THAI NR
  facebook
corner corner
March 2017
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
 

9-3-2017
ประชุมหารือเรื่อง ตัวเลขการส่งออก
10-3-2017
สัมมนาประชาพิเคราะห์เพื่อนำเสนอผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและรับฟังความคิดเห็น
13-3-2017
กิจกรรมเจรจาธุรกิจ (Business Networking) กับคณะนักธุรกิจระดับสูงจากประเทศโอมาน
13-3-2017
งาน Trade Association’s President Club (TAP)
15-3-2017
ประชุมคณะกรรมการเจรจาความตกลงการค้าระหว่างประเทศ: ประเด็นการเจรจาอื่นๆ ครั้งที่ 1/2560

คลิกดูปฏิทินกิจกรรมทั้งหมดสมาชิกสมาคมยางพาราไทย TRA Membership

iconบริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (สตูล) จำกัด
iconบริษัท ฉลองอุตสาหกรรมน้ำยางข้น จำกัด
iconชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางจันทบุรี
iconบริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด
iconบริษัท เซาท์แลนด์รับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท ตรังลาเท็คซ์ จำกัด
iconบริษัท ถาวรอุตสาหกรรมยางพารา (1982) จำกัด
iconบริษัท ถารรอุตสาหกรรมยางแท่ง จำกัด
iconบริษัท เทอราโกร จำกัด
iconบริษัท ทองไทย เอ็น.บี. จำกัด
iconบริษัท ทองไทย รับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน)
iconบริษัท ไทยแมค เอสทีอาร์ จำกัด
iconบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
iconบริษัท ไทยเทครับเบอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
iconบริษัท ไทยแสงรับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท ทุ่งสงสี่สวัสดิ์ จำกัด
iconบริษัท นิยมรับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท บี.ไรท์. รับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท พี.ซี. รับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท แพนสตาร์ จำกัด
iconบริษัท เพียรประดิษฐ์รับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท มาล์เทครับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท มิตรไทยโฮลดิ้ง จำกัด
iconบริษัท เม้งไต๋ จำกัด
iconบริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด
iconบริษัท ยางไทยเอเชีย จำกัด
iconบริษัท ยูนิแมครับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท รันนา (ประเทศไทย) จำกัด
iconบริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด
iconบริษัท ศรีเจริญรับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
iconบริษัท สะเดา พี.เอส. รับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท อาร์วัน อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
iconบริษัท อินเตอร์รับเบอร์ลาเท็กซ์ จำกัด
iconบริษัท ไทยอีสเทิร์นรับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท เอ.ที.เอส. รับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท แอล ที การยาง จำกัด
iconบริษัท ไต๋รับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท ทองไทย เอ.เอส. จำกัด
iconบริษัท ทีที อุตสาหกรรมยาง จำกัด
iconบริษัท ย่งล้งรับเบอร์ จำกัด
iconสหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอบ่อทอง จำกัด
iconบริษัท แกรนด์รับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท ไทยรับเบอร์ เอช พี เอ็น อาร์ จำกัด
iconองค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
iconบริษัท วงศ์บัณฑิต ชุมพร จำกัด
iconบริษัท เซาท์-อีสต์ รับเบอร์ จำกัด
iconห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ทีเค. เจริญรุ่งเรือง
iconบริษัท ชุนเจริญรับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท ศุภาคย์ จำกัด

 
iconRubber Research Institute of Thailand (RRIT)
iconRubber Estate Organisation
iconOffice of Replanting Aid Fund, Ministry of Agricultural and Cooperative (ORRAF/MOAC)
iconThai Industrial Standards Institute (TISI)
?????????
 
icon ผลกระทบด้านนโยบายเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนของสหรัฐฯ-The impact of economic, trade and investment policy of the United States.   

