THAI NR
  facebook
corner corner
April 2017
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
           
           

3-4-2017 ถึง 4-4-2017
ประชุมกลุ่มย่อย โครงการศึกษาศักยภาพและรูปแบบการพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในเข
5-4-2017
สัมมนาหัวข้อ "Uplift CLMV Experience: เปิดประตู CLMV สู่โลกการค้าเสรีอาเซียน"
5-4-2017
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคใต้ ครั้งที่ 3/2559
18-4-2017
ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านธุรกิจ ครั้งที่ 201
25-4-2017
ประชุมคณะทำงานพัฒนาสารสนเทศการเกษตรระดับประเทศ ครั้งที่ 2/2560

คลิกดูปฏิทินกิจกรรมทั้งหมดสมาชิกสมาคมยางพาราไทย TRA Membership

iconบริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (สตูล) จำกัด
iconบริษัท ฉลองอุตสาหกรรมน้ำยางข้น จำกัด
iconชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางจันทบุรี
iconบริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด
iconบริษัท เซาท์แลนด์รับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท ตรังลาเท็คซ์ จำกัด
iconบริษัท ถาวรอุตสาหกรรมยางพารา (1982) จำกัด
iconบริษัท ถารรอุตสาหกรรมยางแท่ง จำกัด
iconบริษัท เทอราโกร จำกัด
iconบริษัท ทองไทย เอ็น.บี. จำกัด
iconบริษัท ทองไทย รับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน)
iconบริษัท ไทยแมค เอสทีอาร์ จำกัด
iconบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
iconบริษัท ไทยเทครับเบอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
iconบริษัท ไทยแสงรับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท ทุ่งสงสี่สวัสดิ์ จำกัด
iconบริษัท นิยมรับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท บี.ไรท์. รับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท พี.ซี. รับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท แพนสตาร์ จำกัด
iconบริษัท เพียรประดิษฐ์รับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท มาล์เทครับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท มิตรไทยโฮลดิ้ง จำกัด
iconบริษัท เม้งไต๋ จำกัด
iconบริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด
iconบริษัท ยางไทยเอเชีย จำกัด
iconบริษัท ยูนิแมครับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท รันนา (ประเทศไทย) จำกัด
iconบริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด
iconบริษัท ศรีเจริญรับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
iconบริษัท สะเดา พี.เอส. รับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท อาร์วัน อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
iconบริษัท อินเตอร์รับเบอร์ลาเท็กซ์ จำกัด
iconบริษัท ไทยอีสเทิร์นรับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท เอ.ที.เอส. รับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท แอล ที การยาง จำกัด
iconบริษัท ไต๋รับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท ทองไทย เอ.เอส. จำกัด
iconบริษัท ทีที อุตสาหกรรมยาง จำกัด
iconบริษัท ย่งล้งรับเบอร์ จำกัด
iconสหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอบ่อทอง จำกัด
iconบริษัท แกรนด์รับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท ไทยรับเบอร์ เอช พี เอ็น อาร์ จำกัด
iconองค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
iconบริษัท วงศ์บัณฑิต ชุมพร จำกัด
iconบริษัท เซาท์-อีสต์ รับเบอร์ จำกัด
iconห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ทีเค. เจริญรุ่งเรือง
iconบริษัท ชุนเจริญรับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท ศุภาคย์ จำกัด

 
iconRubber Research Institute of Thailand (RRIT)
iconRubber Estate Organisation
iconOffice of Replanting Aid Fund, Ministry of Agricultural and Cooperative (ORRAF/MOAC)
iconThai Industrial Standards Institute (TISI)
?????????
 
icon รายงานสภาวะอุตสาหกรรมฯเดือนมีนาคม 60 - Industry Report March 2017   

icon Speeches from TRA Annual Dinner 2017   

icon ผลกระทบด้านนโยบายเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนของสหรัฐฯ-The impact of economic, trade and investment policy of the United States.   

