THAI NR
  facebook
corner corner
May 2017
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 
     

7-5-2017 ถึง 13-5-2017
กิจกรรม “สร้างเครือข่ายการลงทุน และเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ไทย
9-5-2017
ประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่อง “ความเป็นไปได้ในการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่พึงได้
14-5-2017 ถึง 20-5-2017
กิจกรรมนำคณะผู้ประกอบการเดินทางไปสาธารณรัฐเกาหลี
16-5-2017
ประชุมที่ปรึกษาและคณะกรรมการคลัสเตอร์ยางและไม้ยางพารา ครั้งที่ 3/2560
24-5-2017
สัมมนา e-Trade Facilitation เรื่อง “The New Change to e-Tax invoice”

คลิกดูปฏิทินกิจกรรมทั้งหมดสมาชิกสมาคมยางพาราไทย TRA Membership

บริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (สตูล) จำกัด
บริษัท แกรนด์รับเบอร์ จำกัด
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์การเกษตร จำกัด
บริษัท ฉลองอุตสาหกรรมน้ำยางข้น จำกัด
บริษัท ชุนเจริญรับเบอร์ จำกัด 
ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง จำกัด
บริษัท ซิน หย่วน ด้า รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด
บริษัท เซาท์แลนด์รับเบอร์ จำกัด
บริษัท เซาท์-อีสต์ รับเบอร์ จำกัด
บริษัท ตรังลาเท็คซ์ จำกัด
บริษัท ไต๋รับเบอร์ จำกัด
บริษัท ถาวรอุตสาหกรรมยางพารา (1982) จำกัด
บริษัท ทองไทย รับเบอร์ จำกัด
บริษัท ทองไทย เอ.เอส. จำกัด 
บริษัท ทองไทย เอ็น.บี. จำกัด
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ทีเค. เจริญรุ่งเรือง
บริษัท ทุ่งสงสี่สวัสดิ์ จำกัด
บริษัท เทอราโกร จำกัด
บริษัท ไทยเทครับเบอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท ไทยแมค เอสทีอาร์ จำกัด
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยแสงรับเบอร์ จำกัด
บริษัท ไทยารี รับเบอร์ จำกัด
บริษัท ไทยอีสเทิร์นรับเบอร์ จำกัด
บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน)
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด
บริษัท นิยมรับเบอร์ จำกัด
บริษัท บี.ไรท์. รับเบอร์ จำกัด
บริษัท พี.ซี. รับเบอร์ จำกัด
บริษัท เพียรประดิษฐ์รับเบอร์ จำกัด
บริษัท แพนสตาร์ จำกัด
บริษัท มาล์เทครับเบอร์ จำกัด
บริษัท มิตรไทยโฮลดิ้ง จำกัด
บริษัท ย่งล้งรับเบอร์ จำกัด 
บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด
บริษัท ยางไทยเอเชีย จำกัด
บริษัท ยูนิแมครับเบอร์ จำกัด
บริษัท รันนา (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด
บริษัท วงศ์บัณฑิต ชุมพร จำกัด 
บริษัท ศรีเจริญรับเบอร์ จำกัด
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
บริษัท ศุภาคย์ จำกัด 
สหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอบ่อทอง จำกัด
บริษัท สะเดา พี.เอส. รับเบอร์ จำกัด
ห้างหุ้นส่วน แสงตวัน รับเบอร์
บริษัท อาร์วัน อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท อาร์ซีเอ็มเอ (หาดใหญ่) จำกัด
บริษัท อินเตอร์รับเบอร์ลาเท็กซ์ จำกัด
บริษัท เอ.ที.เอส. รับเบอร์ จำกัด
บริษัท เอ็นเทคโพลิเมอร์ จำกัด
บริษัท เอ็มที เซ็นเตอร์เทรด จำกัด
บริษัท แอล ที การยาง จำกัด

 
iconRubber Authority of Thailand (ROAT)
iconOffice of Replanting Aid Fund, Ministry of Agricultural and Cooperative (ORRAF/MOAC)
iconThai Industrial Standards Institute (TISI)
?????????
 
icon ผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านเพาะปลูกยางพาราของไทย   

icon เกษตรวิถีพุทธ - Buddhist approach to agriculture By Mr. Witoon Hnoo-san   

icon รายงานสภาวะอุตสาหกรรมฯเดือนมีนาคม 60 - Industry Report March 2017   

icon Speeches from TRA Annual Dinner 2017   

icon ผลกระทบด้านนโยบายเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนของสหรัฐฯ-The impact of economic, trade and investment policy of the United States.   


