E-Magazine facebook
กิจกรรมสมาคมยางพาราไทย
 
   กิจกรรม
 
     
  Date 16  ธันวาคม  2557    
  webboardการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหารือแนวทางพัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในอาเซียน

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหารือแนวทางพัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในอาเซียน ในวันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557 เวลา 09.30-13.30 น. ณ ห้องเกาะยอ โรงแรมหรรษา เจ.บี. หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในการนี้นายภูมิเมธ ...
 
  Date 16  ธันวาคม  2557    
  webboardประชุมคณะกรรมการจัดตั้งตลาดแลกเปลี่ยนยางธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2557

ตามที่กรมวิชาการเกษตร กําหนดจัดประชุมคณะกรรมการจัดตั้งตลาดแลกเปลี่ยนยางธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2557 ในวันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ อาคารศรีโบ ไชยประสิทธิ์ สถาบันวิจัยยาง โดยมี 1....
 
  Date 15  ธันวาคม  2557    
  webboardสัมมนา "ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนใหม่ฯ"

  ด้วยสำนักงานส่งเสริมการลงทุนมีกำหนดจัดสัมมนา "ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนใหม่ฯ" ในวันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557  เวลา 09.00 - 16.00 น.  ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม  อิมแพ็ค เมื...
 
  Date 11  ธันวาคม  2557    
  webboardการเสวนา “อนาคตยางพาราไทยจะไปทางไหน”

ในวันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2557  นายประสิทธิ์ เพชรหนูเสด และนายภูมิเมธ จันทวดี เจ้าหน้าที่สมาคมฯ เข้าร่วมฟังการเสวนา โดยมีนายศุภเดช อ่องสกุล รองเลขาธิการสมาคมยางพาราไทย เป็นผู้ร่วมเสวนา ในหัวข้อ...
 
  Date 8  ธันวาคม  2557    
  webboardสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี 2557 เรื่อง “ปฏิรูปเศรษฐกิจไทย คิดใหม่เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน”

ในวันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2557 นายศุภเดช อ่องสกุล รองเลขาธิการสมาคมฯ นายสุจินต์ เอกวานนท์ เลขานุการสมาคมฯ นายประสิทธิ์ เพชรหนูเสด และนายภูมิเมธ จันทวดี เจ้าหน้าที่สมาคมฯ เข้าร่วมการโครงการสัมมนาทางวิชา...
 
  Date 6  ธันวาคม  2557    
  webboardสัมมนายางพารา 2015 ของบริษัท DOUBLE COIN

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2557 ดร.หลักชัย กิตติพล บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรงานสัมมนายางพารา 2015 ของบริษัท DOUBLE COIN  ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน...
 
  Date 5  ธันวาคม  2557    
  webboardสมาคมยางเวียดนามจัดงานเลี้ยงประจำปี

สมาคมยางเวียดนามจัดงานเลี้ยงประจำปี (Viet Nam Rubber Association Annual Dinner 2014) ในวันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2557 เวลา19.00 - 22.00 ณ White Palace Convention Center โฮจิมินฮ์ ซิตี้ เวียดนาม ในการนี้ น...
 
  Date 2  ธันวาคม  2557    
  webboardขอแสดงความยินดีกับดร.ไพฑูรย์ วงศาสุทธิกุล เนื่องในโอกาสพิธีฉลองมงคลสมรส

สมาคมยางพาราไทยขอแสดงความยินดีกับดร.ไพฑูรย์ วงศาสุทธิกุล และนางสาวแคทรีนา ตัน เนื่องในโอกาสพิธีฉลองมงคลสมรส  ในวันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2557 เวลา 19.00น. ณ ห้องรอยัล มณียา บอลรูม ชั้น M โรงแรมเรเนซ...
 
  Date 1  ธันวาคม  2557    
  webboardกิจกรรมเข้าร่วมแสดงความยินดีแก่ดร.อำนวย ปะติเส

นายกสมาคมฯ กรรมการบริหารและสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีแก่ดร.อำนวย ปะติเส ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ในวันจันทร์ที่ 1 ธ.ค. 2557 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม ...
 
  Date 1  ธันวาคม  2557    
  webboardกิจกรรมชักจูงการลงทุนในประเทศ โครงการ “พัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายแก่ SMEs ไทย”

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (บีโอไอ สุราษฎร์ธานี) กำหนดจัดกิจกรรมชักจูงการลงทุนในประเทศ โครงการ “พัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายแก่ SMEs ไทย” เส้นทาง สุราษฎร์ธานี-กรุงเทพฯ-เชียงราย ระหว่างวันที่ 1-4 ธ...
 
  Date 1  ธันวาคม  2557    
  webboardพิธีรับมอบตัวอย่างยาง RSS Master Samples 1968

ด้วยสมาคมยางพาราไทยกำหนดจัดพิธีรับมอบตัวอย่างยาง RSS Master Samples 1968 จากคณะกรรมการยางมาเลเซีย เพื่อใช้อ้างอิงในการจัดทำสำเนาตัวอย่างยางแผ่นรมควัน และเป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแก่คณะ ในวันจันท...
 
