message history message
       
    iconองค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
   

 

   
สำนักงาน

124/113 ถนนบางขุนนนท์ ตำบลบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

โทรศัพท์

02-4230856, 02-4244259

โทรสาร

02-4246830

อีเมล์

Chanachai447@live.com


ผู้บริหาร

นายชนะชัย เปล่งศิริวัธน์ ผู้อำนวยการ


ผลผลิต/กำลังการผลิต

ยางแผ่นรมควัน ยางเครป น้ำยางข้น ยางผง ยางแท่ง ยางชนิดอื่นๆ และสารประกอบของยางพารา