Ads

Google

 
วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ## ยินดีต้อนรับ ## สมาคมยางพาราไทย ## TRA ##
 
ราคาประมูลตลาดกลางยางพาราสงขลา วันที่ 20 ตุลาคม 2560 # ยางแผ่นดิบ XX บาท/กก. # ยางแผ่นรมควันชั้น 3 XX บาท/กก. # น้ำยางสด ณ โรงงาน DRC ไม่ต่ำกว่า 35% 43.00 าท/กก. # เศษยาง 100% ณ โรงงาน 38.00 บาท/กก. ## ปิดทำการในวันที่  23 ตุลาคม 2560 เนื่องในวันปิยมหาราช  26 ตุลาคม 2560 ปิดทำการ เนื่องในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

        ความร่วมมือด้านยางพาราระหว่างไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย

ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกยางรายใหญ่ของโลก โดยปี 2559 ผลผลิตยางธรรมชาติโลก 12.4 ล้านตัน เป็นผลผลิตยางไทย 4.47 ล้านตัน(36 %)  อินโดนีเซีย 3.21 ล้านตัน(25 %) และมาเลเซีย 673,500 ตัน(5 %)  ผลผลิตทั้ง 3 ประเทศคิดเป็น 67 % ของผลผลิตยางโลก ปัญหาสำคัญคือราคายางมีความผันผวนตามสภาวะเศรษฐกิจโลก และบ่อยครั้งที่ราคายางพาราตกต่ำมาก ส่งผลให้เกษตรกรชาวสวนยางได้รับความเดือดร้อน ขณะเดียวกันในบางช่วงราคายางสูงเกินไป ทำให้ผู้ใช้ยางได้รับความเดือดร้อน

ผู้ผลิตและผู้ใช้ยางทั่วโลก ได้หารือกันเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยได้จัดตั้งองค์กรยางระหว่างประเทศ หรือ INRO ขึ้นในปี 2523 และได้ยุติบทบาทลงในปี 2542 เนื่องจากกลุ่มผู้ผลิตและผู้ใช้ยางมีทัศนะแตกต่างกันเกี่ยวกับราคายางขั้นต่ำ ต่อมาในปี 2544 ประเทศผู้ผลิตยางรายใหญ่คือ ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ได้ร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำ และทำให้ราคายางมีเสถียรภาพมากขึ้น โดยได้มีการลงนามในแถลงการณ์ร่วมบาหลี(Bali Declaration 2001) เพื่อการจัดตั้งสภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ (International Tripartite Rubber Council: ITRC) และในปี 2546 ได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จำกัด (International Rubber Consortium Limited: IRCo) โดยนายกสมาคมยางพาราไทยได้รับเกียรติให้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสภาไตรภาคียางฯ และกรรมการ บริษัทร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จำกัด

สภาไตรภาคียางระหว่างประเทศจะมีการประชุมระดับรัฐมนตรีปีละหนึ่งครั้ง โดยในปี 2560 รัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพในการประชุมสภาไตรภาคียางฯ ระดับรัฐมนตรี ในวันที่ 15 กันยายน 2560 ณ โรงแรม      แชงกรีล่า กรุงเทพฯ โดยมีพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ในการนี้นายบัณฑิต เกิดวงศ์บัณฑิต เลขาธิการสมาคมยางพาราไทย นายศุภเดช อ่องสกุล รองเลขาธิการสมาคมฯ และนางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม มีประเด็นสำคัญได้แก่      1) การเพิ่มปริมาณการใช้ยางในแต่ละประเทศสมาชิก ITRC ให้มากขึ้นปีละ 10 % โดยให้ความสำคัญในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านยางพารา  2) การจัดตั้งตลาดยางระดับภูมิภาค(Regional Rubber Market : RRM) ทั้งสามประเทศเห็นชอบร่วมกันในการพัฒนาตลาด RRM เป็นตลาดล่วงหน้า (Futures Market) และขอให้แต่ละประเทศสมาชิก ITRC เชิญชวนผู้ซื้อและผู้ขายเข้าร่วมในตลาดมากขึ้น  3) มาตรการจัดการอุปทาน(SMS) ทั้งสามประเทศเห็นว่าเป็นมาตรการระยะยาวในการสร้างความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน และจะร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งในการจัดการอุปทาน ซึ่งจะส่งผลดีต่อราคายางและความยั่งยืนของอุตสาหกรรมยาง 4) มาตรการจำกัดการส่งออก (AETS) เป็นมาตรการระยะสั้นที่ทั้งสามประเทศจะติดตามสถานการณ์ราคายางอย่างใกล้ชิด หากราคายางปรับตัวลดลงจะมีการหารืออย่างเร่งด่วนเพื่อนำมาตรการ AETS มาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำ  5) การเชิญชวนประเทศเวียดนามเข้าร่วมเป็นสมาชิกสภาไตรภาคียางฯ ทั้งสามประเทศมีความเห็นร่วมกันในการรับประเทศเวียดนามเป็นสมาชิกสมทบ เนื่องจากเป็นประเทศที่มีผลผลิตสูงและมีบทบาทสำคัญ และ 6) กำหนดการประชุมสภาไตรภาคียางฯ ระดับรัฐมนตรีครั้งต่อไปในปี 2561 ณ ประเทศมาเลเซีย