icon รายงานสภาวะอุตสาหกรรมฯเดือน ธค 59 - Industry report December 2016   

icon บทบาทธนาคารแห่งประเทศไทยท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง   


Ads

Google

 
วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ## ยินดีต้อนรับ ## สมาคมยางพาราไทย ## TRA ##
 
คาดการณ์ราคายาง 23
 มิ
.ย.
 2560 
ราคายางมีแนวโน้มปรับตัวลดลงในทิศทางเดียวกับตลาดล่วงหน้าโตเกียว โดยปัจจัยลบยังคงเป็นปัจจัยเดิมๆ เกี่ยวกับค่าเงินเยนและเงินบาทที่ผันผวนและมีแนวโน้มแข็งค่า ประกอบกับนักลงทุนยังคงวิตกกังวลเกี่ยวกับราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าวันนี้ราคาจะฟื้นตัวขึ้นก็ตาม อย่างไรก็ตามความต้องการซื้อเพื่อส่งมอบของผู้ประกอบการในประเทศยังเป็นปัจจัยหนุนราคายางได้ในระดับหนึ่ง 
## 
ยางแผ่นดิบ 52.09 
(
- 0.76
)
 
ยางแผ่นรมควันชั้น 3 
55.00 
(
+ 0.48
)
 
#
 น้ำยางสด ณ โรงงาน 
47.50
 
(
- 1.00
)
 
 
#
 เศษยาง (100%) ณ โรงงาน 
39.00 
(
- 0.50
)
 
## TRA ## 

        งานเลี้ยงประจำปี 2560

สมาคมยางพาราไทย ได้กำหนดจัดงานเลี้ยงประจำปี 2560  เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560  ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ และจัดการแข่งขันกอล์ฟในวันเดียวกัน ณ สนามริเวอร์เดลกอล์ฟคลับ จังหวัดปทุมธานี  โอกาสนี้สมาคมฯ ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายเศรษฐกิจและสถิติครั้งที่ 18 และคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคเรื่องสัญญาการค้าครั้งที่ 18 ของสภาธุรกิจยางอาเซียน ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ การจัดงานเลี้ยงประจำปีครั้งนี้มีแขกผู้สนใจ นักธุรกิจ ผู้เกี่ยวข้องในวงการยางภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  เข้าร่วมงานกว่า 1,000 ท่าน  และได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากคุณเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการเข้าร่วมงานและกล่าวสุนทรพจน์ โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้

ยางพารานับว่าเป็นผลิตผลทางการเกษตรที่สำคัญยิ่งของประเทศไทยและของโลก นับตั้งแต่ปี 2534 ประเทศไทยได้เลื่อนฐานะเป็นผู้ผลิตและส่งออกยางอันดับหนึ่งของโลก โดยในปี 2559 ประเทศไทยผลิตยางทั้งสิ้น 4.16 ล้านตัน ส่งออก 3.6 ล้านตัน นำรายได้เข้าประเทศกว่า 5,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ปีที่ผ่านมาเป็นปีที่ท้าทายอย่างมากในอุตสาหกรรมยาง ราคายางลดลงอย่างรุนแรง แตะระดับต่ำสุดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ที่กิโลกรัมละ 1.2 ดอลลาร์สหรัฐฯ  ท่ามกลางเงินดอลลาร์แข็งค่าและเศรษฐกิจโลกชะลอตัว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้มอบหมายให้การยางแห่งประเทศไทยดำเนินการแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำในแนวทาง 3 ด้าน คือ 1. การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพยางพารา 2.การแปรรูปยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่า และ 3.การสนับสนุนการใช้ยางภายในประเทศ  โดยผ่านโครงการต่างๆ ดังนี้ 1.  โครงการโค่นยางตามเป้าหมายปีละ 400,000 ไร่ 2. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกร เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการปลูก กรีด เก็บ ให้ได้ผลผลิตและคุณภาพที่เพิ่มขึ้น 3. โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อรวบรวมยาง 4. โครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรเพื่อแปรรูปยาง 5. โครงการพักชำระหนี้สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อลดภาระสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่ต้องชำระหนี้ให้แก่สถาบันการเงินในขณะที่สถานการณ์ราคายางยังไม่ฟื้นตัว 6. โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง              7. โครงการสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยางพารา 8. โครงการยางล้อประชารัฐ ภายใต้แบรนด์ TH-TYRE ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่จะนำยางพาราไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด โดยผู้บริโภคจะได้ใช้ล้อยางที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล (ISO) และผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) อีกทั้งยังมีความยืดหยุ่น คงทน ใช้งานได้ยาวนาน และมีราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปถึง 20-30 %

