THAI NR
  facebook
corner corner
August 2017
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   
   

3-8-2017 ถึง 4-8-2017
สัมมนาระหว่างประเทศ ASEAN-India Forum 2017
8-8-2017 ถึง 11-8-2017
กิจกรรม “เปิดวิสัยทัศน์สร้างโอกาสการลงทุนผู้ประกอบการภาคใต้ และสร้างเครือข่ายการลงทุนใ

คลิกดูปฏิทินกิจกรรมทั้งหมดสมาชิกสมาคมยางพาราไทย TRA Membership

บริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (สตูล) จำกัด
บริษัท แกรนด์รับเบอร์ จำกัด
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์การเกษตร จำกัด
บริษัท ฉลองอุตสาหกรรมน้ำยางข้น จำกัด
บริษัท ชุนเจริญรับเบอร์ จำกัด 
ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง จำกัด
บริษัท ซิน หย่วน ด้า รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด
บริษัท เซาท์แลนด์รับเบอร์ จำกัด
บริษัท เซาท์-อีสต์ รับเบอร์ จำกัด
บริษัท ตรังลาเท็คซ์ จำกัด
บริษัท ไต๋รับเบอร์ จำกัด
บริษัท ถาวรอุตสาหกรรมยางพารา (1982) จำกัด
บริษัท ทองไทย รับเบอร์ จำกัด
บริษัท ทองไทย เอ.เอส. จำกัด 
บริษัท ทองไทย เอ็น.บี. จำกัด
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ทีเค. เจริญรุ่งเรือง
บริษัท ทุ่งสงสี่สวัสดิ์ จำกัด
บริษัท เทอราโกร จำกัด
บริษัท ไทยเทครับเบอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท ไทยแมค เอสทีอาร์ จำกัด
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยแสงรับเบอร์ จำกัด
บริษัท ไทยารี รับเบอร์ จำกัด
บริษัท ไทยอีสเทิร์นรับเบอร์ จำกัด
บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน)
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด
บริษัท นิยมรับเบอร์ จำกัด
บริษัท บี.ไรท์. รับเบอร์ จำกัด
บริษัท พี.ซี. รับเบอร์ จำกัด
บริษัท เพียรประดิษฐ์รับเบอร์ จำกัด
บริษัท แพนสตาร์ จำกัด
บริษัท มาล์เทครับเบอร์ จำกัด
บริษัท มิตรไทยโฮลดิ้ง จำกัด
บริษัท ย่งล้งรับเบอร์ จำกัด 
บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด
บริษัท ยางไทยเอเชีย จำกัด
บริษัท ยูนิแมครับเบอร์ จำกัด
บริษัท รันนา (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด
บริษัท วงศ์บัณฑิต ชุมพร จำกัด 
บริษัท ศรีเจริญรับเบอร์ จำกัด
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
บริษัท ศุภาคย์ จำกัด 
สหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอบ่อทอง จำกัด
บริษัท สะเดา พี.เอส. รับเบอร์ จำกัด
ห้างหุ้นส่วน แสงตวัน รับเบอร์
บริษัท อาร์วัน อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท อาร์ซีเอ็มเอ (หาดใหญ่) จำกัด
บริษัท อินเตอร์รับเบอร์ลาเท็กซ์ จำกัด
บริษัท เอ.ที.เอส. รับเบอร์ จำกัด
บริษัท เอ็นเทคโพลิเมอร์ จำกัด
บริษัท เอ็มที เซ็นเตอร์เทรด จำกัด
บริษัท แอล ที การยาง จำกัด

 
iconRubber Research Institute of Thailand (RRIT)
iconRubber Estate Organisation
iconOffice of Replanting Aid Fund, Ministry of Agricultural and Cooperative (ORRAF/MOAC)
iconThai Industrial Standards Institute (TISI)
?????????
 
icon รายงานสภาวะอุตสาหกรรมฯเดือนมีนาคม 60 - Industry Report March 2017   

icon Speeches from TRA Annual Dinner 2017   

icon ผลกระทบด้านนโยบายเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนของสหรัฐฯ-The impact of economic, trade and investment policy of the United States.   

icon รายงานสภาวะอุตสาหกรรมฯเดือน ธค 59 - Industry report December 2016   

icon บทบาทธนาคารแห่งประเทศไทยท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง   


Ads

Google

 
วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ## ยินดีต้อนรับ ## สมาคมยางพาราไทย ## TRA ##
 
