THAI NR
  facebook
กิจกรรมสมาคมยางพาราไทย
corner corner
Activity
Activity
Activity
March 2017
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
 

9-3-2017
ประชุมหารือเรื่อง ตัวเลขการส่งออก
10-3-2017
สัมมนาประชาพิเคราะห์เพื่อนำเสนอผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและรับฟังความคิดเห็น
13-3-2017
งาน Trade Association’s President Club (TAP)
13-3-2017
กิจกรรมเจรจาธุรกิจ (Business Networking) กับคณะนักธุรกิจระดับสูงจากประเทศโอมาน
15-3-2017
ประชุมคณะกรรมการเจรจาความตกลงการค้าระหว่างประเทศ: ประเด็นการเจรจาอื่นๆ ครั้งที่ 1/2560
21-3-2017
ประชุมกรรมการวิชาการรายสาขา คณะที่ 29 ยางและผลิตภัณฑ์ยาง ครั้งที่ 16-3/2560
23-3-2017
ประชุมเรื่อง “การจัดการสวนป่ายางพาราที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไม้ยางพารา น้ำยางข้น และยา
28-3-2017
สัมมนา เรื่อง บทบาทด้านเงินเพื่อการค้าระหว่างประเทศในกลุ่ม CLMV
28-3-2017
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
28-3-2017
ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 3/2560
29-3-2017
สัมมนาระดมความคิดเห็นเรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ...”
30-3-2017
ประชุมคณะกรรมการเจรจาความตกลงการค้าระหว่างประเทศ (ด้านการค้าบริการและการลงทุน) ครั้งที่ 1
31-3-2017
เสวนาเรื่อง “การเกษตรไทย...ต้องพึ่งพาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชจริงหรือ?”

คลิกดูปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด


 
 
 
กิจกรรมพิเศษ  
     
Date 16  มีนาคม  2560    
webboardงาน China Rubber Conference and China Rubber Expo 2017 (CRC & CRE 2017)  
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2560 นายศุภเดช อ่องสกุล รองเลขาธิการ สมาคมยางพาราไทย เป็นผู้แทนนายกสมาคมฯ เข้าร่วมงานและเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "Natural Rubber, Synthetic Rubber and Futures" ณ เมือง..
 
Date 10  มีนาคม  2560    
webboardประชุมคณะทำงานจัดงานเลี้ยงและการแข่งขันกอล์ฟ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 พร้อมชิมอาหาร 
ด้วยสมาคมยางพาราไทย ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะทำงานจัดงานเลี้ยงและการแข่งขันกอล์ฟ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 พร้อมชิมอาหาร ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 10.30-13.00 น. ณ ห้องประชุม Boardroom ชั้น 23 ..
 
Date 27  กุมภาพันธ์  2560    
webboard โครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจระหว่างจีน-ไทย ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ 
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ฯพณฯหนิง ฟู่ขุย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ได้กล่าวสุนทรพจน์ในโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจระหว่างจีน-ไทย ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ ณ โรงแรมลี..
 
Date 24  กุมภาพันธ์  2560    
webboardสมาคมยางพาราไทยเข้าเยี่ยมสมาชิกฯ  
24 กุมภาพันธ์ 2560 - สมาคมยางพาราไทยเข้าเยี่ยม บริษัท ถาวรอุตสาหกรรมยางพารา (1982) จำกัด โดยดร.ถาวร เรืองวรุณวัฒนา ประธานกรรมการ บริษัท ถาวรอุตสาหกรรมยางพารา (1982) จำกัด พร้อมด้วยนายชัยพจน์ เรืองวรุณ..
 
Date 10  กุมภาพันธ์  2560    
webboardงานเลี้ยงประจำปีสมาคมยางสิงคโปร์ 2560 
สมาคมยางสิงคโปร์จัดงานเลี้ยงประจำปี (RTAS Lunar New Year Dinner 2017) ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 19.30 - 23.00  น. ณ โรงแรมแฟร์มองต์ ประเทศสิงคโปร์ ในการนี้นายไชยยศ สินเจริญกุล นายกสม..
 
Date 6  กุมภาพันธ์  2560    
webboardงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสฉลองวันตรุษจีน 
ฯพณฯ โจว ไห่ เฉิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำสงขลา และภริยา ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสฉลองวันตรุษจีน ณ ห้อง แกรนด์บอลรูม (ชั้น 8) โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขล..
 
