ และอุตสาหกรรมขนส่งและการบิน ได้แก่ งานวิจัยยางล้อยึดเกาะถนนเปียกได้ดี ยางล้อความต้านทานการหมุนต่ำ ยางล้อเสียงดังต่ำ และยางล้อไม่ใช้ลม (Lite Wheel) เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีผลงานวิจัยอื่น ๆ ได้แก่ นวัตกรรมแผ่นรองแผลกดทับจากโพลีเมอร์ผสมยางพารา สีเพ้นท์เสื้อผ้าจากยางพารา ยางจุกนมเทียมสำหรับลูกโค อิฐบล็อกจากคอนกรีตผสมน้ำยางพารา หรือนวัตกรรมยางพาราอัดก้อนบรรจุลงในตาข่ายแหสำหรับเป็นวัสดุดูดซับคราบน้ำมันที่ปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติและท้องทะเล เหล่านี้ล้วนเป็นผลงานที่โดดเด่นในการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการรวมตัวอย่างเข้มแข็งของเครือข่ายนวัตกรรม ในการทำวิจัยและสร้างนวัตกรรมอย่างยั่งยืน ซึ่งจะช่วยให้เกิดการเพิ่มผลผลิตในการส่งออก ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากยางพาราในประเทศเพิ่มขึ้น

สมาคมยางพาราไทย ตระหนักถึงความสำคัญของการปรับตัวและการปรับเปลี่ยนมุมมองใหม่ในภาวะวิกฤตราคายางตกต่ำ และขอสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับยางพารา พัฒนาต่อยอดสินค้าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับยางพารา โดยการแปรรูปยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์ยางและนวัตกรรมใหม่ ออกสู่ตลาดไทยและตลาดโลก