คาดการณ์ราคายาง 21
 ก.ค
.
 2560 
ราคายางมีแนวโน้มทรงตัวหรือเปลี่ยนแปลงในช่วงแคบ ๆ ทิศทางเดียวกับตลาดล่วงหน้าโตเกียว จากการเทขายทำกำไรของนักลงทุน หลังจากราคาปรับตัวสูงขึ้นใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ รวมถึงการแข็งค่าของเงินเยนและเงินบาท ประกอบกับราคาน้ำมันปรับตัวลดลง ขณะที่ภาคใต้ฝนทิ้งช่วง เกษตรกรชาวสวนยางจึงกรีดยางได้เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม มาตรการแก้ไขปัญหาราคายางของภาครัฐ และโดยภาพรวมเศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัว ยังคงเป็นปัจจัยหนุนราคายางได้ในระดับหนึ่ง  
## 
ยางแผ่นดิบ 
52.88
 
(
-
 0.44
)
 
ยางแผ่นรมควันชั้น 3 
56.08
 
(
0.72
)
 
#
 น้ำยางสด ณ โรงงาน 
47.00
 
(
+
 0.00
)
 
 
#
 เศษยาง (100%) ณ โรงงาน 
43.00
 
(
+
 0.00
)
 
## TRA ## 

        การจัดการสวนยางในรูปแบบวนเกษตร

ยางพาราพืชเศรษฐกิจที่สำคัญยิ่งของประเทศไทยและของโลก นับตั้งแต่ปี 2534 เป็นต้นมา ประเทศไทยได้เลื่อนฐานะเป็นผู้ผลิตและส่งออกยางอันดับหนึ่งของโลก  โดยในปี 2559 ประเทศไทยผลิตยางทั้งสิ้น 4.16 ล้านตัน ส่งออก 3.6 ล้านตัน นำรายได้เข้าประเทศกว่า 5,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ปีที่ผ่านมาเป็นปีที่ท้าทายอย่างมากในอุตสาหกรรมยาง  ราคายางลดลงอย่างรุนแรง แตะระดับต่ำสุดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ที่กิโลกรัมละ 1.2 ดอลลาร์สหรัฐฯ  ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกชะลอตัว เงินดอลลาร์แข็งค่า เงินเยนผันผวน ราคาน้ำมันดิบตลาดโลกปรับตัวลดลง และการเก็งกำไรอย่างรุนแรงในตลาดล่วงหน้า ส่งผลให้ราคายางตกต่ำต่อเนื่องเป็นเวลานาน ทำให้เกษตรกรชาวสวนยางบางส่วนโค่นต้นยาง และหันไปประกอบอาชีพอื่น

อย่างไรก็ตาม ภายใต้สภาวะวิกฤตด้านราคายาง เป็นโอกาสอันดีที่ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมยางพาราจะได้พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อความยั่งยืนและเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร โดยแนวทางหนึ่งคือการนำหลักการ วนเกษตร” (Agroforestry) มาประยุกต์ใช้  เพื่อสร้างความยั่งยืนถาวรของระบบป่าธรรมชาติ โดยวนเกษตรให้ความสำคัญในการปลูกไม้ยืนต้น ไม้ผล และไม้ใช้สอยต่าง ๆ ให้เป็นองค์ประกอบหลักของไร่นา ผสมผสานกับการปลูกพืชชั้นล่างที่ไม่ต้องการแสงแดดมาก หรือได้อาศัยร่มเงา และความชื้นจากการที่มีพืชชั้นบนขึ้นปกคลุม รวมทั้งการจัดองค์ประกอบการผลิตทางการเกษตรให้มีความหลากหลายชนิดของพืชและสัตว์

สำหรับยางพารา เป็นที่ทราบกันดีว่ามีรูปแบบการจัดการสวนยางพาราเชิงเดี่ยวซึ่งส่งผลกระทบด้านลบต่อความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ ส่งผลให้ขาดภูมิคุ้มกันด้านอาหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้นการนำหลักการ วนเกษตรมาใช้ในพื้นที่สวนยางพารา โดยปรับปรุงรูปแบบการเพาะปลูกให้เป็นสวนยางแบบผสมผสานเพื่อเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิต จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์มากขึ้น มีภูมิคุ้มกัน ช่วยอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ และเป็นการนำภูมิปัญญาชาวบ้านมาประยุกต์ใช้กับวิชาการด้านเกษตรกรรม