โดยสรุป ความร่วมมืออย่างเข้มแข็งด้านยางพาราระหว่างไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย มีบทบาทสำคัญในการรักษาเสถียรภาพราคายาง และมีส่วนช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมยางธรรมชาติให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป
thainr สารจากนายกสมาคมฯ   กันยายน  2560     
  • �Ԩ������û�Ъ��
  • �Ԩ������û�Ъ��
    iconกิจกรรมประชุมทั้งหมด  
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 8/2560
icon 17  ตุลาคม  2560
สมาคมยางพาราไทย กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 8/2560 ในวันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมยางพาราไทย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ..
19th Meeting of the Technical Committee on Contract Matters (TCCM) and 23rd Assembly of the ASEAN Rubber Business Council (ARBC)
icon 7  ตุลาคม  2560
นายศุภเดช อ่องสกุล รองเลขาธิการสมาคมยางพาราไทย พร้อมด้วยนางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมฯ เข้าร่วม  Meeting of the Technical Committee on Contract Matters (TCCM) ครั้งที่ 19 ในวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00 - 11.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) และประชุม Assembly of the ASEAN Rubber Business C..
ประชุมรายงานความก้าวหน้า 2-3 เดือน โครงการวิจัยแบบมุ่งเป้าเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศด้านยางพารา ปีงบประมาณ 2560
icon 2  ตุลาคม  2560
สำนักประสานงานชุดโครงการยางพารา กำหนดจัดประชุมรายงานความก้าวหน้า 2-3 เดือน โครงการวิจัยแบบมุ่งเป้าเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศด้านยางพารา ปีงบประมาณ 2560 ในวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 406 ชั้น 4 อาคารสุขประชา วาจานนท์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ใน..
ประชุมหารือพัฒนาโจทย์วิจัย กลุ่มวิจัยยางก้อนถ้วย
icon 2  ตุลาคม  2560
ด้วยสำนักประสานงานชุดโครงการยางพารา กำหนดจัดประชุมหารือพัฒนาโจทย์วิจัย กลุ่มวิจัยยางก้อนถ้วย ในวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 อาคารสุขประชา วาจานนท์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการนี้นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมฯ เข้าร่วม..
งานสัมมนาวิชาการเศรษฐกิจภาคใต้ ปี 2560 เรื่อง “เศรษฐกิจยางพารากับความเสี่ยงครัวเรือนภาคใต้”
icon 28  กันยายน  2560
ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ กำหนดจัดงานสัมมนาวิชาการเศรษฐกิจภาคใต้ ปี 2560 เรื่อง “เศรษฐกิจยางพารากับความเสี่ยงครัวเรือนภาคใต้” ในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ สถานสวัสดิสงเคราะห์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในการนี้ นายภูดิท จันทวดี เจ้าหน้าที่สมา..
19th Meeting of the Technical Committee on Contract Matters (TCCM) and 23rd Assembly of the ASEAN Rubber Business Council (ARBC)