thainr สารจากนายกสมาคมฯ   สิงหาคม  2560     
  • �Ԩ������û�Ъ��
  • �Ԩ������û�Ъ��
    iconกิจกรรมประชุมทั้งหมด  
ประชุมคณะรับรองมาตรฐานอาชีพ โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านเพาะปลูกยางพารา
icon 18  กันยายน  2560
ด้วยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดประชุมคณะรับรองมาตรฐานอาชีพ โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านเพาะปลูกยางพารา ในวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้อง 122 คณะท..
ประชุมระดับรัฐมนตรีสภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ (ITRC) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง
icon 15  กันยายน  2560
นายบัณฑิต เกิดวงศ์บัณฑิต เลขาธิการ สมาคมยางาพาราไทย นายศุภเดช อ่องสกุล รองเลขาธิการ สมาคมฯ และนางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีสภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ (ITRC) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 15 กันยายน 2560 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ..
ประชุมวิชาการด้านแนวทางการสร้างถนนผสมยางพารา
icon 14  กันยายน  2560
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมยางพาราไทย เข้าร่วมประชุมวิชาการด้านแนวทางการสร้างถนนผสมยางพารา เวลา 9.00 น. - 12.00 น. ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพมหานคร..
ประชุมคณะกรรมการกำกับแผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ (คณะที่ 1) กลุ่มเรื่องยางพารา ครั้งที่ 3/2560
icon 12  กันยายน  2560
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการกำกับแผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ (คณะที่ 1) กลุ่มเรื่องยางพารา ครั้งที่ 3/2560 ในวันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 12.30-13.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์ อาคาร วช.2 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห..
ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนศักยภาพการดำเนินงานตามแผนที่นำทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564-2573 ในระดับประเทศ
icon 8  กันยายน  2560
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนศักยภาพการดำเนินงานตามแผนที่นำทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564-2573 ในระดับประเทศ ในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 8.30-13.00 น. ณ ห้องประชุมเดอะแกลลอรี่ ชั้น 4 โรงแรม..
ประชุมระดับรัฐมนตรีสภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ (ITRC) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง
icon 15  กันยายน  2560
ประชุมวิชาการด้านแนวทางการสร้างถนนผสมยางพารา
icon 14  กันยายน  2560
ประชุมคณะกรรมการกำกับแผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ (คณะที่ 1) กลุ่มเรื่องยางพารา ครั้งที่ 3/2560
icon 12  กันยายน  2560
ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนศักยภาพการดำเนินงานตามแผนที่นำทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564-2573 ในระดับประเทศ
icon 8  กันยายน  2560
    iconกิจกรรมพิเศษทั้งหมด  
สมาคมยางพาราไทยเข้าเยี่ยมบริษัท Least Studio
icon  9  สิงหาคม  2560
กองบรรณาธิการ สมาคมยางพาราไทยเข้าพบและสัมภาษณ์กรรมการผู้จัดการบริษัท Least Studio เมื่อวันพุธ ที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ กรุงเทพมหานคร..
งานวันคล้ายวันสถาปนาการยางแห่งประเทศไทยก้าวสู่ปีที่ 3
icon  14  กรกฏาคม  2560
ด้วยการยางแห่งประเทศไทย กำหนดจัดพิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาการยางแห่งประเทศไทยก้าวสู่ปีที่ 3 "นวัตกรรมการแปรรูป จุดเปลี่ยนยางพาราไทย" ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 - 15.10 ณ ห้างสรรพสินค้า Show DC พระราม 9 กรุงเทพฯ ในการนี้นายไชยยศ สินเจริญกุล นายกสมาคมยางพาราไทย นายกรกฎ กิตติพล กรรมการ..
การบรรยายเกี่ยวกับสถานการณ์การตลาดยางพาราไทย
icon  20  มิถุนายน  2560
นายศุภเดช อ่องสกุล รองเลขาธิการสมาคมยางพาราไทย เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับสถานการณ์การตลาดยางพาราไทย ให้แก่คณะเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยยาง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เจ้าหน้าที่จากองค์กร World Wildlife Fund สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และเจ้าหน้าที่จากองค์กร World Wildlife Fund ประเทศไทย ในวันอังคา..
ลงพื้นที่เพื่อเข้าเยี่ยมพร้อมสัมภาษณ์คุณวิฑูร หนูเสน (เกษตรวิถีพุทธ)
icon  16  มิถุนายน  2560
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 กองบรรณาธิการสมาคมยางพาราไทย ได้กำหนดลงพื้นที่เพื่อเข้าเยี่ยมพร้อมสัมภาษณ์คุณวิฑูร หนูเสน (เกษตรวิถีพุทธ) ตำบลเขาหัวช้าง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง..
SCI Thailand Natural Rubber Study Group, China visited TRA
icon  26  พฤษภาคม  2560
SCI Thailand Natural Rubber Study Group, China เข้าเยี่ยมสมาคมยางพาราไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560..
งานวันคล้ายวันสถาปนาการยางแห่งประเทศไทยก้าวสู่ปีที่ 3
icon 14  กรกฏาคม  2560
การบรรยายเกี่ยวกับสถานการณ์การตลาดยางพาราไทย
icon 20  มิถุนายน  2560
ลงพื้นที่เพื่อเข้าเยี่ยมพร้อมสัมภาษณ์คุณวิฑูร หนูเสน (เกษตรวิถีพุทธ)
icon 16  มิถุนายน  2560
SCI Thailand Natural Rubber Study Group, China visited TRA
icon 26  พฤษภาคม  2560
 
thai nr thai nr

  • �������
  • �������
  • �������
 
thai nr thai nr
     

 

 

     

 

 

 ตั้งกระทู้ใหม่ ดูกระทู้ทั้งหมด
หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ จำนวนผู้ตอบ จำนวนผู้ชม วันที่
webboard ขายต่อจักรรีดยางเพราะขายสวนยางแล้วคับ นายอภิศักด 2 9 22  กันยายน  2560
webboard จำหน่ายยางแผ่นรมควันและยางแท่ง str20 ทวีเดช 0 10 21  กันยายน  2560
webboard รับสมัครคนงานกรีดยางพารา ภรภัทร 0 5 20  กันยายน  2560
webboard รับซื้อขี้ยาง ยางถ้วย ส่งโรงงานจังหวัดระยอง ให้ราคาเน็ท วิทวัส 1 22 18  กันยายน  2560
webboard รับทำใบอนุญาตและ ระบบยางพารา น้ำยางข้น ยางแท่ง str20 ยางเครป เอ็มซีแลนด 0 21 1  กันยายน  2560
webboard หาร้านส่งขี้ยางพื้นที่อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 0 10 1  กันยายน  2560
webboard ขายต้นยางพารา ศักดิ์ 0 19 31  สิงหาคม  2560
webboard รับไม้ประดู่จำนวนมาก ตามขนาดที่กำหนด ให้ราคาสูงกว่าใคร new 1 12 29  สิงหาคม  2560
webboard ขายสวนยาง ปุ๊ก 0 49 19  สิงหาคม  2560
webboard ทำไมไม่อัพเดทราคายาง ปุ้ย 1 37 16  สิงหาคม  2560
           
