message history message
       
    iconห้างหุ้นส่วน แสงตวัน รับเบอร์  
   
   
สำนักงานสาขากรุงเทพ เลขที่ 68/3, ลุมพินีวิว ถนนอ่อนนุช-ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 1/17 หมู่ 1 ตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โรงงาน 1 (นครพนม) เลขที่ 118 หมู่ 14 ตำบล หนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 48140
โรงงานที่ 2 (นครศรีธรรมราช) เลขที่ 116/1 หมู่ 7 ตำบล นาเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์

+66 75-341922, 075-341933, 087-2740660

โทรสาร

+66 75-809231, 075-341933

อีเมล์

sales@sangtvonrubber.co.th, sangtvon@gmail.com

เว็บไซต์

http://www.sangtvonrubber.co.th
http://thairubber.trustpass.alibaba.com

QQ

2091709781

Skype

aarubber

ผู้บริหารระดับสูง

นางสาวขวัญตา  พิศแลงาม
นางสาววิมลมาศ  พิศแลงาม
นางสาวนงนุช พิศแลงาม
นางสาวจุฑามาศ  เจนพนัส


บุคคลติดต่อ นายอาฟา  อามา  (ผู้จัดการ)
โทรศัพท์มือถือ +66 87-2740660

QQ

2091709781
Skype aarubber

ผลผลิต/กำลังการผลิต

ยางแท่ง STR10 และ STR20 = (40,000 ตัน / ปี)
ยางแผ่นรมควัน 1- 3  = (10,000 ตัน / ปี)
ยาง Compound Compound คอมเปาว์ด  = (10,000 / ตัน / ปี)