ส่วนการแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำภายใต้กรอบความร่วมมือสภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ (ITRC) ได้แก่ ไทย อินโดนีเซียและมาเลเซีย ITRC ได้จัดประชุมเมื่อเดือนธันวาคม 2559 ที่ประชุมมีข้อสรุปร่วมกันว่า กรณีที่มีการควบคุมโควตาการส่งออกเป็นผลทำให้ราคายางพาราอยู่ได้ในระดับราคา 3 ดอลลาร์สหรัฐ/กิโลกรัม และส่งเสริมการใช้ยางภายในประเทศ  รวมถึงให้ดำเนินการปลูกต้นยางพาราใหม่ทดแทนต้นยางพาราที่มีอยู่เดิม

 การจัดงานเลี้ยงประจำปี 2560 ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือร่วมใจอย่างดีเยี่ยมจากคณะกรรมการบริหารสมาชิกและทีมเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ในนามสมาคมยางพาราไทย กระผมขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง และคาดหวังว่ากิจกรรมดังกล่าวจะเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ผลิตและผู้ใช้ให้แน่นแฟ้นยิ่งๆ ขึ้นไป

thainr สารจากนายกสมาคมฯ   พฤษภาคม  2560     
  • �Ԩ������û�Ъ��
  • �Ԩ������û�Ъ��
    iconกิจกรรมประชุมทั้งหมด  
ประชุมเพื่อร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านธุรกิจ และรับประทานอาหารร่วมกัน ครั้งที่ 202
icon 20  มิถุนายน  2560
สมาพันธ์หอการค้าไทย-จีนและสมาคมธุรกิจต่างๆ กำหนดจัดประชุมเพื่อร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านธุรกิจ และรับประทานอาหารร่วมกัน ครั้งที่ 202 ในวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมกวงฮั่วตึ้ง ชั้น 9 อาคารไทย ซี ซี ถ.สาทรใต้ กรุงเทพฯ  ในการนี้นายอนุชิต จิโรจโชติชัย (บริษั..
ประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542
icon 13  มิถุนายน  2560
กองการยาง กรมวิชาการเกษตร กำหนดจัดประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542 ในวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 8.30-13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเก..
ประชุมเพื่อหารือแนวทางในการกำหนดมาตรฐานควบคุมค่าความเข้มกลิ่นจากการประกอบกิจการของโรงงาน
icon 7  มิถุนายน  2560
ด้วยสำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ กำหนดจัดประชุมเพื่อหารือแนวทางในการกำหนดมาตรฐานควบคุมค่าความเข้มกลิ่นจากการประกอบกิจการของโรงงานยางพารา ในวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 301 กรมควบคุมมลพิษ กรุงเทพฯ..
ประชุมเพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญการจัดตั้งตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาค (EGERRM) ครั้งที่ 31
icon 6  มิถุนายน  2560
ด้วยการยางแห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมเพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญการจัดตั้งตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาค (EGERRM) ครั้งที่ 31 ในวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง การยางแห่งประเทศไทย ในการนี้นายกรกฎ กิตติพล กรรมการบริหารสมาคมยาง..
ประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี
icon 5  มิถุนายน  2560
ด้วยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในฐานะที่ปรึกษาโครงการจัดทำยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) กำหนดจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี ในวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00-15.00 น. ณ ห้องกังสดาล ชั้น 3 โรงแรมเอเชี่ยน หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในการนี้นายสุจินต์ ..
ประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542
icon 13  มิถุนายน  2560
ประชุมเพื่อหารือแนวทางในการกำหนดมาตรฐานควบคุมค่าความเข้มกลิ่นจากการประกอบกิจการของโรงงาน