icon 7  ตุลาคม  2560
ประชุมรายงานความก้าวหน้า 2-3 เดือน โครงการวิจัยแบบมุ่งเป้าเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศด้านยางพารา ปีงบประมาณ 2560
icon 2  ตุลาคม  2560
ประชุมหารือพัฒนาโจทย์วิจัย กลุ่มวิจัยยางก้อนถ้วย
icon 2  ตุลาคม  2560
งานสัมมนาวิชาการเศรษฐกิจภาคใต้ ปี 2560 เรื่อง “เศรษฐกิจยางพารากับความเสี่ยงครัวเรือนภาคใต้”
icon 28  กันยายน  2560
    iconกิจกรรมพิเศษทั้งหมด  
Malaysian Rubber Exchange Annual Dinner 2017
icon  6  ตุลาคม  2560
On Friday, 6 October 2017 [7.30 p.m. (Local Time)]- Mr. Bundit Kerdvongbundit TRA Secretary General Mr. Supadetch Ongsakul Deputy Secretary General Mr. Chaiphot Ruangwarunwathana TLA President and MS.Piyaporn Saelim TRA Manager attended Malaysian Rubber Exchange Annual Dinner 2017 at  Grand Bal..
สมาคมยางพาราไทยเข้าเยี่ยมบริษัท Least Studio
icon  9  สิงหาคม  2560
กองบรรณาธิการ สมาคมยางพาราไทยเข้าพบและสัมภาษณ์กรรมการผู้จัดการบริษัท Least Studio เมื่อวันพุธ ที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ กรุงเทพมหานคร..
งานวันคล้ายวันสถาปนาการยางแห่งประเทศไทยก้าวสู่ปีที่ 3
icon  14  กรกฏาคม  2560
ด้วยการยางแห่งประเทศไทย กำหนดจัดพิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาการยางแห่งประเทศไทยก้าวสู่ปีที่ 3 "นวัตกรรมการแปรรูป จุดเปลี่ยนยางพาราไทย" ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 - 15.10 ณ ห้างสรรพสินค้า Show DC พระราม 9 กรุงเทพฯ ในการนี้นายไชยยศ สินเจริญกุล นายกสมาคมยางพาราไทย นายกรกฎ กิตติพล กรรมการ..
การบรรยายเกี่ยวกับสถานการณ์การตลาดยางพาราไทย
icon  20  มิถุนายน  2560
นายศุภเดช อ่องสกุล รองเลขาธิการสมาคมยางพาราไทย เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับสถานการณ์การตลาดยางพาราไทย ให้แก่คณะเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยยาง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เจ้าหน้าที่จากองค์กร World Wildlife Fund สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และเจ้าหน้าที่จากองค์กร World Wildlife Fund ประเทศไทย ในวันอังคา..
ลงพื้นที่เพื่อเข้าเยี่ยมพร้อมสัมภาษณ์คุณวิฑูร หนูเสน (เกษตรวิถีพุทธ)
icon  16  มิถุนายน  2560
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 กองบรรณาธิการสมาคมยางพาราไทย ได้กำหนดลงพื้นที่เพื่อเข้าเยี่ยมพร้อมสัมภาษณ์คุณวิฑูร หนูเสน (เกษตรวิถีพุทธ) ตำบลเขาหัวช้าง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง..
สมาคมยางพาราไทยเข้าเยี่ยมบริษัท Least Studio
icon 9  สิงหาคม  2560
งานวันคล้ายวันสถาปนาการยางแห่งประเทศไทยก้าวสู่ปีที่ 3
icon 14  กรกฏาคม  2560
การบรรยายเกี่ยวกับสถานการณ์การตลาดยางพาราไทย
icon 20  มิถุนายน  2560
ลงพื้นที่เพื่อเข้าเยี่ยมพร้อมสัมภาษณ์คุณวิฑูร หนูเสน (เกษตรวิถีพุทธ)
icon 16  มิถุนายน  2560
 