ตั้งกระทู้ใหม่ ดูกระทู้ทั้งหมด
หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ จำนวนผู้ตอบ จำนวนผู้ชม วันที่
webboard ขายจักร PCT ตระการพืชผ 0 5 22  กันยายน  2560
webboard รับซื้อขี้ยางถ้วย ให้ราคาเน็ท วิทวัส 0 5 18  กันยายน  2560
webboard ขายต้นยางพาราจำนวน 5200 ต้น ปรีชา 0 4 17  กันยายน  2560
webboard ลบความคิดเห็น ความคิดเห็ 1 16 8  กันยายน  2560
webboard รับซ่อม/สร้าง เครื่องจักรผลิตยางเครป ปุณณรัตน์ 1 35 28  สิงหาคม  2560
webboard มอเตอร์ประหยัดพลังงาน สำหรับเครื่องรีดยางทุกชนิด คุณน้อง 0 22 15  สิงหาคม  2560
webboard ขายเครื่องรีดยางเครป สอบถามฟรี ณัฐสกรรจ์ 1 127 6  สิงหาคม  2560
webboard ขายหม้อไฟขนาด160 ของเจริญชัย มือสอง โจม 0 36 4  สิงหาคม  2560
webboard ขายจักรรีดยางแผ่น5ขอน กับตะกงเสียบ50ช่อง4อัน โจม 0 45 4  สิงหาคม  2560
webboard ขายเครื่องรีดยางเครปมือสองถูกๆๆๆ แหม่ม 0 127 2  สิงหาคม  2560
           

 

กฎ กติกา ในการร่วมแสดงความคิดเห็น
      1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
      2. ทุกความคาดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
      3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น

การเข้าร่วมในกิจกรรมของเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นการตั้งกระทู้ หรือการร่วมแสดงความเห็นในกระทู้ต่างๆ ในเว็บไซต์ จึงจำเป็นต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสังคมส่วนรวม การควบคุมและดูแลอาจไม่สามารถทำได้อย่างทั่วถึง เพราะทุกคนสามารถพิมพ์ข้อความต่างๆ เข้ามาได้โดยอิสระขึ้นอยู่กับสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ร่วมกิจกรรมว่าจะมีมากน้อยเพียงไร ดังนั้นทางทีมงานสมาคมยางพาราไทย จึงไม่อาจร่วมรับผิดชอบในข้อความทุกข้อความที่ส่งเข้ามา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกๆ ท่านที่ร่วมกิจกรรมด้วยดี และใคร่ขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านช่วยเป็นหูเป็นตาสอดส่องกระทู้ที่เข้าข่ายผิดกฎ กติกา มารยาทดังกล่าว หากพบก็โปรดแจ้งได้ภายในแต่ละกระทู้ได้ในทันที โดยทีมงานสมาคมยางพาราไทยจะพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป 
top

หน้าหลัก  | รายชื่อสมาชิก  | ข่าวสาร | กิจกรรม | ราคายาง | สถานการณ์ยางพารา | สถิติยางพารา | คุยกันเรื่องยาง | เชื่อมโยงเว็บไซต์ | ติดต่อสอบถาม

สมาคมยางพาราไทย  45-47 ถนนโชติวิทยะกุล 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์  074-429011-2 , 074-429311     โทรสาร  074-429312     E-mail  tra@csloxinfo.com
©Copyright 2007. All Rights Reserved. Designed by ME-FI dot com