icon รายงานสภาวะอุตสาหกรรมฯเดือน ธค 59 - Industry report December 2016   

icon บทบาทธนาคารแห่งประเทศไทยท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง   

icon เรื่องเล่าบรรณาธิการ “บทบาทและมุมมองธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้”   

icon 4 คำถาม ข้อตกลง TPP กับประเทศไทย - Thailand Future Foundation: Policy Watch (4Q TPP)   


Ads

Google

 
วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560  ## TRA ## สมาคมยางพาราไทย ## TRA ## คาดการณ์ราคายาง 26 
เม.ย.
 2560 ราคายางมีแนวโน้มทรงตัวหรือเปลี่ยนแปลงในช่วงแคบๆในทิศทางเดียวกับตลาดล่วงหน้าโตเกียว โดยมีปัจจัยบวกมาจากเงินเยนและเงินบาทอ่อนค่า ประกอบกับอุปทานยางที่ยังคงออกสู่ตลาดน้อยอีกทั้งได้รับแรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจที่สดใสของสหรัฐ อย่างไรก็ตามราคาน้ำมันที่ผันผวนยังเป็นปัจจัยกดดันราคายางให้เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบจำกัด 
25 เม.ย. 2560 
ยางแผ่นดิบ 
70.07 
(
+
 0.80
)
 
ยางแผ่นรมควันชั้น 3 72.88 
(
+
 0.36
)
 
#
 น้ำยางสด ณ โรงงาน 
60.50
 
(
+
 0.50
)
 
 
#
 เศษยาง (100%) ณ โรงงาน 49.00
 
(+
 1.00
)
 
## TRA ## 

        บทบาทไทยในสมาคมยางนานาชาติ

สมาคมยางนานาชาติก่อตั้งขึ้นที่เมืองออตตาวา ประเทศแคนาดา เมื่อปี 2514 ด้วยความร่วมมือของสมาคมการค้าจากประเทศผู้ผลิตและผู้ใช้ยางพารา มีสมาชิกทั้งหมด 21 องค์กร จาก 13 ประเทศ โดยสมาคมยางพาราไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกแรกเริ่ม และเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารซึ่งประกอบด้วย 9 สมาคมการค้า จากประเทศผู้ผลิตยาง 4 สมาคม และประเทศผู้ใช้ยาง 5 สมาคม มีวาระการบริหารงาน 2 ปี วัตถุประสงค์หลักของสมาคมยางนานาชาติคือ การกำหนดกฎเกณฑ์ทางด้านการค้ายาง การจัดทำสัญญาซื้อขายยางระหว่างประเทศด้วยความเป็นธรรม ประสานความร่วมมือด้านการผลิต การค้า และการใช้ยางธรรมชาติระหว่างประเทศผู้ผลิตยางและประเทศผู้ใช้ยาง และการแก้ปัญหาธุรกิจยาง รวมทั้งการพัฒนาการค้ายางอย่างเป็นธรรม  สมาคมยางนานาชาติได้รับการยอมรับว่ามีบทบาทสำคัญในการค้ายางระดับโลก ปัจจุบันสำนักงานกองเลขานุการสมาคมยางนานาชาติ ตั้งอยู่ที่สมาคมยางพาราไทย

สมาคมยางนานาชาติมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารทุกปี และประชุมสามัญประจำ 2 ปี โดยในปี 2560 นายสุเมธ สินเจริญกุล ประธานสมาคมยางนานาชาติ พร้อมด้วย นายศุภเดช อ่องสกุล เลขานุการบริหารสมาคมยางนานาชาติ นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมยางพาราไทย และนายประสิทธิ์ เพชรหนูเสด เจ้าหน้าที่สมาคมฯ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมยางนานาชาติ และประชุมสามัญประจำ 2 ปี เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม Marina Mandarin ประเทศสิงคโปร์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากตลาดโภคภัณฑ์ยางมาเลเซีย(MRE) ตลาดแลกเปลี่ยนสิงคโปร์(SGX SICOM)  สมาคมยางยุโรป(RTAE) สมาคมยางญี่ปุ่น(RTAJ) สมาคมยางอินโดนีเซีย(GAPKINDO) สมาคมยางสิงคโปร์(RTAS) สมาคมยางเวียดนาม(VRA) และสมาคมผู้ปลูกและผู้ผลิตยางเมียนมาร์(MRPPA)

ในโอกาสเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมยางนานาชาติ นายสุเมธ สินเจริญกุล ประธานสมาคมยางนานาชาติ ได้กล่าวว่าปีที่ผ่านมาเป็นปีที่ท้าทายอย่างมากในอุตสาหกรรมยาง ราคายางลดลงอย่างรุนแรง ท่ามกลางเงินดอลลาร์แข็งค่าและเศรษฐกิจโลกชะลอตัว การเก็งกำไรอย่างรุนแรงจากตลาดล่วงหน้าเซี่ยงไฮ้ ส่งผลกระทบต่อความผันผวนของราคายาง และไม่สะท้อนราคาที่แท้จริง นักลงทุนจำนวนมากได้ถอนการลงทุนในตลาด SGX SICOM และ TOCOM ส่งผลให้จำนวนสัญญาใน SGX SICOM  ลดลงจากวันละ 8,000-10,000 Lots เป็น 2,000 Lots ถึงเวลาแล้วที่เราต้องเป็นผู้นำสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อวงจรนี้ โดยลดการเก็งกำไรและลดจำนวนพ่อค้าคนกลาง(dealer)โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดล่วงหน้าเซี่ยงไฮ้  นอกจากนี้ท่านได้ตั้งข้อสังเกตการเสนอข่าวที่ส่งผลกระทบด้านลบต่อตลาดของ India Times อ้างอิงข้อมูล ANRPC  เมื่อวันที่ 9 มีนาคม2560  ได้เสนอหัวข้อข่าวว่าในปี 2017 ผลผลิตยางธรรมชาติจะเกินความต้องการกว่า 3 ล้านตัน ข้อเท็จจริงคือเป็นสถิติการผลิตและการใช้เฉพาะสมาชิกของประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ ไม่รวมสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลี และสหภาพยุโรป  เป็นต้น การเสนอหัวข้อข่าวดังกล่าวส่งผลกระทบด้านลบต่อตลาดยางพารา

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมยางนานาชาติ ได้หารือในประเด็นสำคัญคือการเสนอตัวอย่างยางแผ่นรมควันชั้น1-5 ตามมาตรฐาน Green Book อ้างอิง RSS Master Samples ปี 1968  ซึ่งได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารสมาคมยางพาราไทยแล้วเมื่อวันที่  22 กุมภาพันธ์ 2560  และข้อเสนอขอแก้ไขสัญญาการค้ายางแท่ง(IRA Contract for TSR) ซึ่งคณะกรรมการบริหารสมาคมยางนานาชาติได้มีมติเห็นชอบและจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560   ส่วนการประชุมสามัญประจำ 2 ปี สมาคมยางนานาชาติ มีวาระสำคัญคือการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมยางนานาชาติชุดใหม่ปี 2017-2018 และตำแหน่งประธานและรองประธานสมาคมยางนานาชาติ ที่ประชุมมีมติคงรายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมยางนานาชาติชุดเดิม โดยเปลี่ยนแปลงเฉพาะสมาคมยางญี่ปุ่นเป็นสมาคมผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยางญี่ปุ่น(JRMA) และคงตำแหน่งประธาน นายสุเมธ สินเจริญกุล  รองประธาน Mr. Howard Evans เลขานุการบริหาร นายศุภเดช อ่องสกุล รวมทั้งกองเลขานุการสมาคมยางพาราไทย อีกวาระหนึ่ง