thai nr thai nr

  • �������
  • �������
  • �������
    iconข่าวยางพาราทั้งหมด
icon กยท. นำร่องเปิดตลาดกลางน้ำยางสดแห่งแรกพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง เคาะราคารับซื้อวันแรก 44.50 บ./กก.สูงกว่าตลาด  new 20  ตุลาคม  2560
icon คณะกรรมการยางของมาเลเซียผลักดันให้สร้างถนนยาง เพื่อให้ราคายางมีเสถียรภาพ  new 17  ตุลาคม  2560
icon ตลาดถุงมือใช้แล้วทิ้งคาดว่าจะมีมูลค่า 7.85 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายในปี 2019  new 17  ตุลาคม  2560
icon ยางสีเขียว: ยางล้อทำจากยางชีวภาพใหม่ ที่มีฟุตพริ้นท์สีเขียวกว่า  new 17  ตุลาคม  2560
icon ตลาดน้ำยางข้นทางการแพทย์ที่ใช้แล้วทิ้งทั่วโลก คาดว่าจะมีมูลค่า 6.4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายในปี 2024  new 17  ตุลาคม  2560
 
thai nr thai nr
     

 

 

   

 ตั้งกระทู้ใหม่ ดูกระทู้ทั้งหมด
หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ จำนวนผู้ตอบ จำนวนผู้ชม วันที่
webboard รับซื้อไม้ท่อนยางพาราจำนวนมาก ราคาดี เป้ย 0 6 16  ตุลาคม  2560
webboard ขายต่อจักรรีดยางเพราะขายสวนยางแล้วคับ นายอภิศักด 3 36 22  กันยายน  2560
webboard จำหน่ายยางแผ่นรมควันและยางแท่ง str20 ทวีเดช 0 35 21  กันยายน  2560
webboard รับสมัครคนงานกรีดยางพารา ภรภัทร 0 12 20  กันยายน  2560
webboard รับซื้อขี้ยาง ยางถ้วย ส่งโรงงานจังหวัดระยอง ให้ราคาเน็ท วิทวัส 1 47 18  กันยายน  2560
webboard รับทำใบอนุญาตและ ระบบยางพารา น้ำยางข้น ยางแท่ง str20 ยางเครป เอ็มซีแลนด 0 26 1  กันยายน  2560
webboard หาร้านส่งขี้ยางพื้นที่อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 0 12 1  กันยายน  2560
webboard ขายต้นยางพารา ศักดิ์ 0 27 31  สิงหาคม  2560
webboard รับไม้ประดู่จำนวนมาก ตามขนาดที่กำหนด ให้ราคาสูงกว่าใคร new 1 17 29  สิงหาคม  2560
webboard ขายสวนยาง ปุ๊ก 0 61 19  สิงหาคม  2560
           
ตั้งกระทู้ใหม่ ดูกระทู้ทั้งหมด
หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ จำนวนผู้ตอบ จำนวนผู้ชม วันที่
webboard เครื่องอัดพิมพ์ยาง วิเชษฐ์ 0 3 19  ตุลาคม  2560
webboard เครื่องอัดยาง วิเชษฐ์ 1 5 19  ตุลาคม  2560
webboard ขายจักร PCT ตระการพืชผ 2 28 22  กันยายน  2560
webboard รับซื้อขี้ยางถ้วย ให้ราคาเน็ท วิทวัส 0 26 18  กันยายน  2560
webboard ขายต้นยางพาราจำนวน 5200 ต้น ปรีชา 0 15 17  กันยายน  2560
webboard ลบความคิดเห็น ความคิดเห็ 1 26 8  กันยายน  2560
webboard รับซ่อม/สร้าง เครื่องจักรผลิตยางเครป ปุณณรัตน์ 1 51 28  สิงหาคม  2560
webboard มอเตอร์ประหยัดพลังงาน สำหรับเครื่องรีดยางทุกชนิด คุณน้อง 0 29 15  สิงหาคม  2560
webboard ขายเครื่องรีดยางเครป สอบถามฟรี ณัฐสกรรจ์ 1 127 6  สิงหาคม  2560
webboard ขายหม้อไฟขนาด160 ของเจริญชัย มือสอง โจม 0 41 4  สิงหาคม  2560
           

 

กฎ กติกา ในการร่วมแสดงความคิดเห็น
      1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
      2. ทุกความคาดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
      3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น

การเข้าร่วมในกิจกรรมของเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นการตั้งกระทู้ หรือการร่วมแสดงความเห็นในกระทู้ต่างๆ ในเว็บไซต์ จึงจำเป็นต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสังคมส่วนรวม การควบคุมและดูแลอาจไม่สามารถทำได้อย่างทั่วถึง เพราะทุกคนสามารถพิมพ์ข้อความต่างๆ เข้ามาได้โดยอิสระขึ้นอยู่กับสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ร่วมกิจกรรมว่าจะมีมากน้อยเพียงไร ดังนั้นทางทีมงานสมาคมยางพาราไทย จึงไม่อาจร่วมรับผิดชอบในข้อความทุกข้อความที่ส่งเข้ามา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกๆ ท่านที่ร่วมกิจกรรมด้วยดี และใคร่ขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านช่วยเป็นหูเป็นตาสอดส่องกระทู้ที่เข้าข่ายผิดกฎ กติกา มารยาทดังกล่าว หากพบก็โปรดแจ้งได้ภายในแต่ละกระทู้ได้ในทันที โดยทีมงานสมาคมยางพาราไทยจะพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป 
top

หน้าหลัก  | รายชื่อสมาชิก  | ข่าวสาร | กิจกรรม | ราคายาง | สถานการณ์ยางพารา | สถิติยางพารา | คุยกันเรื่องยาง | เชื่อมโยงเว็บไซต์ | ติดต่อสอบถาม

สมาคมยางพาราไทย  45-47 ถนนโชติวิทยะกุล 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์  074-429011-2 , 074-429311     โทรสาร  074-429312     E-mail  tra@csloxinfo.com
©Copyright 2007. All Rights Reserved. Designed by ME-FI dot com