E-Magazine facebook
กิจกรรมสมาคมยางพาราไทย
 
   กิจกรรม
 
     
  Date 8  พฤศจิกายน  2558    
  webboardTFEX Open House @หาดใหญ่

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) กำหนดจัด TFEX Open House @หาดใหญ่ ในวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสันติภาพ ชั้น 7 โรงแรม ลีการ์เดนส์พลาซ่า หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อส่งเ...
 
  Date 5  พฤศจิกายน  2558    
  webboardประชุมเวทีประชาคม โครงการวิจัยรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดสงขลาเพื่อความยั่งยืน

ด้วยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดประชุมเวทีประชาคม โครงการวิจัยรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดสงขลาเพื่อความยั่งยืน ในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30-13.00 น. ณ โรงแรมหรรษ...
 
  Date 4  พฤศจิกายน  2558    
  webboardสัมมนา เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)

ด้วยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 กำหนดจัดสัมมนา เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)” ในวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30 น. ...
 
  Date 31  ตุลาคม  2558    
  webboardคณะหอการค้าจีน (ผู้นำเข้าและส่งออก) เข้าเยื่ยมสมาคมยางพาราไทย

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2558 นายเซิน โบ บริษัท หวาไถ้ รับเบอร์ จำกัด นำคณะหอการค้าจีน (ผู้นำเข้าและส่งออก) จำนวน 10คน เข้าเยื่ยมสมาคมยางพาราไทย และสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในเรื่องของการลงทุนในประเทศ...
 
  Date 27  ตุลาคม  2558    
  webboardประชุมคณะอนุกรรมการฯเพื่อปรับลดขั้นตอนกระบวนการทำงานของหน่วยงานภาครัฐรายสินค้า

ด้วยประธานคณะอนุกรรมการเพื่อปรับลดขั้นตอนกระบวนการทำงานของหน่วยงานภาครัฐรายสินค้ายุทธศาสตร์ (น้ำตาล ข้าว ยางพารา สินค้าแช่แข็ง และวัตถุอันตราย) กำหนดจัดการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2558 ในวันอั...
 
  Date 21  ตุลาคม  2558    
  webboardประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 3/2558

ด้วยนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ มีบัญชาให้เชิญประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 3/2558 ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมตึกสันติไมตรีหลังใน ทำเนียบรัฐบ...
 
  Date 19  ตุลาคม  2558    
  webboardประชุมวิชาการยางพารา ประจำปี 2558 (ANRPC)หัวข้อ NR in A Dynamic World Economy

สมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติกำหนดจัดประชุมวิชาการยางพารา ประจำปี 2558  (The Association of Natural Rubber Producing Countries: ANRPC) ในหัวข้อ NR in A Dynamic World Economy และประชุมสนทนาระหว่า...
 
  Date 16  ตุลาคม  2558    
  webboard ประชุมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และคณะ ร่วมภาครัฐและเอกชน

ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางอภิรดี ตันตราภรณ์) และรัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวข้อง กำหนดลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์การค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย ในเขตพื้นที่ด่านศุลกากรสะเดาจังหวัดสงขลาและประชุ...
 
  Date 15  ตุลาคม  2558    
  webboardสัมมนาโครงการวิจัย การใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานและการปรับรูปแบบการขนส่ง

ด้วยโครงการการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานและการปรับรูปแบบการขนส่งเพื่อลดต้นทุนขนส่ง กรณีศึกษา ยางพารา (ภาคใต้) ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดสัมมนาโครงการวิจัย การใช้ประโยชน...
 
  Date 15  ตุลาคม  2558    
  webboard สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเข้าเยี่ยมและหารือสมาคมยางพาราไทย

ด้วยทีมนักวิจัยโครงการวิจัย “การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการโลจิสติกส์โซ่อุปทานและโซ่อุปสงค์อุตสาหกรรมยางพาราไทย” สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จำนวน 8 ท่าน ขอเข้าพบผู้แทนสมาคมยางพาราไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 1...
 
  Date 10  ตุลาคม  2558    
  webboardThe 15th Meeting of the Economics and Statistics Committee (ESC)

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558  นายศุภเดช อ่องสกุล รองเลขาธิการสมาคมยางพาราไทย  พร้อมด้วย นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมฯ นางสาวธัญวรัตน์ รุขะจี ผู้ช่วยผู้จัดการสมาคมฯ และนายประสิทธิ...
 
  Date 10  ตุลาคม  2558    
  webboardThe 21st Assembly of the ASEAN Rubber Business Council

ด้วยสภาธุรกิจยางอาเซียน (ARBC) กำหนดจัดประชุม The 21st Assembly of the ASEAN Rubber Business Council ในวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมแชงกรี-ล่า กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เวลา 10.30-13.00 ...
 
  Date 9  ตุลาคม  2558    
  webboardงานเลี้ยงประจำปีสมาคมยางมาเลเซีย 2558

สมาคมยางมาเลเซียจัดงานเลี้ยงประจำปี (MRE Annual Dinner 2015) ในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558 เวลา 20.00 - 23.00 ณ โรงแรมโรงแรมแชงกรี-ล่า กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในการนี้นายศุภเดช อ่องสกุล รองเลขาธิก...
 