ในนามสมาคมยางพาราไทย ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่สมาคมฯ ได้รับความไว้วางใจดำรงตำแหน่งประธานสมาคมยางนานาชาติในอีกวาระหนึ่ง และขอขอบคุณนายสุเมธ สินเจริญกุล ประธานสมาคมยางนานาชาติ  และนายศุภเดช อ่องสกุล เลขานุการบริหารสมาคมยางนานาชาติ ตลอดจนกองเลขานุการสมาคมยางพาราไทย  ในการบริหารจัดการองค์กรระดับนานาชาติได้ประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยม  ผมคาดหวังว่าสมาคมยางนานาชาติจะมีบทบาทสำคัญในการประสานความร่วมมือระหว่างสมาคมการค้ายางจากประเทศผู้ผลิตและผู้ใช้ยางเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยางโลกให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป

thainr สารจากนายกสมาคมฯ   เมษายน  2560     
  • �Ԩ������û�Ъ��
  • �Ԩ������û�Ъ��
    iconกิจกรรมประชุมทั้งหมด  
สัมมนา “นวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาดสำหรับอุตสาหกรรมยางพารา ปาล์มน้ำมัน และอาหารทะเลแปรรูปของประเทศไทย”
icon 27  เมษายน  2560
สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับกองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้กำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “นวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาดสำหรับอุตสาหกรรมยางพารา ปาล์มน้ำมัน และอาหารทะเลแปรรูปของประเทศไทย” ครั้งที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 8.30-16.30 น. ณ โรงแรมหรรษาเ..
ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจำปี ครั้งที่ 50 สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
icon 26  เมษายน  2560
คณะกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจำปี ครั้งที่ 50 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 11.00 น. ณ ห้องนภาลัยบอลรูม โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ในการนี้ นายไชยยศ สินเจริญกุล นายกสมาคมยางพาราไทย และนางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม..
ประชุมคณะทำงานพัฒนาสารสนเทศการเกษตรระดับประเทศ ครั้งที่ 2/2560
icon 25  เมษายน  2560
ด้วยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กำหนดจัดประชุมคณะทำงานพัฒนาสารสนเทศการเกษตรระดับประเทศ ครั้งที่ 2/2560 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 9.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร ชั้น 2 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในการนี้นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมฯ  เข้าร่วม..
ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2560
icon 21  เมษายน  2560
ด้วยนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ มีบัญชาให้เชิญประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2560 ในวันพุธที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมตึกสันติไมตรีหลังใน ทำเนียบรัฐบาล ในการนี้นายไชยยศ สินเจริญกุล นายกสมาคมยางพาราไทย นายบัณฑิต เกิดวงศ์บัณฑิต เลขาธิการสมาคมฯ และนางส..
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคใต้ ครั้งที่ 3/2559
icon 5  เมษายน  2560
ด้วยเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคใต้ กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคใต้ ครั้งที่ 3/2559 ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องกัปตัน ชั้น 2 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในการนี้นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมยางพาราไทย..
ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจำปี ครั้งที่ 50 สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
icon 26  เมษายน  2560
ประชุมคณะทำงานพัฒนาสารสนเทศการเกษตรระดับประเทศ ครั้งที่ 2/2560
icon 25  เมษายน  2560
ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2560
icon 21  เมษายน  2560
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคใต้ ครั้งที่ 3/2559
icon 5  เมษายน  2560
    iconกิจกรรมพิเศษทั้งหมด  
The Financial Times เข้าพบสมาคมยางพาราไทย
icon  25  เมษายน  2560
คุณศุภเดช อ่องสกุล รองเลขาธิการสมาคมยางพาราไทย ให้การต้อนรับ Mr. Dan Gallucci (The Financial Times) พร้อมให้การสัมภาษณ์ในหัวข้อ สถานการ์ยางพาราในปัจจุบัน เมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14.30 น. ณ สมาคมยางพาราไทย อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา..
งาน China Rubber Conference and China Rubber Expo 2017 (CRC & CRE 2017)
icon  16  มีนาคม  2560
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2560 นายศุภเดช อ่องสกุล รองเลขาธิการ สมาคมยางพาราไทย เป็นผู้แทนนายกสมาคมฯ เข้าร่วมงานและเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "Natural Rubber, Synthetic Rubber and Futures" ณ เมืองกว่างโจว สาธารณณัฐประชาชนจีน..
ประชุมคณะทำงานจัดงานเลี้ยงและการแข่งขันกอล์ฟ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 พร้อมชิมอาหาร
icon  10  มีนาคม  2560
ด้วยสมาคมยางพาราไทย ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะทำงานจัดงานเลี้ยงและการแข่งขันกอล์ฟ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 พร้อมชิมอาหาร ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 10.30-13.00 น. ณ ห้องประชุม Boardroom ชั้น 23 และเชิญชิมอาหารร่วมกัน ณ ห้อง Lotus Suite 15 ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ..
โครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจระหว่างจีน-ไทย ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์
icon  27  กุมภาพันธ์  2560
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ฯพณฯหนิง ฟู่ขุย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ได้กล่าวสุนทรพจน์ในโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจระหว่างจีน-ไทย ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ ณ โรงแรมลีการ์เด้นส์ พลาซ่า หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในการนี้ นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมยาง..
สมาคมยางพาราไทยเข้าเยี่ยมสมาชิกฯ
icon  24  กุมภาพันธ์  2560
24 กุมภาพันธ์ 2560 - สมาคมยางพาราไทยเข้าเยี่ยม บริษัท ถาวรอุตสาหกรรมยางพารา (1982) จำกัด โดยดร.ถาวร เรืองวรุณวัฒนา ประธานกรรมการ บริษัท ถาวรอุตสาหกรรมยางพารา (1982) จำกัด พร้อมด้วยนายชัยพจน์ เรืองวรุณวัฒนา ให้การต้อนรับคณะฯ ของสมาคมยางพาราไทย นำโดยนางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมยางพาราไทย นายสุ..
งาน China Rubber Conference and China Rubber Expo 2017 (CRC & CRE 2017)
icon 16  มีนาคม  2560
ประชุมคณะทำงานจัดงานเลี้ยงและการแข่งขันกอล์ฟ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 พร้อมชิมอาหาร
icon 10  มีนาคม  2560
โครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจระหว่างจีน-ไทย ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์
icon 27  กุมภาพันธ์  2560
สมาคมยางพาราไทยเข้าเยี่ยมสมาชิกฯ
icon 24  กุมภาพันธ์  2560
 