Date 12  มกราคม  2560    
webboardสมาคมยางพาราไทยบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ผ่าน กยท.  
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 12 มกราคม 2560 นายไชยยศ สินเจริญกุล นายกสมาคมยางพาราไทย พร้อมด้วยนางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมฯ เข้าพบดร.ธีธัช สุขสะอาด  ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เพื่อมอบเงินบริจ..
 
Date 27  ธันวาคม  2559    
webboardสมาคมยางพาราไทยเข้าเยี่ยมพร้อมสวัสดีปีใหม่แก่ผู้อำนวยการอาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทย (ภาคใต้) 
นายศุภเดช อ่องสกุล รองเลขาธิการ ผู้แทนนายไชยยศ สินเจริญกุล นายกสมาคมยางพาราไทย พร้อมด้วยนางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมฯ และนายภูดิท จันทวดี เจ้าหน้าที่สมาคมฯ เข้าพบและมองของขวัญเนื่องในโอกาสปีใ..
 
Date 22  ธันวาคม  2559    
webboardสมาคมยางพาราไทยเข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย 
เนื่องในโอกาสปีใหม่นี้ นายไชยยศ สินเจริญกุล นายกสมาคมยางพาราไทย คณะกรรมการบริหารและสมาชิกสมาคมฯ  เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ แก่ ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 22..
 
Date 10  ธันวาคม  2559    
webboardการรับตำแหน่งประธานสภาธุรกิจยางอาเซียน ประจำวาระปี 2560- 2561 
สมาคมยางพาราไทย โดยนายศุภเดช อ่องสกุล รองเลขาธิการสมาคมฯ กล่าวคำรับตำแหน่งประธานสภาธุรกิจยางอาเซียน ประจำวาระปี 2560- 2561 แทนนายไชยยศ สินเจริญกุล นายกสมาคมฯ และมอบโล่ที่ระลึกให้ Dr. Hj. Suarni Sumor..
 
Date 9  ธันวาคม  2559    
webboardงานเลี้ยงประจำปี VRA Annual Dinner 2016 
ด้วยสมาคมยางเวียดนาม กำหนดจัดงานเลี้ยงประจำปี VRA Annual Dinner 2016  ในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 เวลา 19.00-22.00 น. ณ White Palace Convention Center ในการนี้นายศุภเดช อ่องสกุล รองเลขาธิการสมา..
 
Date 29  พฤศจิกายน  2559    
webboardกงสุลพาณิชย์จีน ประจําสงขลา เข้าพบผอ.กยท. เขตภาคใต้ตอนล่าง 
นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมยางพาราไทย และนายสุจินต์ เอกวานนท์ เลขานุการ นํา MS. Wang Min กงสุลพาณิชย์จีน ประจําสงขลา เข้าพบคุณธัญญะ สมสุข ผอ.กยท เขตภาคใต้ตอนล่าง คุณประสิทธิ์ หมีดเส็น กรรมกา..
 
Date 4  พฤศจิกายน  2559    
webboardสมาคมยางพาราไทยเข้าเยี่ยมสมาชิกฯ ณ จังหวัดตรัง 
3 พฤศจิกายน 2559 - สมาคมยางพาราไทยเข้าเยี่ยม ประธาน และคณะผู้บริหาร ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง จำกัด ณ จังหวัดตรัง นำโดยนางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมยางพาราไทย นายสุจินต์ เอกวานนท์ เลขานุการ นายปร..
 
Date 4  พฤศจิกายน  2559    
webboardสมาคมยางพาราไทยเข้าเยี่ยมการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง 
ในช่วงบ่าย วันพฤหัสบดีที 3 พฤศจิกายน 2559 - สมาคมยางพาราไทยเข้าเยี่ยม ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหาร การยางแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง ณ จังหวัดตรัง นำโดยนางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมยางพาราไท..
 
Date 1  พฤศจิกายน  2559    
webboardโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญและวัดราชาธิวาสวิหาร จัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันอัง..
 
Date 7  ตุลาคม  2559    
webboardสมาคมยางมาเลเซียจัดงานเลี้ยงประจำปี 2559 (MRE Annual Dinner 2016) 
สมาคมยางมาเลเซียจัดงานเลี้ยงประจำปี 2559 (MRE Annual Dinner 2016) ในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559 เวลา 19.30 - 23.00 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมฮิลตัน กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในการนี้นายไชยยศ สินเจริญ..
 