icon 7  มิถุนายน  2560
ประชุมเพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญการจัดตั้งตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาค (EGERRM) ครั้งที่ 31
icon 6  มิถุนายน  2560
ประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี
icon 5  มิถุนายน  2560
    iconกิจกรรมพิเศษทั้งหมด  
การบรรยายเกี่ยวกับสถานการณ์การตลาดยางพาราไทย
icon  20  มิถุนายน  2560
นายศุภเดช อ่องสกุล รองเลขาธิการสมาคมยางพาราไทย เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับสถานการณ์การตลาดยางพาราไทย ให้แก่คณะเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยยาง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เจ้าหน้าที่จากองค์กร World Wildlife Fund สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และเจ้าหน้าที่จากองค์กร World Wildlife Fund ประเทศไทย ในวันอังคา..
ลงพื้นที่เพื่อเข้าเยี่ยมพร้อมสัมภาษณ์คุณวิฑูร หนูเสน (เกษตรวิถีพุทธ)
icon  16  มิถุนายน  2560
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 กองบรรณาธิการสมาคมยางพาราไทย ได้กำหนดลงพื้นที่เพื่อเข้าเยี่ยมพร้อมสัมภาษณ์คุณวิฑูร หนูเสน (เกษตรวิถีพุทธ) ตำบลเขาหัวช้าง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง..
SCI Thailand Natural Rubber Study Group, China visited TRA
icon  26  พฤษภาคม  2560
SCI Thailand Natural Rubber Study Group, China เข้าเยี่ยมสมาคมยางพาราไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560..
TRA ANNUAL DINNER 2017
icon  15  พฤษภาคม  2560
ด้วยสมาคมยางพาราไทย ได้กำหนดจัดงานเลี้ยง TRA Annual Dinner 2017 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ  ในวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560 เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักธุรกิจยางจากทั่วโลก ..
การแข่งขันกอล์ฟประจำปี 2560
icon  12  พฤษภาคม  2560
การแข่งขันกอล์ฟ TRA Golf Tournament 2017 ณ สนาม Riverdale Golf & Country Club จ.ปทุมธานี ในวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560 เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักธุรกิจยางจากทั่วโลก..
ลงพื้นที่เพื่อเข้าเยี่ยมพร้อมสัมภาษณ์คุณวิฑูร หนูเสน (เกษตรวิถีพุทธ)
icon 16  มิถุนายน  2560
SCI Thailand Natural Rubber Study Group, China visited TRA
icon 26  พฤษภาคม  2560
TRA ANNUAL DINNER 2017
icon 15  พฤษภาคม  2560
การแข่งขันกอล์ฟประจำปี 2560
icon 12  พฤษภาคม  2560
 
thai nr thai nr

  • �������
  • �������
  • �������
 
thai nr thai nr
     

 

 

     

 

 

 ตั้งกระทู้ใหม่ ดูกระทู้ทั้งหมด
หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ จำนวนผู้ตอบ จำนวนผู้ชม วันที่
webboard อยากทราบคับสงสัย วโรดม 0 49 11  มิถุนายน  2560
webboard อยากทราบเวปไซด์ตรวจราคาขาย รับซื้อยางพารา STR 20 RSS COMPOUND ราคาต่างประเทศ(จีน) ยี สนอม นะ อ 0 63 5  มิถุนายน  2560
webboard ขายหมอนยางพารา tuck 0 29 17  พฤษภาคม  2560
webboard “TFEX RSS3D Futures: Trade on Tour” @ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช ADMIN 0 43 17  พฤษภาคม  2560
webboard จำหน่ายหมวกกันฝนต้นยางพารา อาร์ท 0 15 16  พฤษภาคม  2560
webboard ต้องการกล้ายางพาราจำนวนมาก อาร์ท 0 18 16  พฤษภาคม  2560
webboard ต้องการมือสอง ชื้อมือสอง 0 27 13  พฤษภาคม  2560
webboard เศษยางพาราจากอุตสาหกรรมหมอนและที่นอนจากยางพารา Wirun 0 35 5  พฤษภาคม  2560
webboard รับทำอะไหล่เครื่องผลิตหมอน TANAWADEE 0 17 26  เมษายน  2560
webboard รับบิ้วเครื่องผลิตหมอนยางพาราและเปลี่ยนแบบหล่อหมอน TANAWADEE 0 18 26  เมษายน  2560
           