thai nr thai nr

  • �������
  • �������
  • �������
 
thai nr thai nr

 ตั้งกระทู้ใหม่ ดูกระทู้ทั้งหมด
หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ จำนวนผู้ตอบ จำนวนผู้ชม วันที่
webboard รับทำอะไหล่เครื่องผลิตหมอน TANAWADEE 0 2 26  เมษายน  2560
webboard รับบิ้วเครื่องผลิตหมอนยางพาราและเปลี่ยนแบบหล่อหมอน TANAWADEE 0 5 26  เมษายน  2560
webboard เศษยางจากอุตสาหกรรมหมอนยางพารา tuck 0 4 26  เมษายน  2560
webboard จำหน่ายฟิล์มยืด พร้อมส่งทั่วประเทศ ฟิล์มยืด 0 8 25  เมษายน  2560
webboard ขายต้นยางพารา 17 ไร่ 1360 ต้น อายุ 15 ปี ที่อำเภอเมือง พะเยา เสถียร 0 4 25  เมษายน  2560
webboard จำหน่ายพาเลทนวัตกรรมใหม่สำหรับวางสินค้าส่งออก ชยพล 0 60 20  เมษายน  2560
webboard น้ำยากันน้ำกันฝนทาต้นยาง นันทกาญจน 0 15 20  เมษายน  2560
webboard สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “นวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาดสำหรับอุตสาหกรรมยางพารา ปาล์มน้ำมัน แ Admin 0 10 19  เมษายน  2560
webboard จำหน่ายเครื่องรีดยางเครป เครื่องสับยาง สายพาน ถูกที่สุด ณัฐสกรรจ์ 0 127 12  เมษายน  2560
webboard ปริมาณการผลิตยางพาราแต่ละประเภท Adul 4 81 5  เมษายน  2560
           