กล่าวโดยสรุป ระบบวนเกษตรเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนแก่ชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรชาวสวนยาง และเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาสังคม เศรษฐกิจ และนิเวศวิทยา สมาคมฯ ขอสนับสนุนให้เกษตรกรมีการวางแผนและปรับตัวอยู่เสมอ จะทำให้สามารถดำเนินชีวิต และประกอบอาชีพต่อไปได้อย่างยั่งยืน ขอเป็นกำลังให้ทุกท่านครับ
thainr สารจากนายกสมาคมฯ   มิถุนายน  2560     
  • �Ԩ������û�Ъ��
  • �Ԩ������û�Ъ��
    iconกิจกรรมประชุมทั้งหมด  
ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดข้อเสนอแนะทางนโยบายในการพัฒนาศักยภาพของผู้ทำสวนยางพาราและผู้ประกอบธุรกิจไม้ยางพาราในประเทศไทยให้ได้รับการรับรองการจัดการป่าไม้ในระดับนานาชาติ
icon 13  กรกฏาคม  2560
ด้วยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กำหนดจัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดข้อเสนอแนะทางนโยบายในการพัฒนาศักยภาพของผู้ทำสวนยางพาราและผู้ประกอบธุรกิจไม้ยางพาราในประเทศไทยให้ได้รับการรับรองการจัดการป่าไม้ในระดับนานาชาติ ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 5 ชั้น 5 โรงแรมเซ..
ประชุมสภาความร่วมมือด้านยางระหว่างประเทศ (ITRC) ครั้งที่ 28
icon 6  กรกฏาคม  2560
ด้วยบริษัท ร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จำกัด (IRCo) กำหนดจัดประชุมสภาความร่วมมือด้านยางระหว่างประเทศ (ITRC) ครั้งที่ 28 (28th Meeting of the International Tripartite Rubber Council: ITRC) ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในการนี้ นายศุภเดช อ่องสกุล รองเลขาธิการสมาคม..
ประชุมคณะกรรมการสถิติสภาความร่วมมือด้านยางระหว่างประเทศ ครั้งที่ 25
icon 5  กรกฏาคม  2560
เมื่อวันพุธ ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถิติสภาความร่วมมือด้านยางระหว่างประเทศ ครั้งที่ 25 เวลา 9.00 -17.00 น. ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ..
Annual Conference On NR Statistics and Outlook
icon 4  กรกฏาคม  2560
การประชุมสถิติและแนวโน้มยางพาราประจำปี โดย By Dr.Hidde Smit ณ Impiana Banquet Hall 2 (ชั้น 2), Impiana KLCC Hotel, ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย. ในการนี้นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมยางพาราไทย เข้าร่วม..
ประชุมเพื่อหาแนวทางในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาจากการประกอบกิจการโรงงานยางพารา STR20 ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
icon 4  กรกฏาคม  2560
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กำหนดจัดประชุมเพื่อหาแนวทางในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาจากการประกอบกิจการโรงงานยางพารา STR20 ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ในวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 503 ชั้น 5 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรุงเทพฯ ในการนี้นางสาวธัญวรัตน์ รุขะจี ผู้ช่วยผู้จัดการสมาคมยางพาร..
ประชุมสภาความร่วมมือด้านยางระหว่างประเทศ (ITRC) ครั้งที่ 28
icon 6  กรกฏาคม  2560
ประชุมคณะกรรมการสถิติสภาความร่วมมือด้านยางระหว่างประเทศ ครั้งที่ 25
icon 5  กรกฏาคม  2560
Annual Conference On NR Statistics and Outlook
icon 4  กรกฏาคม  2560
ประชุมเพื่อหาแนวทางในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาจากการประกอบกิจการโรงงานยางพารา STR20 ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
icon 4  กรกฏาคม  2560
    iconกิจกรรมพิเศษทั้งหมด  
งานวันคล้ายวันสถาปนาการยางแห่งประเทศไทยก้าวสู่ปีที่ 3
icon  14  กรกฏาคม  2560
ด้วยการยางแห่งประเทศไทย กำหนดจัดพิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาการยางแห่งประเทศไทยก้าวสู่ปีที่ 3 "นวัตกรรมการแปรรูป จุดเปลี่ยนยางพาราไทย" ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 - 15.10 ณ ห้างสรรพสินค้า Show DC พระราม 9 กรุงเทพฯ ในการนี้นายไชยยศ สินเจริญกุล นายกสมาคมยางพาราไทย นายกรกฎ กิตติพล กรรมการ..
การบรรยายเกี่ยวกับสถานการณ์การตลาดยางพาราไทย
icon  20  มิถุนายน  2560
นายศุภเดช อ่องสกุล รองเลขาธิการสมาคมยางพาราไทย เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับสถานการณ์การตลาดยางพาราไทย ให้แก่คณะเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยยาง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เจ้าหน้าที่จากองค์กร World Wildlife Fund สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และเจ้าหน้าที่จากองค์กร World Wildlife Fund ประเทศไทย ในวันอังคา..
ลงพื้นที่เพื่อเข้าเยี่ยมพร้อมสัมภาษณ์คุณวิฑูร หนูเสน (เกษตรวิถีพุทธ)
icon  16  มิถุนายน  2560
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 กองบรรณาธิการสมาคมยางพาราไทย ได้กำหนดลงพื้นที่เพื่อเข้าเยี่ยมพร้อมสัมภาษณ์คุณวิฑูร หนูเสน (เกษตรวิถีพุทธ) ตำบลเขาหัวช้าง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง..
SCI Thailand Natural Rubber Study Group, China visited TRA
icon  26  พฤษภาคม  2560
SCI Thailand Natural Rubber Study Group, China เข้าเยี่ยมสมาคมยางพาราไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560..
TRA ANNUAL DINNER 2017
icon  15  พฤษภาคม  2560
ด้วยสมาคมยางพาราไทย ได้กำหนดจัดงานเลี้ยง TRA Annual Dinner 2017 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ  ในวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560 เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักธุรกิจยางจากทั่วโลก ..
การบรรยายเกี่ยวกับสถานการณ์การตลาดยางพาราไทย
icon 20  มิถุนายน  2560
ลงพื้นที่เพื่อเข้าเยี่ยมพร้อมสัมภาษณ์คุณวิฑูร หนูเสน (เกษตรวิถีพุทธ)
icon 16  มิถุนายน  2560
SCI Thailand Natural Rubber Study Group, China visited TRA
icon 26  พฤษภาคม  2560
TRA ANNUAL DINNER 2017
icon 15  พฤษภาคม  2560
 