ตั้งกระทู้ใหม่ ดูกระทู้ทั้งหมด
หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ จำนวนผู้ตอบ จำนวนผู้ชม วันที่
webboard ขออนุญาติตั้งกระทู้รับซื้อครับ รับซื้อเศษยาง TPE (Thermoplastic elastomers) โทร 086-978-2277 โอ 0 10 20  มิถุนายน  2560
webboard เครื่องรีดยางเครฟ เริ่มต้นที่ 250000 บาท yok 1 46 10  มิถุนายน  2560
webboard 6,000 Pairs Rubber Glove Requirement Planet Miracle 0 26 31  พฤษภาคม  2560
webboard (( รับซื้อ )) ยางคอมปาวด์เกรด B,C มือสอง(ยางเป็น) มีออเดอร์ทุกเดือน คุณกวาง 0 26 30  พฤษภาคม  2560
webboard เชิญสัมมนา เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนภายใต้ยุทธศาสตร์ใหม่ ณ นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ สุนิสา 0 16 18  พฤษภาคม  2560
webboard ต้องการกล้ายางพาราจำนวนมาก อาร์ท 0 14 16  พฤษภาคม  2560
webboard ชื้อยางเครพ Tipo rubber 1 90 13  พฤษภาคม  2560
webboard ต้องการชื้อด่วน ต้องการด่ว 0 57 13  พฤษภาคม  2560
webboard ขาย STR20 ส่งกรุงเทพและปริมนทลมีอยู่ 5 ตัน นิล 0 38 5  พฤษภาคม  2560
webboard คนเคยทำธุรกิจยางพารา เล่าสู่กันฟัง 2 127 17  เมษายน  2560
           

 

กฎ กติกา ในการร่วมแสดงความคิดเห็น
      1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
      2. ทุกความคาดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
      3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น

การเข้าร่วมในกิจกรรมของเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นการตั้งกระทู้ หรือการร่วมแสดงความเห็นในกระทู้ต่างๆ ในเว็บไซต์ จึงจำเป็นต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสังคมส่วนรวม การควบคุมและดูแลอาจไม่สามารถทำได้อย่างทั่วถึง เพราะทุกคนสามารถพิมพ์ข้อความต่างๆ เข้ามาได้โดยอิสระขึ้นอยู่กับสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ร่วมกิจกรรมว่าจะมีมากน้อยเพียงไร ดังนั้นทางทีมงานสมาคมยางพาราไทย จึงไม่อาจร่วมรับผิดชอบในข้อความทุกข้อความที่ส่งเข้ามา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกๆ ท่านที่ร่วมกิจกรรมด้วยดี และใคร่ขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านช่วยเป็นหูเป็นตาสอดส่องกระทู้ที่เข้าข่ายผิดกฎ กติกา มารยาทดังกล่าว หากพบก็โปรดแจ้งได้ภายในแต่ละกระทู้ได้ในทันที โดยทีมงานสมาคมยางพาราไทยจะพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป 
top

หน้าหลัก  | รายชื่อสมาชิก  | ข่าวสาร | กิจกรรม | ราคายาง | สถานการณ์ยางพารา | สถิติยางพารา | คุยกันเรื่องยาง | เชื่อมโยงเว็บไซต์ | ติดต่อสอบถาม

สมาคมยางพาราไทย  45-47 ถนนโชติวิทยะกุล 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์  074-429011-2 , 074-429311     โทรสาร  074-429312     E-mail  tra@csloxinfo.com
©Copyright 2007. All Rights Reserved. Designed by ME-FI dot com