  Date 27  พฤศจิกายน  2557    
  webboardประชุมฝ่ายสัญญา ราคา และการร้องเรียนด้านการค้า เพื่อพิจารณาร่างสัญญาการค้าน้ำยางข้น NR Latex International FOB Contract in Bulk

ด้วยประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายสัญญา ราคา และการร้องเรียนด้านการค้า สมาคมยางพาราไทย กำหนดจัดประชุมฝ่ายสัญญา ราคา และการร้องเรียนด้านการค้า เพื่อพิจารณาร่างสัญญาการค้าน้ำยางข้น NR Latex International FOB C...
 
  Date 27  พฤศจิกายน  2557    
  webboardประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 8/2557

นายไชยยศ สินเจริญกุล นายกสมาคมฯ คณะกรรมการบริหาร นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 8/2557  ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องปร...
 
  Date 27  พฤศจิกายน  2557    
  webboardรองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมคณะเข้าพบนายกสมาคมฯยางพาราไทย

รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมคณะเข้าพบนายกสมาคมฯยางพาราไทยและคณะกรรมการบริหารเพื่อหารือเรื่องงานวิจัย เวลา 15.00-16.00 ณ ห้องประชุมสมาคมยางพาราไทย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัด...
 
  Date 20  พฤศจิกายน  2557    
  webboardการประชุมระดับรัฐมนตรีของสภาไตรภาคียางพารา (International Tripartite Rubber Council: ITRC) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย

วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ได้มีการจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีของสภาไตรภาคียางพารา (International Tripartite Rubber Council: ITRC)  ณ โรงแรม Sheraton Imperial กรุงกัวลาลัมเปอร์ เพื่อหามาตรการ...
 
  Date 12  พฤศจิกายน  2557    
  webboardประชุมคณะกรรมการกำกับแผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ (คณะที่ 1)

ด้วยประธานคณะกรรมการกำกับแผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ คณะที่ 1 กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการกำกับแผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ (คณะที่ 1) จำนวน 17 กลุ...
 
  Date 6  พฤศจิกายน  2557    
  webboardประชุมคณะกรรมการธุรกิจเกษตรและอาหาร ครั้งที่ 17-11/2557

ประธานคณะกรรมการธุรกิจเกษตรและอาหาร กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการธุรกิจเกษตรและอาหาร ครั้งที่ 17-11/2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9.30-13.00 น. ณ ห้องประชุมหมายเลข 2201 อาคารจรูญ สีบุญเรือง ห...
 
  Date 3  พฤศจิกายน  2557    
  webboardทางออก......วิกฤตการณ์ยางพาราไทย

            มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพาราร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมเสวนาในโครงการเสวนาเพื่อนำเสนอแนวทางการ...
 
  Date 29  ตุลาคม  2557    
  webboardกรรมการและผู้จัดการตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยเข้าพบนายกและคณะกรรมการบริหารสมาคมยางพาราไทย

           เมื่อวันอังคาร ที่ 28 ตุลาคม 2557 กรรมการและผู้จัดการตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย พร้อมคณะได้เข้าพบนายกและคณะกรรมการบริหารสมาคมยางพาราไทย ณ สมาคมยางพาร...
 
  Date 28  ตุลาคม  2557    
  webboardประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 7/2557

นายไชยยศ สินเจริญกุล นายกสมาคมฯ คณะกรรมการบริหาร นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 7/2557  ในวันที่ 28 ตุลาคม 2557 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม...
 
  Date 22  ตุลาคม  2557    
  webboardประชุมกลุ่มย่อยผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1

          ด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กำหนดจัดการประชุมกลุ่มย่อยผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบนิคมอุตสาหกรรมยางพารา ในนิคมอุตสาหก...
 
  Date 20  ตุลาคม  2557    
  webboardประชุมคณะทำงานพัฒนาสารสนเทศการเกษตรระดับประเทศ ครั้งที่ 4/2557

ด้วยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กำหนดจัดประชุมคณะทำงานพัฒนาสารสนเทศการเกษตรระดับประเทศ ครั้งที่ 4/2557 ในวันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2557 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้อง AEOC ชั้น 2 ตึกศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษ...
 
  Date 17  ตุลาคม  2557    
  webboardสัมมนารับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กำหนดจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2557 เวลา 08.30-12.30 น. ณ ห้องประชุมเก...
 
  Date 16  ตุลาคม  2557    
  webboardประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 3/2557

ด้วยประธานคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 3/2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมตึกสันติไมตรีหลังใน ทำเนียบรัฐบาล ทั้งนี้นายไช...
 
  Date 14  ตุลาคม  2557    
  webboardประชุม 5 สมาคมยางพารา

5 สมาคมยางพาราระดับประเทศเห็นชอบและตกลงดำเนินมาตรการร่วมกันเพื่อยกระดับราคายางพาราให้สูงขึ้น          นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร (Chief Executive Officer:...
 
     
 
     

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

 

 

หน้าหลัก  |  รายชื่อสมาชิก  |  ข่าวสาร  |  กิจกรรม  |  ราคายาง  |  สถานการณ์ยางพารา  |  สถิติยางพารา  |  คุยกันเรื่องยาง  |  เชื่อมโยงเว็บไซต์  |  ติดต่อสอบถาม

สมาคมยางพาราไทย  45, 47 ถนนโชติวิทยะกุล 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์  074-429011-2 , 074-429311     โทรสาร  074-429312     E-mail:  tra@csloxinfo.com

 

©Copyright 2007. All Rights Reserved. Developed by ME-FI dot com