  Date 2  ตุลาคม  2558    
  webboardประชุมคณะทำงานเพื่อปรับลดขั้นตอนกระบวนการทำงานของหน่วยงานภาครัฐรายสินค้ายุทธศาสตร์ยางพารา ครั้งที่ 1/2558

การยางแห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมคณะทำงานเพื่อปรับลดขั้นตอนกระบวนการทำงานของหน่วยงานภาครัฐรายสินค้ายุทธศาสตร์ยางพารา ครั้งที่ 1/2558 ในวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมรัษฎา อาคาร...
 
  Date 1  ตุลาคม  2558    
  webboardประชุมเตรียมการร่วมกับภาครัฐและเอกชน เพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคทางการค้าชายแดน

ด้วยกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กำหนดจัดประชุมเตรียมการร่วมกับภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ก่อนการเดินทางของคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคทางการค้าชายแดนไทย-มาเ...
 
  Date 28  กันยายน  2558    
  webboardประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 7/2558

ด้วยสมาคมยางพาราไทย กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 7/2558 ในวันจันทร์ที่ 28กันยายน 2558 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสมาคมยางพาราไทย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ...
 
  Date 28  กันยายน  2558    
  webboard คณะผู้บริหารตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) เข้าพบสมาคมยางพาราไทย

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2558 คณะผู้บริหารตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) นำโดย ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล ประธานกรรมการ เข้าพบสมาคมยางพาราไทยเพื่อแสดงความขอบคุณ พร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรว...
 
  Date 28  กันยายน  2558    
  webboardงานเฉลิมฉลองวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ครบรอบ 66 ปี

สถานกงสุลจีนประจำจังหวัดสงขลา กำหนดจัดงานเฉลิมฉลองวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ครบรอบ 66 ปี ในวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2558 ณ โรงแรมลีการ์เด้น พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เวลา 18.00 น. ในการจัดงานครั้ง...
 
  Date 25  กันยายน  2558    
  webboardงาน “ยางผลัดใบ สายใยผูกพัน”

งานประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุการทำงาน ประจำปี 2558 ชื่องาน “ยางผลัดใบ สายใยผูกพัน”  ซึ่งกำหนดจัดในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558 เวลา 18.30-22.30 น. ณ ห้องกันตัง สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนย...
 
  Date 25  กันยายน  2558    
  webboardสัมมนาในหัวข้อ "Agricultural Innovation: Learning from Europe's Best Practices"

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศ กำหนดจัดสัมมนาในหัวข้อ "Agricultural Innovation: Learning from Europe's Best Practices" ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558 เวลา 09.00-12.00 น. ณ โรงแรม Siam Kempinski กรุงเทพฯ ในก...
 
  Date 24  กันยายน  2558    
  webboardสัมมนา “ยางพาราไทยกับงานวิจัยมุ่งเป้า 2558”

ด้วยเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กำหนดจัดการสัมมนา “ยางพาราไทยกับงานวิจัยมุ่งเป้า 2558” ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันย...
 
  Date 23  กันยายน  2558    
  webboardประชุมคณะกรรมการกำกับแผนงานวิจัยฯ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการกำกับแผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ (คณะที่ 1) จำนวน 19 กลุ่มเรื่อง ในวันพุธที่ 23 กันยายน 2558 เวลา 09.30-15.00 ...
 
  Date 21  กันยายน  2558    
  webboardประชุมคณะอนุกรรมการฯ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน

ด้วยกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน กำหนดจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ในวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2558 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา  ในการนี้นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู...
 
  Date 11  กันยายน  2558    
  webboardขอแสดงความยินดีกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมคนใหม่

เมื่อวันศุกร์ ที่ 11 กันยายน 2558 ดร.หลักชัย กิตติพล  นายกกิตติมศักดิ์สมาคมยางพาราไทย นายไชยยศ สินเจริญกุล  นายกสมาคมยางพาราไทย นายชำนาญ นพคุณขจร   อุปนายกสมาคมยางพาราไทย  นายบัณฑ...
 
  Date 10  กันยายน  2558    
  webboardการประชุมสภาความร่วมมือด้านยางพาราระหว่างประเทศ (ITRC) ครั้งที่ 25

ด้วยสถาบันวิจัยยาง กำหนดการประชุมสภาความร่วมมือด้านยางพาราระหว่างประเทศ (ITRC) ครั้งที่ 25 (25th Meeting of the International Tripartite Rubber Council: ITRC) ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2558 ณ โรงแร...
 
     
 
     

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

 

 

หน้าหลัก  |  รายชื่อสมาชิก  |  ข่าวสาร  |  กิจกรรม  |  ราคายาง  |  สถานการณ์ยางพารา  |  สถิติยางพารา  |  คุยกันเรื่องยาง  |  เชื่อมโยงเว็บไซต์  |  ติดต่อสอบถาม

สมาคมยางพาราไทย  45, 47 ถนนโชติวิทยะกุล 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์  074-429011-2 , 074-429311     โทรสาร  074-429312     E-mail:  tra@csloxinfo.com

 

©Copyright 2007. All Rights Reserved. Developed by ME-FI dot com