thai nr thai nr

  • �������
  • �������
  • �������
    iconข่าวเศรษฐกิจโลกทั้งหมด
icon ผู้ว่าการ BOJ ยืนยันเดินหน้านโยบายผ่อนคลายสินเชื่อ  new 21  กรกฏาคม  2560
icon อธิบดีกรมการท่องเที่ยวชี้แจงกรณีมีการตั้งข้อสังเกตเรื่องการปราบปรามทัวร์ศูนย์เหรียญมีความเข้มข้นน้อยลง new 21  กรกฏาคม  2560
icon TCEB ใช้กลไกไมซ์เป็นเวทีเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษ สร้างจุดแข็งเตรียมพร้อมขยายตลาดสู่ GMS new 21  กรกฏาคม  2560
icon อบจ.สงขลา ร่วมกับกรมธนารักษ์ ลงนามสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ เพื่อก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสาร และศูนย์บริการนักท่องเที่ยวครบวงจร ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ new 21  กรกฏาคม  2560
icon ผู้ว่า ธปท. เผยค่าเงินบาทไม่แข็งค่าเกินไปเมื่อเทียบภูมิภาค แนะผู้ส่งออกป้องกันความเสี่ยง new 20  กรกฏาคม  2560
 
thai nr thai nr
     

 

 

     

 

 

 ตั้งกระทู้ใหม่ ดูกระทู้ทั้งหมด
หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ จำนวนผู้ตอบ จำนวนผู้ชม วันที่
webboard ขายพันธุ์ยาง James 0 4 19  กรกฏาคม  2560
webboard ต้องการซื้อยางrss3 James 0 6 18  กรกฏาคม  2560
webboard การวิเคราะห์น้ำยางข้นของ DRC, TSC และ NH3 ใช่เวลาแสดงผลผลลัพธ์ใน 45 วินาที การวิเคราะ 0 14 11  กรกฏาคม  2560
webboard อยากทราบคับสงสัย วโรดม 1 90 11  มิถุนายน  2560
webboard อยากทราบเวปไซด์ตรวจราคาขาย รับซื้อยางพารา STR 20 RSS COMPOUND ราคาต่างประเทศ(จีน) ยี สนอม นะ อ 0 109 5  มิถุนายน  2560
webboard ขายหมอนยางพารา tuck 0 41 17  พฤษภาคม  2560
webboard “TFEX RSS3D Futures: Trade on Tour” @ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช ADMIN 0 50 17  พฤษภาคม  2560
webboard จำหน่ายหมวกกันฝนต้นยางพารา อาร์ท 0 18 16  พฤษภาคม  2560
webboard ต้องการกล้ายางพาราจำนวนมาก อาร์ท 0 21 16  พฤษภาคม  2560
webboard ต้องการมือสอง ชื้อมือสอง 0 35 13  พฤษภาคม  2560
           