Date 23  กันยายน  2559    
webboardงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนครบรอบ 67 ปี 
นายโจว ไห่ เฉิง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลา และภริยา มีความยินดีเรียนเชิญทางสมาคมยางพาราไทย เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนครบรอบ 67 ปี ทั้งนี้นายศุ..
 
Date 9  กันยายน  2559    
webboardกิจกรรมผู้ซื้อพบผู้ขายระหว่างผู้ประกอบกิจการยางพาราไทยและอินเดีย 
ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยต้อนรับอัครราชทูตไทย ณ กรุงนิวเดลี พร้อมด้วยคณะนักธุรกิจอินเดีย เพื่อเปิดโอกาสด้านธุรกิจยางพาราระหว่างสองประเทศ พร้อม เปิดเวทีเจรจาผู้ซื้อพบผู้ขายระหว่าง..
 
Date 26  สิงหาคม  2559    
webboardงานเลี้ยงประจำปีสมาคมยางอินโดนีเซีย 2016 
ด้วยสมาคมยางอินโดนีเซีย (Gapkindo) กำหนดจัดงานเลี้ยงและการแข่งขันกอล์ฟ GAPKINDO Gala Dinner & Golf Tournament 2016 ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 โดยมีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้     &..
 
Date 18  สิงหาคม  2559    
webboardพิธีเปิดทำการธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด สาขาหาดใหญ่ 
วันนี้ (18 ส.ค.59) เวลา 10.00 น. นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมยางพาราไทย พร้อมด้วยนายสุจินต์ เอกวานนท์ เลขานุการ สมาคมฯ ร่วมพิธีเปิดทำการธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่ ณ โ..
 
Date 16  สิงหาคม  2559    
webboardสมาคมยางพาราไทยนำคณะเข้าเยี่ยมธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ 
17 สิงหาคม 2559 - สมาคมยางพาราไทยเข้าเยี่ยม ผู้อำนวยการอาวุโส และคณะผู้บริหาร ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ นำโดยนางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมยางพาราไทย นายสุจินต์ เอกวานนท์ เลขานุการ นาย..
 
Date 22  กรกฏาคม  2559    
webboardการอบรมในเรื่องสมบัติการติดของยางพารา 
         สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์ จะจัดการอบรมในเรื่องสมบัติการติดของยางพารา และการนำไปใช้ประโยชน์ ในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559 ณ..
 
Date 15  กรกฏาคม  2559    
webboardงานวันคล้ายวันสถาปนาการยางแห่งประเทศไทย ครบรอบ 1 ปี 
ด้วยการยางแห่งประเทศไทย กำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาการยางแห่งประเทศไทย ครบรอบ 1 ปี ในวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 น. ณ การยางแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่) ถ.บางขุนนนท์ กรุงเทพฯ ในการนี้นายไ..
 
Date 14  กรกฏาคม  2559    
webboardงาน SME Provincial Champions หรืองาน SME ดีเด่นทั่วไทย 
ด้วยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มอบหมายให้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กำหนดจัดงาน SME Provincial Champions หรืองาน SME ดีเด่นทั่วไทย ระหว่างวันที่ 14-16 กร..
 
Date 7  กรกฏาคม  2559    
webboardงาน Eid ‘ul Fitr Open House 
ด้วยกงสุลอินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลา กำหนดจัดงาน Eid ‘ul Fitr ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2559 เวลา 11.00-13.00 น. ณ Wisma Konsul (Consul Official Residence) อ.เมือง จ.สงขลา ในการนี้ นางสาวปิยภร..
 
     
 
thai nr thai nr

หน้า 1 2 3 4 5

top

หน้าหลัก  | รายชื่อสมาชิก  | ข่าวสาร | กิจกรรม | ราคายาง | สถานการณ์ยางพารา | สถิติยางพารา | คุยกันเรื่องยาง | เชื่อมโยงเว็บไซต์ | ติดต่อสอบถาม

สมาคมยางพาราไทย  45-47 ถนนโชติวิทยะกุล 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์  074-429011-2 , 074-429311     โทรสาร  074-429312     E-mail  tra@csloxinfo.com
©Copyright 2007. All Rights Reserved. Designed by ME-FI dot com