ตั้งกระทู้ใหม่ ดูกระทู้ทั้งหมด
หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ จำนวนผู้ตอบ จำนวนผู้ชม วันที่
webboard คนเคยทำธุรกิจยางพารา เล่าสู่กันฟัง 1 65 17  เมษายน  2560
webboard จำหน่ายเครื่องรีดยางเครป เครื่องสับยาง สายพาน ถูกที่สุด ณัฐสกรรจ์ 0 127 12  เมษายน  2560
webboard จำหน่ายหมวกกันฝนต้นยางพารา 0 9 3  เมษายน  2560
webboard รับสมัคร คนกรีดยางพารา จังหวัดระยอง Lotus 1 15 31  มีนาคม  2560
webboard ขายยางแผ่นรมควัน RSS3@ส่งได้ตามกำลังผลิตของโรงงาน เอ๊ะ 0 21 24  มีนาคม  2560
webboard ตืดต่อมาเลยไม่ใช่นายหน้า Ple 0 41 22  มีนาคม  2560
webboard ต้องการขายต้นยางของตัวเองค่ะไม่ใช่นายหน้า 0 16 22  มีนาคม  2560
webboard ต้องการฐานไม้หรือพาเลทไม้ สำหรับรองยางแท่ง จำนวนมากและด่วน ส่งตรงตามเวลาที่กำหนด เขต บึง แมว 0 25 15  มีนาคม  2560
webboard ขายต้นกล้ายางพารา(บั้ดดิ้ง) จังหวัดระยอง ธนัท พงษ์ศ 0 20 9  มีนาคม  2560
webboard อยากมีลูกค้ามารับซื้อยาง แท่ง STR 20 3 66 8  มีนาคม  2560
           

 

กฎ กติกา ในการร่วมแสดงความคิดเห็น
      1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
      2. ทุกความคาดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
      3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น

การเข้าร่วมในกิจกรรมของเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นการตั้งกระทู้ หรือการร่วมแสดงความเห็นในกระทู้ต่างๆ ในเว็บไซต์ จึงจำเป็นต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสังคมส่วนรวม การควบคุมและดูแลอาจไม่สามารถทำได้อย่างทั่วถึง เพราะทุกคนสามารถพิมพ์ข้อความต่างๆ เข้ามาได้โดยอิสระขึ้นอยู่กับสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ร่วมกิจกรรมว่าจะมีมากน้อยเพียงไร ดังนั้นทางทีมงานสมาคมยางพาราไทย จึงไม่อาจร่วมรับผิดชอบในข้อความทุกข้อความที่ส่งเข้ามา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกๆ ท่านที่ร่วมกิจกรรมด้วยดี และใคร่ขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านช่วยเป็นหูเป็นตาสอดส่องกระทู้ที่เข้าข่ายผิดกฎ กติกา มารยาทดังกล่าว หากพบก็โปรดแจ้งได้ภายในแต่ละกระทู้ได้ในทันที โดยทีมงานสมาคมยางพาราไทยจะพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป 
top

หน้าหลัก  | รายชื่อสมาชิก  | ข่าวสาร | กิจกรรม | ราคายาง | สถานการณ์ยางพารา | สถิติยางพารา | คุยกันเรื่องยาง | เชื่อมโยงเว็บไซต์ | ติดต่อสอบถาม

สมาคมยางพาราไทย  45-47 ถนนโชติวิทยะกุล 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์  074-429011-2 , 074-429311     โทรสาร  074-429312     E-mail  tra@csloxinfo.com
©Copyright 2007. All Rights Reserved. Designed by ME-FI dot com