ตั้งกระทู้ใหม่ ดูกระทู้ทั้งหมด
หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ จำนวนผู้ตอบ จำนวนผู้ชม วันที่
webboard รับซ่อมเครื่องรีดยาง และหล่อลูกกลิ้งไหม่ ถูกที่สุด ณัฐสกรรจ์ 1 14 12  กรกฏาคม  2560
webboard การวิเคราะห์น้ำยางข้นของ DRC, TSC และ NH3 ใช่เวลาแสดงผลผลลัพธ์ใน 45 วินาที บริษัท เมท 0 12 11  กรกฏาคม  2560
webboard จำหน่ายมอเตอร์เครื่องรีดยา กรณิภา 0 8 6  กรกฏาคม  2560
webboard ขออนุญาติตั้งกระทู้รับซื้อครับ รับซื้อเศษยาง TPE (Thermoplastic elastomers) โทร 086-978-2277 โอ 1 32 20  มิถุนายน  2560
webboard เครื่องรีดยางเครฟ เริ่มต้นที่ 250000 บาท yok 1 109 10  มิถุนายน  2560
webboard 6,000 Pairs Rubber Glove Requirement Planet Miracle 0 34 31  พฤษภาคม  2560
webboard (( รับซื้อ )) ยางคอมปาวด์เกรด B,C มือสอง(ยางเป็น) มีออเดอร์ทุกเดือน คุณกวาง 1 32 30  พฤษภาคม  2560
webboard เชิญสัมมนา เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนภายใต้ยุทธศาสตร์ใหม่ ณ นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ สุนิสา 0 19 18  พฤษภาคม  2560
webboard ต้องการกล้ายางพาราจำนวนมาก อาร์ท 0 21 16  พฤษภาคม  2560
webboard ชื้อยางเครพ Tipo rubber 1 125 13  พฤษภาคม  2560
           

 

กฎ กติกา ในการร่วมแสดงความคิดเห็น
      1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
      2. ทุกความคาดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
      3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น

การเข้าร่วมในกิจกรรมของเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นการตั้งกระทู้ หรือการร่วมแสดงความเห็นในกระทู้ต่างๆ ในเว็บไซต์ จึงจำเป็นต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสังคมส่วนรวม การควบคุมและดูแลอาจไม่สามารถทำได้อย่างทั่วถึง เพราะทุกคนสามารถพิมพ์ข้อความต่างๆ เข้ามาได้โดยอิสระขึ้นอยู่กับสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ร่วมกิจกรรมว่าจะมีมากน้อยเพียงไร ดังนั้นทางทีมงานสมาคมยางพาราไทย จึงไม่อาจร่วมรับผิดชอบในข้อความทุกข้อความที่ส่งเข้ามา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกๆ ท่านที่ร่วมกิจกรรมด้วยดี และใคร่ขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านช่วยเป็นหูเป็นตาสอดส่องกระทู้ที่เข้าข่ายผิดกฎ กติกา มารยาทดังกล่าว หากพบก็โปรดแจ้งได้ภายในแต่ละกระทู้ได้ในทันที โดยทีมงานสมาคมยางพาราไทยจะพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป 
top

หน้าหลัก  | รายชื่อสมาชิก  | ข่าวสาร | กิจกรรม | ราคายาง | สถานการณ์ยางพารา | สถิติยางพารา | คุยกันเรื่องยาง | เชื่อมโยงเว็บไซต์ | ติดต่อสอบถาม

สมาคมยางพาราไทย  45-47 ถนนโชติวิทยะกุล 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์  074-429011-2 , 074-429311     โทรสาร  074-429312     E-mail  tra@csloxinfo.com
©Copyright 2007. All Rights Reserved. Designed by ME-FI dot com